«

»

Кві 08

Про затвердження Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради на 2023-2027 роки

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 30 березня 2023р.                                   м. Старий Самбір                          № 1325

Про затвердження Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради на 2023-2027 роки

Керуючись п.2 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.9, 66 Закону України «Про освіту», до ч. 1 ст. 35, п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами від 15 липня 2021 року), з метою приведення мережі закладів загальної середньої освіти міської ради до вимог законодавства, враховуючи рекомендацію постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, сесія Старосамбірської міської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради на 2023-2027 р.р. (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

 

 

 

Міський голова                                                    Ігор ТРУХИМ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 22 сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 30 березня 2023р. №1325

Міський голова                  Ігор трухим

 

Програма трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради на 2023-2027 роки

 

Старий Самбір  2023

 

 

 

Паспорт Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради на 2023-2027 роки

 

Повна назва Програми Програма трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради на 2023-2027 роки
Ініціатор розробки Програми Відділ освіти виконавчого комітету Старосамбірської міської ради
Підстави для розробки Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про повну загальну середню освіту»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»;

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», схвалена розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р

Розробник Програми Відділ освіти виконавчого комітету Старосамбірської міської ради
Співрозробники Програми Директори закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради
Відповідальні виконавці Програми Відділ освіти виконавчого комітету Старосамбірської міської ради;

Директори закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради

Учасники Програми Заклади загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради
Термін реалізації Програми 2023-2027 роки
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Не потребує фінансування

 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На сьогодні в Україні відбувається активний процес системної трансформації освітньої сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної – до вищої освіти та освіти дорослих.

Першим важливим кроком до трансформації галузі стало прийняття Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту», який окреслює основні принципи функціонування освітньої галузі.

Із 2018 року впроваджується Концепція «Нової Української Школи». Мета реформи – кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі; випускники школи мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні для сучасного життя, є самодостатніми, творчими та креативними особистостями.

18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту», який визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти.

На сьогодні, однією з найважливіших проблем, яка потребує розв’язання, є суттєве погіршення якості загальної середньої освіти упродовж останніх років.

Зі вступом в дію зазначеного Закону з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та особистості.

У зв’язку з цим виникає необхідність приведення до вимог зазначеного Закону мережі закладів загальної середньої освіти. Передусім це стосується закладів, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти.

Проблемами нинішньої профільної школи у закладах освіти Старосамбірської громади є:

–  по одному класу на паралелі 10-11-х класів у ЗЗСО, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти;

– низька наповнюваність класів;

– нерозуміння батьками суті профільного навчання для подальшого життя дітей, а також те, що за бажанням можна й потрібно змінювати заклад, якщо він не відповідає бажаному профілю або якості послуг.

Реалізація положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» докорінно змінює ситуацію щодо організації профільної середньої освіти. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 35, п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами від 15 липня 2021 року) з 01.09.2024 року:

 • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти – функціонує як окрема юридична особа;
 • гімназія, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти – функціонує як окрема юридична особа;
 • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти не менш як за трьома профілями у двох класах на кожній паралелі 10-х, 11-х, 12-х класів – функціонує як окрема юридична особа.

Тобто з 01.09.2024 року заклади, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти (у громаді на сьогодні їх 5), втрачають право надавати профільну середню освіту і мають бути реорганізовані в гімназії або початкові школи. І лише ліцеї, що функціонуватимуть як окремі юридичні особи, будуть забезпечувати профілізацію освіти.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

 1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
 2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
 3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.
 4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26): «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Мережа закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради (додаток 1) складає 18 закладів, з них 17 – функціонують як окремі юридичні особи, 1 заклад  є філією опорного закладу. Серед критеріїв, які впливають на формування мережі закладів є мала наповнюваність, демографічна ситуація та економічна ефективність функціонування закладів освіти громади. Враховуючи освітні потреби населення, програма передбачає припинення діяльності та зміну типу закладів загальної середньої освіти.

