«

»

Кві 08

Про створення юридичної особи – Комунального закладу «Старосамбірський Молодіжний центр» Старосамбірської міської ради

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 березня 2023р.                               м. Старий Самбір                          № 1327

Про створення юридичної особи – Комунального закладу «Старосамбірський Молодіжний центр» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

Керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4, ст.57 та п.4 ст.78 Господарського Кодексу України, ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та з метою вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді, Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити юридичну особу – Комунальний заклад «Старосамбірський Молодіжний центр» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.
 2. Визначити місцезнаходження юридичної особи – Комунальний заклад «Старосамбірський Молодіжний центр» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області наступну адресу: вул.Листопадова, 9, м.Старий Самбір, Самбірський район, Львівська область, 82000.
 3. Затвердити Статут Комунального закладу «Старосамбірський Молодіжний центр» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області (додається).
 4. Міському голові І.Трухиму уповноважити відповідальну особу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради здійснити державну реєстрацію юридичної особи Комунальний заклад «Старосамбірський Молодіжний центр» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

 

 

 

Міський голова                                      Ігор ТРУХИМ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 22 сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 30 березня 2023р. №1327

Міський голова        Ігор ТРУХИМ

 

СТАТУТ

комунального закладу

«Старосамбірський Молодіжний центр» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області  2023

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комунальний заклад «Старосамбірський Молодіжний центр» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області (надалі – Центр) – є комунальним закладом, що утворюється для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді, сприяння її соціалізації та самореалізації, інтелектуальному, моральному та духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, сприяння розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді, утвердження патріотизму та поваги до України, сприяння розвитку громадянського суспільства, зокрема молодіжних громадських об’єднань та громадських об’єднань національно – патріотичного спрямування.

Повна назва закладу: Комунальний заклад «Старосамбірський Молодіжний центр» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

Скорочена назва закладу: КЗ «Старосамбірський Молодіжний центр».

Місце знаходження: вул.Листопадова, буд.9, м. Старий Самбір, Самбірський район, Львівська область, Україна, 82000.

Засновник центру є Старосамбірська міська рада Самбірського району Львівської області, орган управління молодіжним центром – відділ культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, наказами Міністерства соціальної політики України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, наказами Управління молоді і спорту Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Старосамбірської міської ради та виконкому Старосамбірської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Статутом, який затверджується Старосамбірською міською радою.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, круглу печатку, штампи  та бланки зі своїм найменуванням і символікою, які використовує та забезпечує їх захист відповідно до законодавства.

 

 1. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Метою діяльності Центру є сприяння:

– соціалізації та самореалізації молоді;

– інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу;

– національно-патріотичному вихованню молоді;

– популяризації здорового способу життя молоді;

– працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

– забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства;

– підвищенню рівня мобільності молоді, в тому числі внутрішньому та міжнародному молодіжному туризму, обмінам;

– розвитку громадянського суспільства, зокрема молодіжних громадських об’єднань та громадських об’єднань національно – патріотичного спрямування;

– міжнародному молодіжному співробітництву;

– розвиток туристичного потенціалу громади.

 

Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів:

– повага до прав людини – визнання прав людини найвищою соціальною цінністю, боротьба з ксенофобією, проявами расизму та іншими формами дискримінації, поборення людиноненависницьких ідеологій;

– рівність, відкритість та доступність – запобігання впливу будь-яких факторів, які можуть обмежити можливості участі молоді, проведення заходів для молоді у зручний час;

– добровільна участь у діяльності Центру;

– активна участь молоді – залучення молоді до процесу ухвалення рішень щодо діяльності Центру;

– ціннісно-орієнтована освіта – сприяння національно-патріотичному вихованню та громадянській освіті молоді, зокрема через неформальну освіту;

– різноспрямованість соціального впливу – забезпечення індивідуального розвитку та становлення молоді як активного соціального суб’єкта;

– участь у формуванні та реалізації державної політики в молодіжній сфері – популяризація та проведення заходів щодо встановлення стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері на загальнодержавному і місцевому рівнях;

– розвиток знань та освітніх інновацій – інновації в роботі з молоддю та формування знань і навичок, необхідних для самореалізації молоді.

