«

»

Чер 26

Чи потрібен документ про введення об’єкта в експлуатацію при реєстрації права власності на об’єкти нерухомості у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств?

цнапМайновий пай – це частка майна члена підприємства у пайовому фонді, виражена у грошовій формі та у відсотках розміру пайового фонду.
Майновий пай підтверджується свідоцтвом про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, виданого сільською, селищною або міською радою згідно із списком осіб, які мають право на майновий пай підприємства. Іншими словами майновий пай – це закріплене у спеціальному документі (майновому сертифікаті) право особи на одержання частки майна колишнього КСП в натурі, визначене залежно від його індивідуального трудового внеску у вартісному виразі.
Державна реєстрації права власності на обʼєкти нерухомості у зв’язку із виділенням нерухомого
майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств
регулюється пунктом 51 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року No 1127.
Відповідно до вказаного пункту заявник повинен надати державному реєстратору/ нотаріусу:
свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського
підприємства (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого
колективного сільськогосподарського підприємства про виділення майна в натурі, засвідченою
підписом керівника такого підприємства та печаткою;
акт приймання-передачі нерухомого майна.
Звертаємо увагу, що у випадку коли в документах, що подаються для державної реєстрації права
власності на обʼєкт нерухомого майна, відсутні відомості про його технічні характеристики, які є
необхідними для проведення відповідних реєстраційних дій, державна реєстрація прав на такий обʼєкт
проводиться за наявності відомостей про його технічні характеристики, отриманих державним
реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Відповідно до розʼяснень Міністерства юстиції України від 20.02.2023 р. подача документів про
введення в експлуатацію нерухомого майна, при здійсненні державної реєстрації права власності у
зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних
сільськогосподарських підприємств, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА.
У даному випадку мова йде про існуючий обʼєкт нерухомості, який було введено в експлуатацію
відповідно до вимог законодавства, що діяло на час його створення в період функціонування
колективного сільськогосподарського
підприємства).
Також інформуємо, що для встановлення відсутності суперечності між заявленими та вже
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно з метою уникнення ситуацій подвійної
реєстрації права власності на один і той же об’єкт нерухомості, під час проведення вищезазначених
реєстраційних дій, державні реєстратори повинні направляти запити до суб’єктів, що до 1 січня 2013
року здійснювали державну реєстрацію прав на паперових носіях, крім випадків, коли необхідна
інформація (відповідні документи) була подана заявником.

print

Pin It on Pinterest