Таким чином, реалізація Програми сприятиме створенню нової структури закладів освіти (додаток 2), що дасть змогу учасникам освітнього процесу освоїти новий зміст освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості, враховуючи демографічну ситуацію.

Мета Програми

Метою Програми є створення розгалуженої мережі різних типів закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради, що забезпечить, як територіальну доступність початкової та базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Мережа закладів загальної середньої освіти формуватиметься відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб Старосамбірської територіальної громади.

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти відбуватиметься поетапно, шляхом реорганізації закладів, що здійснюють освітню діяльність одночасно на різних рівнях загальної середньої освіти, в початкові школи, гімназії та ліцеї. У разі реорганізації закладу загальної середньої освіти учні матимуть можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Виконання Програми розраховано на 2023-2027 роки відповідно до Плану заходів визначених цією Програмою.

Перелік завдань і заходів Програми, строки та етапи її виконання

Завданнями Програми є:

 1. Створення ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, виходячи із територіальних особливостей, демографії, забезпечення якості освіти.
 2. Здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства України.
 3. Припинення діяльності тих закладів освіти, де кількість здобувачів освіти у 2022/2023 н.р. становить менше 10 учнів.

 

 

 

План заходів щодо реалізації завдань Програми

 

1. Приведення у відповідність до положень Закону України «Про освіту» типів закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради шляхом створення ліцеїв на базі існуючих закладів загальної середньої освіти
№ з/п Назва закладу освіти Орієнтовна дата прийняття рішення про зміну типу закладу Запропоновані тип і найменування закладу освіти
1.1. Старосамбірський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня

2027 року

Старосамбірський ліцей імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

Коротка назва: Старосамбірський ліцей

2. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради шляхом створення гімназій на базі існуючих закладів загальної середньої освіти
№ з/п Назва закладу освіти Припинення набору до 10-х класів у разі наповнюваності класу менше 10 осіб Припинення набору до 10-х класів Орієнтовна дата зміни назви закладу Запропоновані тип і найменування закладу освіти
2.1. Навчально-виховний комплекс “Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів — Заклад дошкільної освіти смт. Стара Сіль” Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області Вересень 2023 Вересень 2024 До вересня 2025 Старосолянська гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

Коротка назва:

Старосолянська гімназія

2.2. Навчально-виховний комплекс “Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів — Заклад дошкільної освіти с. Велика Лінина” Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області Вересень 2023 Вересень 2024 До вересня 2025 Великолінинська  гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

Коротка назва:

Великолінинська гімназія

2.3. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Стрільбичі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області Вересень 2023 Вересень 2024 До вересня 2025 Стрільбицька гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області Коротка назва:

Стрільбицька гімназія

3. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради шляхом перейменування існуючих закладів загальної середньої освіти в гімназії

 

№ з/п Назва закладу освіти Орієнтовна дата прийняття рішення про зміну типу закладу Запропоновані тип і найменування закладу освіти
3.1.  Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Великосілля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2024 Великосільська гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

Коротка назва: Великосільська гімназія

3.2. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського с. Тершів Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2024 Тершівська гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

Коротка назва: Тершівська гімназія

3.3. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. села Воля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2024 Волянська гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

Коротка назва: Волянська гімназія

3.4. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Страшевичі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2024 Страшевицька гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

Коротка назва: Страшевицька  гімназія

3.5. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Торчиновичі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2024 Торчиновицька гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

Коротка назва: Торчиновицька гімназія

3.6. Торгановицька гімназія імені Дмитра Петрини Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

 

Перейменовано у 2022 році
3.7. Білицька гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

 

Перейменовано у 2022 році
4. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради шляхом зміни типів існуючих закладів загальної середньої освіти
№ з/п Назва закладу освіти Орієнтовна дата прийняття рішення про зміну типу закладу Запропоновані тип і найменування закладу освіти
4.1. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2027 Старосамбірська гімназія Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

(Розгляд можливості реорганізації шляхом злиття із Старосамбірським ліцеєм)

