«

»

Кві 08

Про затвердження «Програми організації та проведення громадських робіт Старосамбірським управлінням Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості на 2023 рік»

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 березня 2023р.                            м. СтарийСамбір                         № 1371

Про затвердження «Програми організації та проведення громадських робіт Старосамбірським управлінням Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості на 2023 рік»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 21.09.2022 року та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення і сприяння розвитку громади, Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму організації та проведення громадських робіт Старосамбірським управлінням Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості на 2023 рік згідно (додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                   Ігор ТРУХИМ


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 22 сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 30 березня 2023 року №1371

Міський голова             Ігор ТРУХИМ

 

ПРОГРАМА

 організації та проведення громадських робіт Старосамбірським управлінням Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості на 2023 рік

 2023

 І. Загальні положення Програми

Програма організації та проведення громадських робіт на 2023 рік розроблена відповідно д Закону України «Про зайнятість населення» (який вступив в дію з 29.10.2022 р.)

 

ІІ. Мета програми.

Залучення максимально широкого кола зареєстрованих безробітних, мешканців громади Старосамбірської міської ради, до участі у виконанні громадських робіт, що дасть можливість створення тимчасових робочих місць. Громадські роботи повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати потребам громади і сприяти їх соціальному розвитку.

 

ІІІ. Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

– коштів підприємств, організацій та установ;

– коштів місцевих бюджетів;

– коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

– інших не заборонених законом джерел.

 

 1. IV. Організаційне забезпечення

З метою формування організаційного механізму проведення громадських робіт передбачається здійснити наступні заходи:

 1. Організувати укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями щодо проведення громадських робіт.

 

Виконавці: Старосамбірське управління Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості.

Термін: упродовж 2023 року

 1. Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних і матеріально-технічних проблем щодо організації і проведення громадських робіт, залучаючи до їх виконання зареєстрованих безробітних, які перебувають на обліку в Старосамбірському управлінні Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості, а також тих зареєстрованих безробітних, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту.

 

Виконавці: Старосамбірське управління Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості.

Термін: упродовж 2023 року

 

 1. Створити банк даних безробітних, які виявили бажання брати участь в громадських роботах та постійно підтримувати його в актуальному стані.

 

Виконавці: Старосамбірське управління Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості.

Термін: упродовж 2023 року

 

 1. Забезпечити своєчасність виплати заробітної плати учасникам громадських робіт.

 

Виконавці: Підприємства, установи та організації, Старосамбірське управління Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості.

Термін: постійно.

 

 1. Визначити перелік необхідних видів громадських робіт:

– підсобні роботи з відновлення та догляду заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури, меморіальних та пам’ятних місць, зокрема упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості.

– благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг.

– догляд за особами похилого віку й особами з інвалідністю, а також догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку.

– підсобні роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних та навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей, дитячих оздоровчих таборів та інших об’єктів).

– роботи соціального спрямування за договорами з громадськими організаціями та іншими установами та організаціями, що займаються соціальним захистом населення.

– здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення району (міста), що має суспільно-корисну спрямованість, відповідає потребам адміністративно-територіальної одиниці та сприяє її соціальному розвитку.

– проведення благоустрою придорожніх смуг автомобільних доріг загального (загальнодержавного) користування за межами проїзної частини.

– вирубування кущів та самосіву, скошування трави в межах смуги відчуження, вздовж металевого тросового бар’єрного огородження, біля дорожніх знаків тощо.

– виготовлення снігозахисних щитів.

– прибирання сміття біля автопавільйонів та у смузі відчуження доріг.

– обліковування обсягів виконаних робіт безробітними.

– посадка та догляд за лісовими культурами.

– прибирання снігу.

– соціальний супровід учасників антитерористичної операції, учасників операції об’єднаних сил, які отримали поранення під час  антитерористичної операції і операції  об’єднаних сил.

– надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних, надання допомоги учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції тощо.

– підсобні роботи пов’язані з екологічним захистом навколишнього середовища та інші роботи соціального спрямування

 

Виконавці: Старосамбірська міська рада, Старосамбірське управління Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості.

Термін: 2023 рік

 

 1. Виходячи із стану ринку праці та економічного стану громади визначити підприємства, організації та установи, де можливо організувати проведення громадських робіт.

 

Виконавці: Старосамбірська міська рада, Старосамбірське управління Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості.

Термін: постійно

 

 1. Керівникам підприємств, установ, організацій, на базі яких будуть проводитися громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з Старосамбірським управлінням Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості.

 

Виконавці: Підприємтсва, установи, організації.

Термін: упродовж 2023 року

 

Паспорт програми

 

 1. Назва: Програма організації та проведення громадських робіт Старосамбірським управлінням Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості на 2023 рік.
 2. Замовник: Старосамбірська міська рада.
 3. Мета: вирішення проблем громади шляхом організації громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади і сприяють її соціальному розвитку. Залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних, що дасть можливість створення тимчасових робочих місць.
 4. Початок: 30 березня 2023 року; закінчення 31 грудня 2023 року.
 5. Етапи фінансування: протягом року (період дії програми).
 6. Загальні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, згідно кошторисних призначень на організацію громадських робіт, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
 7. Очікувані результати реалізації програми: виконання робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість та сприятимуть соціальному розвитку громади, надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних.
 8. Головний розпорядник коштів: Старосамбірська міська рада, Львівський обласний центр зайнятості.
 9. Виконавець програми: Старосамбірське управління Самбірськї філії Львівського обласного центру зайнятості, Старосамбірська міська рада, підприємства, організації та установи. 
print

Pin It on Pinterest