«

»

Вер 22

Проект Положення про дольову участь власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) у багатоквартирних житлових будинках міста Старий Самбір та розширенні водопровідної мережі міста шляхом прокладання нових водопровідних мереж (реконструкції існуючих)

герб        ПРОЕКТ                                                                                 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рішення Старосамбірської міської ради

___________№ ____________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про дольову участь власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) у багатоквартирних житлових будинках міста Старий Самбір та розширенні водопровідної мережі міста шляхом прокладання нових водопровідних мереж (реконструкції існуючих)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення розроблено з метою забезпечення участі власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі у співфінансуванні капітального ремонту (реконструкції, модернізації), що проводяться у багатоквартирних житлових будинках міста Старий Самбір, які знаходяться на балансі КП Старосамбірське МУЖКГ та розширенні водопровідної мережі міста шляхом прокладання нових водопровідних мереж (реконструкції існуючих).

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3. Терміни, які застосовуються в даному Положенні мають наступне значення:

1.3.1. Капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників, із заміною або відновленням несучих, або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкту та його техніко-економічних показників.

1.3.2. Реконструкція – це перебудова існуючого об’єкта, пов’язана з підвищенням його техніко-економічного рівня, поліпшенням умов експлуатації та зміною основних техніко-економічних показників.

1.3.3. Дольова участь у співфінансуванні – внесення власниками квартир (квартиронаймачами), перспективними абонентами водопровідної мережі (їх об’єднаннями)  визначеної суми коштів (20-50% від погодженої кошторисної вартості) на співфінансування капітального ремонту (реконструкції, модернізації), що проводиться у багатоквартирному житловому будинку, в якому вони проживають,  розширенні водопровідної мережі на відповідній території.

1.3.4. Власник (власники) приватизованої квартири багатоквартирного будинку – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання квартирою будинку, зареєстроване у встановленому законом порядку;

1.3.5. Власник (власники) неприватизованої квартири багатоквартирного будинку – територіальна громада міста або держава (якщо будинок – відомчий);

1.3.6. Балансоутримувач будинку – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

1.3.7. Уповноважений представник власників приватизованої та неприватизованої квартири – фізична, або юридична особа, яка представляє на зборах інтереси, відповідно, власників приватизованої та неприватизованої квартири і статус якої підтверджений печаткою та підписом керівника балансоутримувача будинку.

1.3.8. Квартиронаймач будинку – особа, яка проживає у неприватизованій квартирі.

1.3.9. Перспективний абонент водопровідної мережі – фізична чи юридична особа, що має намір приєднатися до водопровідної мережі міста у встановленому законодавством порядку.

ІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТИТУЛЬНИХ СПИСКІВ

 

2.1. Включення багатоквартирних житлових будинків міста Старий Самбір, які знаходяться на балансі Старосамбірського МУЖКГ у титульні списки на капітальний ремонт (реконструкцію, модернізацію), розширення водопровідної мережі здійснюється відділом житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту та благоустрою апарату Старосамбірської міської ради на підставі подання балансоутримувача, заяв мешканців, приписів органів державної влади та місцевого самоврядування, обстеження фахівцями відділу житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту та благоустрою апарату Старосамбірської міської ради.

2.2. Титульні списки формуються у три етапи:

– 1-й етап – визначення переліку всіх об’єктів житлового фонду за їх видами, які потребують капітального ремонту (реконструкції, модернізації) у поточному бюджетному році, визначення перспективи розширення водопровідної мережі міста;

– 2-й етап – проведення обстеження об’єктів згідно переліку, складання дефектних актів, визначення тих об’єктів, які потребують першочергового проведення робіт відповідно до затверджених бюджетних призначень;

– 3-й етап – погодження титульних списків постійною комісією міської ради з питань з питань приватизації, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, благоустрою та промисловості та затвердження їх міським головою.

2.3. Форма титульних списків повинна складатися з наступних граф: № п/п; адреса об’єкта; проектна потужність робіт в натуральних одиницях; кошторисна вартість робіт, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету та коштів мешканців.

2.4. Титульні списки повинні бути затверджені не пізніше ніж за 30 днів після прийняття бюджету на поточний рік.

2.5. В разі виключення з титульного списку об’єкта, до нього вносяться зміни в порядку, визначеному п. 2.2 даного Положення протягом 20-и днів з моменту виключення.

 

ІІІ. ПОРЯДОК ДОЛЬОВОЇ УЧАСТІ МЕШКАНЦІВ

 

3.1. Затверджені титульні списки є підставою для проведення зборів власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі, з приводу умов проведення капітального ремонту (реконструкції, модернізації) у їхньому будинку, розширення водопровідної мережі.

3.2. На збори запрошуються власники (квартиронаймачі) всіх квартир будинку, якщо капітальний ремонт (реконструкція, модернізація) стосується загальнобудинкових елементів будинку (даху, фасаду тощо); власників квартир (квартиронаймачів) під’їзду, якщо капітальний ремонт (реконструкція, модернізація) забезпечить покращення умов проживання власникам (квартиронаймачам) тільки одного під’їзду (ремонт сходової клітки, встановлення нових дверей тощо); окремих власників квартир (квартиронаймачів) – якщо вигода буде забезпечена тільки їм (наприклад, утеплення стін), перспективні абоненти водопровідної мережі міста.