Коротка назва:

Старосамбірська гімназія

5. Припинення діяльності шляхом ліквідації закладу загальної середньої освіти
№ з/п Назва закладу освіти Орієнтовна дата прийняття рішення про припинення діяльності
5.1. Заклад загальної середньої освіти І ступеня села Волошиново Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2024 року
5.2. Заклад загальної середньої освіти І ступеня села Кобло Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2024 року
5.3. Заклад загальної середньої освіти І ступеня села Лаврів Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2024 року
5.4. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Спас Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2026 року

(розгляд можливості реорганізації у філію Старосамбірського ліцею )

5.5. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Стара Ропа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області До вересня 2026 року

(розгляд можливості реорганізації у початкову школу)

 

Очікувані результати виконання Програми

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України;
 • створення ефективної, доступної і спроможної мережі початкових шкіл і гімназій;
 • забезпечення умов для створення на території Старосамбірської міської територіальної громади комунального ліцею, який за умови наявності стандарту профільної середньої освіти, відповідної типової освітньої програми та на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України зможе з 1 вересня 2027 року запровадити трирічні освітні програми в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти;
 • поліпшення якості загальної середньої освіти в громаді в цілому.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ освіти виконавчого комітету Старосамбірської міської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює постійна комісія Старосамбірської міської ради з гуманітарних питань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Мережа закладів загальної середньої освіти

Старосамбірської міської ради (без врахування філії) станом на 01.01.2023

Тип закладу освіти Кількість закладів Заклади Учнів 1-4 – х класів Учнів 5-9 класів Учнів 10 – 11

класів

Заклади загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття освіти на І-ІІІ рівнях 5 1. НВК “ЗЗСО І-ІІІ ст.- ЗДО” с.Велика Лінина

2. ЗЗСО І – ІІІ ст. с. Стрільбичі

3. НВК “ЗЗСО І-ІІІ ст.- ЗДО” смт. Стара Сіль

4. ЗЗСО І – ІІІ ст.№2 м. Старий Самбір

5. Старосамбірський ОЗЗСО І-ІІІ ст. №1ім Героя У           Б.Сольчаника

 

40

57

36

124

227

 

 

72

80

66

145

252

 

 

24

18

35

46

95

 

 

Заклади загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття освіти на І-ІІ рівнях 9 Білицька гімназія

ЗЗСО І – ІІ ст.с. Великосілля

ЗЗСО І – ІІ ст.с. Воля

ЗЗСО І – ІІ ст.с. Спас

ЗЗСО І – ІІ ст.с. Стара Ропа

ЗЗСО І – ІІ ст.с. Страшевичі

ЗЗСО І – ІІ ст.с. Тершів

ЗЗСО І – ІІ ст.с. Торчиновичі

Торгановицька гімназія

 

36

28

35

17

26

33

37

34

39

67

39

30

16

31

69

65

45

48

Заклади загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття освіти на І рівні 3 ЗЗСО І ст. с. Лаврів

ЗЗСО І ст. с.Кобло

ЗЗСО І ст. с.Волошиново

14

16

7

 

Всього 17 806 1025 218

 

 

Додаток 2

Перспективна мережа закладів загальної середньої освіти

Старосамбірської міської ради (без врахування філії) станом на 01.09.2027

 

Тип закладу освіти Кількість закладів Заклади Учнів 1-4 – х класів Учнів 5-9 класів Учнів 10 – 12

класів

Заклади загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття освіти на ІІ-ІІІ рівнях 1 Старосамбірський ліцей імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області
Заклади загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття освіти на І-ІІ рівнях 11 1. Білицька гімназія

2. Великосільська гімназія

3. Великолінинська гімназія

4. Волянська гімназія

5. Старосолянська гімназія

6. Страшевицька гімназія

7. Стрільбицька гімназія

8. Тершівська гімназія

9. Торгановицька гімназія

10. Торчиновицька гімназія

11.Старосамбірська гімназія

Всього 12

 

print

Pin It on Pinterest