«

»

Кві 08

Про затвердження Програми фінансової підтримки військової частини А3817 на 2023 рік

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 березня 2023 р.           м. Старий Самбір                          № 1326

Про затвердження Програми фінансової підтримки військової частини А3817 на 2023 рік

Розглянувши лист-звернення командира військової частини А3817 щодо підтримки військової частини А3817, відповідно до Бюджетного Кодексу, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки військової частини А3817 на 2023 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                    Ігор ТРУХИМ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 22 сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 30 березня 2023р. №1326

 

Міський голова

 

Ігор ТРУХИМ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки

військової частини А3817

на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

2023

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення програми Військова частина А3817
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про основи національного спротиву” (вводиться в дію з 01.01.2022 року), Указу Президента України від 01 травня 2014 року №447/2014 “Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №214 “Питання підготовки  території  держави до оборони”, інших нормативно-правових актів, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України.
3. Головний розробник програми Військова частина А3817
4. Співрозробники програми Самбірська КЕЧ (району),

Старосамбірська міська рада

5. Відповідальні виконавці програми Військова частина А3817, Самбірська КЕЧ (району), Старосамбірська міська рада
6. Учасники програми Військова частина А3817, Самбірська КЕЧ (району), Старосамбірська міська рада
7. Термін реалізації програми 2023 рік
8. Мета програми Узгодження дій органів місцевого самоврядування по забезпеченню військових частин;

Створення належних умов для проживання особового складу, розміщення техніки та матеріально-технічних засобів, зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази військової частини А3817 ;

Підвищення престижу військової служби;

Поліпшення національно-патріотичного виховання.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:

6000000,00 грн.
9.1 коштів місцевого бюджету ТГ 6000000,00 грн.
10. Очікувані результати виконання –        створення належних побутових умов для проживання особового складу,

–        створення належних умов для зберігання (експлуатації) техніки та матеріально-технічних засобів;

–        покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів в/ч А3817 для виконання завдань в районах виконання завдань та пункті постійної дислокації,

–        Удосконалення механізму координації роботи із залучення до цього процесу місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

І. Загальні положення

У зв’язку із відкритою агресією з боку Російської Федерації, з метою підтримання обізнаності та підготовки населення на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо національного спротиву, налагодження чіткої системи військового обліку та  накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, забезпечення виконання визначених завдань.

Програма підтримки військової частини А3817 на 2023 рік (далі – Програма) розроблена у відповідності із Законами України «Про оборону України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про основи національного спротиву», Указу Президента України від 01 травня 2014 року №447/2014 “Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня  2016 року  № 214 “Питання підготовки  території  держави до оборони”, інших нормативно-правових актів, наказів та розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України.

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення повноцінного функціонування військової частини А3817.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми підтримки військової частини А3817 на 2023 рік є забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності, зокрема забезпечення готовності до проведення визначених завдань.

 • удосконалення системи зв’язку, оповіщення та управління, підтримання її у постійній готовності для оперативного реагування на надзвичайні (кризові) ситуації в особливий період;
 • створення належних побутових умов для проживання особового складу, належного харчування особового складу;
 • створення належних умов для зберігання (експлуатації) техніки та матеріально-технічних засобів;
 • всебічне забезпечення підрозділів військової частини А3817 необхідними матеріалами, засобами та обладнанням;
 • військово-патріотичне і духовно-моральне виховання місцевого населення, прищеплення почуття особистої відповідальності за захист своєї Батьківщини.

 

ІІІ. Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку. Організація виконання заходів Програми покладається на військову частину А3817, Самбірську КЕЧ (району), Старосамбірську міська раду.

Основними завданнями Програми є:

– сприяння підготовці територіальної громади та відповідної території до національного спротиву;

–  взаємодіє з питань всебічного забезпечення з органами державної влади, органами управління, сили і засоби яких залучаються до виконання визначених завдань  у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

 • забезпечення належних умов для діяльності військової частини А3817;
 • підготовка місць для зберігання техніки, матеріально-технічних засобів і розміщення особового складу;
 • надання допомоги у всебічному матеріально-технічному забезпеченні визначених завдань військової частини А3817;
 • підготовка до охорони та оборони в особливий період важливих об’єктів критичної інфраструктури;
 • підтримання правового режиму воєнного стану;

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити готовність особового складу військової частини А3817 до виконання завдань за призначенням.

 

ІV. Фінансування заходів Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади, шляхом надання субвенції військовій частині А3817 (державний бюджет) та інших джерел не заборонених законодавством.

 

 1. Очікувані результати

У результаті виконання Програми впродовж 2023 року очікується:

–  створення належних умов для проживання особового складу, розміщення техніки та матеріально-технічних засобів;

– всебічне забезпечення необхідними матеріально-технічного засобами військової частини А3817;

– отримання облаштованих місць для розміщення особового військової частини А3817, зберігання зброї та боєприпасів.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на Старосамбірську міську раду.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії або засідання виконавчого комітету ради.

_____________________________

Додаток 1

до програми фінансової підтримки

військової частини А3817 на 2023 рік

 

 

Завдання та заходи

програми підтримки військової частини А3817 на 2023 рік

№п/п Зміст заходу Виконавці Загальні обсяги

фінансування (грн.)

Примітка
2023 рік  
1 Проведення робіт з капітального ремонту будівель та споруд (перекриття шатрового даху, ремонт фасадів будівель, штукатурні та малярні роботи, улаштування нової системи опалення та вентиляції, заміна всередині будівлі трубопроводів, включаючи вводи водопроводу та каналізації, встановлення вікон). Відновлення дорожнього покриття (встановлення бруківки), встановлення огорожі у військових містечках.

 

в/ч А3817,

Самбірська КЕЧ (району),

Старосамбірська міська рада

6000000,00 Капітальні видатки

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до програми фінансової підтримки

військової частини А3817 на 2023 рік

 

 

 

Ресурсне забезпечення

програми підтримки військової частини А3817 на 2023 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього витрат на виконання Програми
Усього, 2023 рік 6000000,00
у тому числі    
Бюджет Старосамбірської міської територіальної громади   6000000,00

 

print

Pin It on Pinterest