 

 • Основними завданнями Центру є:

утвердження громадянської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей;

створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у молоді;

популяризація здорового способу життя молоді;

сприяння працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву, сприяння розвитку бізнес-інкубаторів;

сприяння волонтерській діяльності та мобільності молоді;

участь у розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні;

популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

залучення потенціалу територіальної громади до реалізації молодіжної політики;

– організація і проведення тематичних театрально-розважальних, концертних, ігрових, літературно-музичних, обрядових та інших програм, фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності молодіжних формувань, в тому числі з реалізацією квитків на такі заходи;

– організація кіносеансів;

– підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідкових матеріалів, рекламної продукції, пов’язаної з діяльністю закладу;

– підготовка, розроблення і поширення методичних матеріалів, репертуарних і рекламних матеріалів з питань культури, туризму, духовної і культурної спадщини, розвитку традиційних видів народної творчості, художніх промислів та ремесел;

– забезпечення розвитку платних послуг за рахунок розширення їх сфери з використанням прогресивних форм організації цих послуг і сучасних технічних засобів дозвілля;

– розвивати сферу туризму на території Старосамбірської міської ради;

– співпраця з організаціями, які здійснюють діяльність у сфері туризму.

 

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

сприяє інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, забезпечує національно-патріотичне виховання та громадянську освіту молоді;

проводить заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя молоді;

проводить профорієнтаційну роботу серед молоді, сприяє її працевлаштуванню та     зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

організовує змістовне дозвілля молоді та сприяє її волонтерській діяльності;

сприяє вивченню та поширенню інноваційного досвіду з питань реалізації молодіжної політики;

сприяє залученню потенціалу територіальної громади до реалізації молодіжної політики;

узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної молодіжної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

бере участь у розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні;

сприяє популяризації стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, зокрема організовує конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції; замовляє видавничу продукцію;

вивчає громадську думку, використовує соціальну рекламу, забезпечує можливості для неформальної освіти молоді;

взаємодіє та співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування;

– за досягнення високих результатів у роботі в установленому порядку порушує клопотання перед Мінмолодьспортом про нагородження державними та відомчими нагородами працівників центрів і активістів;

взаємодіє з іншими молодіжними центрами.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

Центр має право:

– визначати основні напрямки розвитку Центру відповідно до комплексних цільових програм з питань, що входять до компетенції Центру;

– самостійно визначати форми та методи діяльності, планувати свою роботу, визначати стратегію відповідно до законодавства;

– брати в оренду рухоме й нерухоме майно, в порядку встановленому законодавством здавати в оренду майно, а з дозволу Органу управління майном здавати в оренду нерухоме майно відповідно до чинного законодавства;

– у межах своєї компетенції видавати накази;

– купувати, відповідно до законодавства, в будь-яких суб’єктів майно в межах кошторису. Придбане майно є об’єктом права комунальної власності Старосамбірської міської ради і закріплюється на праві оперативного управління за Центром;

– забезпечувати поточний ремонт орендованого нерухомого майна;

– користуватися землею та іншими природними ресурсами;

– укладати цивільно-правові угоди, контракти відповідно до чинного законодавства;

– отримувати в установленому законом порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Центр завдань;

– залучати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, до роботи з питань, що входять до компетенції Центру;

– скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до компетенції Центру;

– взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

– здійснювати обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

– надання в прокат підприємствам, установам, організаціям на договірній основі інвентарю, сценічних костюмів, аудіо-, відеотехніки, звукопідсилюючої апаратури та іншого музичного, технічного, сценічного обладнання, проведення їх ремонту і налагодження;

– організація туристичної діяльності на території Старосамбірської міської ради.