3.3. Організатором проведення зборів із власниками квартир (квартиронаймачів) виступає балансоутримувач будинку, водопостачальна організація.

3.3. Про місце, час та мету проведення зборів балансоутримувач, водопостачальна організація інформує власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі шляхом розклеювання оголошень у під’їздах, інших загальних місцях за 5 днів до дати їх проведення.

3.4. На збори запрошуються представники балнсоутримувача будинку, водопостачальної організації, уповноважений представник  Старосамбірської міської ради; представники погодженої підрядної організації, яка буде проводити роботи; депутати міської ради; інші зацікавлені особи.

3.5. Збори оголошуються відкритими, якщо на них присутні більше 50 % власників квартир (квартиронаймачів) будинку (під’їзду), перспективних абонентів водопровідної мережі. Якщо вигода буде забезпечена тільки окремим власникам квартир (квартиронаймачам), перспективним абонентам водопровідної мережі, то на зборах повинні бути присутні вони всі. Веде збори їх організатор – баласоутримувач або водопостачальна організація.

3.6. На зборах власникам квартир (квартиронаймачам), перспективним абонентам водопровідної мережі доводиться наступна інформація:

– мета проведення зборів;

– обґрунтування робіт, які міська рада планує провести у їхньому будинку, відповідній території за кошти міського бюджету (характеристика робіт, об’єми, кошторисна вартість, очікуваний ефект тощо);

– про порядок проведення капітального ремонту (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках міста Старий Самбір, розширення водопровідної мережі згідно даного Положення та необхідність дольової участі власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі у співфінансуванні таких робіт;

– суму коштів, яку кожен власник квартири, перспективний абонент водопровідної мережі повинен буде сплатити.

3.7. За підсумками зборів складається Протокол намірів про згоду власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі на проведення у їхньому будинку капітального ремонту (реконструкції, модернізації), розширення водопровідної мережі та сплату визначеної суми коштів на співфінансування таких робіт (якщо власники квартир (квартиронаймачі), перспективні абоненти водопровідної мережі простою більшістю голосів приймають позитивне рішення), або Протокол про відмову власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі від проведення у їхньому будинку капітального ремонту (реконструкції, модернізації), розширення водопровідної мережі  та сплати визначеної суми коштів на співфінансування таких робіт (якщо власники квартир (квартиронаймачі), перспективні абоненти водопровідної мережі  простою більшістю голосів приймають негативне рішення).

3.8. У Протоколі намірів про згоду власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі на проведення у їхньому будинку капітального ремонту (реконструкції, модернізації), розширення водопровідної мережі та сплату визначеної суму коштів на співфінансування таких робіт чітко прописуються умови (фінансові, технічні, організаційні) проведення робіт, а також фірма, яка буде виконувати роботи згідно даних умов.

3.9. Протокол намірів є підставою для збору балансоутримувачем, водопостачальною організацією підписів власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі про згоду на проведення у їхньому будинку капітального ремонту (реконструкції, модернізації), розширення водопровідної мережі та зобов’язання сплатити визначену суму коштів на співфінансування таких робіт із зазначенням: ПІБ власника (абонента), його паспортних даних, ідентифікаційного номера і підпису, а також суми коштів, яку власник квартири (квартиронаймач), перспективний абонент погоджується сплатити у визначені терміни.

3.10. Капітальний ремонт (реконструкція, модернізація), розширення водопровідної мережі можуть бути проведені в разі згоди (підписів) не менше 80% власників всіх квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі згідно Протоколу намірів.

3.11. У випадку відсутності згоди (підпису) 20% і більше  власників квартир (квартиронаймачів) будинку (під’їзду), окремого власника квартири (квартиронаймача) (залежно від категорії робіт та відповідно до Протоколу намірів), перспективних абонентів водопровідної мережі, капітальний ремонт (реконструкція, модернізація), розширення водопровідної мережі у такому будинку, відповідній території не проводиться, а будинок, відповідна територія виключається із титульного списку.

3.12. Збори власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі та збір підписів про згоду на проведення у їхньому будинку капітального ремонту (реконструкції, модернізації), розширення водопровідної мережі та зобов’язання сплатити визначену суму коштів на співфінансування таких робіт повинні бути здійснені не пізніше ніж за 30 днів після затвердження титульного списку. Після даної дати збори та підписи власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі про згоду проводяться в разі включення у титульні списки нових об’єктів.

3.13. При зміні бюджетних призначень на капітальний ремонт (реконструкцію, модернізацію) об’єктів житлового фонду, розширення водопровідної мережі, вносяться зміни у титульні списки і проводяться заходи згідно п. 3.1 – 3.9 даного Положення протягом місяця з дати затвердження доповнених титульних списків. В разі зменшення бюджетних призначень – за згодою власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі роботи проводяться першочергово у наступному бюджетному році. В разі відмови – не проводяться.

 

ІV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ КОШТІВ МЕШКАНЦЯМИ

 

4.1. Згода власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі на проведення у їхньому будинку капітального ремонту (реконструкції, модернізації), розширення водопровідної мережі та зобов’язання сплатити визначену суму коштів на співфінансування таких робіт є підставою для укладення договору дольової участі на проведення капітального ремонту (реконструкції, модернізації), розширення водопровідної мережі між власниками квартир (квартиронаймачами) будинку (під’їзду), окремими власниками квартир (квартиронаймачами), перспективними абонентами водопровідної мережі та КП Старосамбірське МУЖКГ, водопостачальною організацією.

4.2. Істотними умовами такого договору повинно бути:

– сума коштів, яку власник квартири (квартиронаймач), перспективний абонент водопровідної мережі повинен внести;

– дата до якої повинні бути внесені кошти на визначений рахунок КП Старосамбірське МУЖГК, комунального підприємства «Старосамбірське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»;

– відповідальність сторін за невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань.

4.3. Згідно договору, власники квартир (квартиронаймачі), перспективні абоненти водопровідної мережі вносять на спеціальний рахунок, відкритий КП Старосамбірське МУЖГК, комунального підприємства «Старосамбірське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» кошти на співфінансування капітального ремонту (реконструкції, модернізації) у їхньому будинку, розширення водопровідної мережі.

4.4. В разі несплати, або несвоєчасної сплати власниками квартир (квартиронаймачами), перспективними абонентами водопровідної мережі визначеної суми коштів згідно договору, вони несуть відповідальність згідно даного договору та чинного законодавства України.

4.5. Відсоток дольової участі власників квартир (квартиронаймачів), перспективних абонентів водопровідної мережі від кошторисної вартості робіт встановлюється в розмірі 20 – 50 % залежно від виду робіт та їхньої вартості та визначається за формулами:

– при проведенні капітального ремонту (реконструкції, модернізації) житлових будинків, що знаходяться на балансі Старосамбірського МУЖКГ:

-% дольової участі власників квартир (квартиронаймачів) =

20 % + коефіцієнт кількості власників квартир (квартиронаймачів),

які підтвердили наміри взяти дольову участь у проведенні капітального ремонту (реконструкції, модернізації)   у   багатоквартирному житловому будинку, % + коефіцієнт кошторисної вартості підрядних робіт, %

– при проведенні розширення водопровідної мережі міста шляхом прокладання нових водопровідних мереж (реконструкції існуючих):

-% дольової участі перспективних абонентів водопровідної мережі = 20 % кошторисної вартості підрядних робіт.

4.6. Коефіцієнт кількості власників квартир (квартиронаймачів), які підтвердили наміри взяти дольову участь у проведенні капітального ремонту (реконструкції, модернізації)   у   багатоквартирному житловому будинку, що знаходяться на балансі Старосамбірського МУЖКГ встановлюється згідно табл. 1.

 

Таблиця 1

Коефіцієнти кількості власників квартир

(квартиронаймачів), які підтвердили наміри взяти дольову участь у проведенні капітального ремонту (реконструкції, модернізації)   у   багатоквартирному житловому будинку

 

Кількість власників квартир (квартиронаймачів), які підтвердили наміри взяти дольову участь у проведенні капітального ремонту (реконструкції, модернізації)   у   багатоквартирному житловому будинку, од. Коефіцієнт кількості власників квартир (квартиронаймачів), які підтвердили наміри взяти дольову участь у проведенні капітального ремонту (реконструкції, модернізації)   у   багатоквартирному житловому будинку, %

 

1 – 3 0
4 – 10 2,5
11 – 30 5
31 – 50 7,5
> 50 10

 

 

4.7. Коефіцієнт кошторисної вартості підрядних робіт встановлюється згідно табл. 2.

Таблиця 2

Коефіцієнти кошторисної вартості підрядних робіт

 

Кошторисна вартість підрядних робіт, тис грн. Коефіцієнт кошторисної вартості робіт, %
< 10 20
11 – 25 15
26 – 50 10
50 – 100 5
> 100 0

 

  1. ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

 

5.1. Технагляд за капітальним ремонтом (реконструкцією, модернізацією) об’єктів житлового фонду, розширенням водопровідної мережі здійснює КП МУЖКГ Старосамбірської міської ради.

5.2. Приймання робіт здійснюється на підставі акту приймання-здавання виконаних підрядних будівельних робіт, який підписують керівник підрядної організації та спеціальна комісія міської ради по прийманню виконаних підрядних робіт.

5.3. В разі неякісного виконання робіт, підрядна організація несе відповідальність згідно договору підряду між нею та Старосамбірським КП МУЖКГ  та чинного законодавства України.

5.4. На роботи обов’язково надається гарантійний термін, який визначається залежно від виду робіт.

 

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Спори, які виникають між власниками квартир (квартиронаймачами), перспективними абонентами водопровідної мережі, міською радою (замовником) та підрядною організацією вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Контроль за дотриманням даного Положення покладається на першого заступника міського голови __________________та постійну депутатську комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою.

 

 

Секретар міської ради                                                                     Л.П. Сідак

print

Pin It on Pinterest