 

 • Центр зобов’язаний:

– забезпечити діяльність Центру згідно Статуту;

– забезпечити своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з чинним законодавством

– забезпечити ефективне використання закріпленого за ним майна та цільове використання виділених коштів;

– забезпечувати здійснення поточного ремонту основних засобів;

– вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України;

– розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних і фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.

Соціальна діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства, з врахуванням його фінансових можливостей.

Центр, відповідно до чинного законодавства, проводить заходи з цивільної оборони, протипожежної безпеки.

 

 1. КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРОМ

Безпосереднє керівництво центром здійснює директор, а у разі його відсутності особа, на яку покладено виконання обов’язків директора.

Призначення директора на посаду відбувається шляхом укладення з ним контракту за результатами конкурсного відбору. Контракт укладається уповноваженим органом за письмовим погодженням із Старосамбірським міським головою.

Директор Центру призначає та звільняє заступника директора та інших працівників закладу  за погодженням із уповноваженим органом.

Директор Центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на Центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.

На посаду директора Центру призначається особа, яка є громадянином України, має базову або вищу освіту.

Директор Центру:

-забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку подає на погодження міському голові подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників  Центру;

-забезпечує та контролює здійснення діяльності Центром та надання Центром якісних послуг, дотримання виконавської та фінансової дисципліни;

-організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

-подає на затвердження засновнику у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці в установленому порядку структуру та штатний розпис Центру, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;

-забезпечує дотримання вимог та поліпшення охорони здоров’я, праці і фінансово-господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

-укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів;

-подає на погодження про встановлення надбавок, доплат, премій та матеріальної допомоги працівникам закладу відповідно до законодавства;

-представляє Центр в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах при розгляді й вирішенні питань, що входять до його компетенції, або уповноважує на це відповідно до чинного законодавства інших працівників;

-бере участь у заходах з питань, що віднесені до компетенції Центру;

-утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру;

-відповідає за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого у  користування і володіння Центру;

-здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 • розпоряджається за згодою засновника коштами та майном відповідно до законодавства;

З метою сприяння участі громадськості, зокрема молоді, у забезпеченні ефективної діяльності центру при центрі утворюється консультативно-дорадчий орган – експертна рада, яка діє відповідно до положення про експертну раду, затвердженого засновником.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства та положення про Центр.

Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті, та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються органом управління

Умови оплати праці працівників Центру визначаються в установленому законодавством порядку.

Центр має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.

Центр для здійснення діяльності може передавати іншому центру в установленому порядку матеріальні цінності (нагороджувальну продукцію, інвентар, інформаційно-пропагандистські та методичні матеріали).

Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності самостійно: розпоряджається коштами; модернізує за потреби власну матеріально-технічну базу (у разі її наявності); володіє, користується і розпоряджається майном в межах дозволених власником; виконує інші функції, що не суперечать законодавству.

Для здійснення своєї діяльності Центр за відсутності власної бази може використовувати безоплатно або на пільгових умовах об’єкти та приміщення за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм і недопущення погіршення їх стану відповідно до порядку, визначеного законодавством.

Матеріально-технічна база Центру може складатись з: адміністративних приміщень, спортивних споруд, обладнання, засобів зв’язку, оргтехніки, транспортних засобів, земельних ділянок та іншого рухомого і нерухомого майна.

Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається засновником.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Центр за погодженням із власником має право:

придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством;

інші кошти, не заборонені законодавством України.

Статистична звітність про діяльність Центру здійснюється відповідно до законодавства.

Порядок ведення діловодства в Центрі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються центр.

Центр не є самостійним платником податків та інших обов’язкових платежів. Ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності Центру здійснюється бухгалтерією уповноваженого органу.

Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб забороняється.

Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 1. Реорганізація або ліквідація закладу

Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає засновник. Реорганізація центру відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

У випадку реорганізації права та зобов’язання Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів.

У разі припинення Центру (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи центру передаються одному або кільком неприбутковим організаціям (комунальним закладам громади) або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

 

 1. Зміни та доповнення до Статуту Центру

Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом викладення його в новій редакції.

print

Pin It on Pinterest