«

»

Лют 16

Стратегічні цілі розвитку Старого Самбора

Стратегія розвитку Старого Самбора:

«ДРУГЕ ДИХАННЯ СТАРОВИННОМУ МІСТУ»

 

Місія розвитку міста:

ДОСЯГНУТИ    РІВНЯ   ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕЛИКОГО МІСТА ТА ЗБЕРЕГТИ І РОЗВИНУТИ КОМФОРТНІСТЬ,  АТМОСФЕРУ  І РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  МАЛОГО МІСТЕЧКА

 

ПРІОРИТЕТ 1. Мешканці міста – здорові, поінформовані та  активні люди
Стратегічна ціль 1.

Сучасна неперервна система освіти.

Стратегічна ціль 2.

Ефективна і гнучка система охорони здоров’я населення.

Стратегічна ціль 3. Згуртоване, солідарне, патріотичне та безпечне суспільство. Стратегічна ціль 4.

Міцна родина і здоровий спосіб життя.

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
1.1. Покращення матеріально-технічної бази освітніх і культурних закладів

 

1.2. Впровадження системи навчання для дорослих

 

1.3. Формування середовиша підтримки підприємливості і активності громадян

 

1.4. Кваліфіковані спеціалісти у всіх сферах життєдіяльності

 

2.1. Підготовка та впровадження  державної страхової медицини

 

2.2. Поширення системи страхування медичних послуг

 

2.3. Сприяння розвитку приватних  чи державно-приватних оздоровчих установ, спортивних та рекреаційних закладів та реабілітаційних центрів.

 

2.4. Медико-соціальний супровід учасників АТО і членів їх родин

3.1. Формування політики в сфері безпеки громади міста

 

3.2. Зменшення негативних суспільних наслідків безробіття.

 

3.3. Вирівнювання життєвих шансів неповносправних.

 

3.4. Протидія суспільним небезпекам і патологіям.

 

3.5. Відновлення і вшанування національної пам’яті.

4.1. Розв’язання суспільних проблем з точки зору сім’ї.

 

4.2. Розвинута спортивно-рекреаційна інфраструктура.

 

 

 

ЗАВДАННЯ:
1.1.1. Перевід систем опалення бюджетних установ  на альтернативні види

1.1.2.Проведення енергоаудиту бюджетних установ

1.1.3. Участь у проектах та програмах з метою створення кращих умов для мешканців міста.

1.1.4. Участь у проектах і програмах для покращення матеріально-технічної бази освітніх і культурних закладів міста.

 

1.2.1. Впровадження дистанційної системи навчання в освітніх закладах міста

1.2.2. Створення неформальної освітньої мережі для дорослих  (громадські організації, бібліотеки, відділ освіти, видавництва, районні, обласні  та міжнародні інституції, університети ІІІ-го віку)

1.2.3. Проведення навчальних тренінгів (від 3-х тижнів до 3-х місяців) з професій, які необхідні місту

 

1.3.1. Популяризація створення ОСББ.

1.4.1.  Співпраця з Старосамбірською філією Університету бізнесу і права з метою заохочення жителів здобувати вищу освіту.

 

 

2.1.1. Підтримка консультативних і профілактичних центрів здоров’я  для ефективного впровадження  реформ в систему охорони здоров’я.

2.1.2. Відкриття консультаційних  інтернет- осередків і включення іх у мережі  вищого порядку

2.1.3. Підтримка веб-сайтів лікарняних установ

2.2.1. Налагодження співпраці з страховими компаніями в місті з метою активізації їх просвітницької  діяльності.

 

2.3.1.Взяти участь у обласному проекті «Розвиток хоспісної допомоги і опіки престарілих».

2.3.2. Розглянути можливість щодо виділення приміщення для проведення дозвілля для дітей з обмеженими можливостями.

 

2.4.1. Налагодити співпрацю з ГО «Старосамбірське об’єднання ветеранів АТО»

2.4.2. Надати можливість учасникам АТО реалізації їх права на земельні ділянки згідно сформованої черги після затвердження Генерального плану міста.

2.4.3. Надати можливість покращення матеріального стану учасників АТО та їх родин.

2.4.4. Підвищити рівень поінформованості громадськості з питань соціального захисту учасників АТО.

 

3.1.1. Співпраця з правоохоронними органами міста з метою зменшення рівня злочинності.

3.1.2. Залучення представників правоохоронних органів для проведення виховних годин в школах.

3.1.3. Залучення працівників правоохоронних органів для забезпечення правопорядку в місцях скупчення великої кількості людей, на масових акціях.

3.1.4. Взаємодія з поліцією для патрулювання міста з метою охорони порядку, особливо в нічний час.

 

3.2.1. Створення умов для повернення громадян, що перебувають на тимчасових заробітках за кордоном.

3.2.2. Організація волонтер-ського руху соціального спрямування, зокрема щодо дітей і престарілих з родин осіб, які працюють за кордоном

 

3.3.1. Відновлення спортивних майданчиків і відкриття нових з врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями

3.3.2. Модернізація  місць відпочинку  та оздоровлення мешканців міста з врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями

3.4.1. Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспромож-ності громадянина.

 

3.5.1. Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання

3.5.2. Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді

3.5.3.  Проведення  акцій, пов’язаних з вшануванням подій, які відбулися в державі

 

4.1.1.Ліквідація дитячої бездоглядності.

4.1.2. Пропагування значення міцної здорової сім’ї як найменшої складової суспільства.

4.1.3. Організація і проведення міських конкурсів для сімей «Дружна сімейка».

4.1.4. Організація і проведення спільно з ГО і підприємницькими структурами конкурсів на найгарнішу вулицю, двір, балкон тощо.

 

4.2.1.Співпраця з громадськими організаціями, спортивними клубами, центрами розвитку дитини тощо

4.2.2. Забезпечення ефективної діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

4.2.3. Участь у обласних конкурсах проектів з метою будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям для баскетболу, волейболу, тенісу.

4.2.4. Оформлення документації щодо власності і функціонування міських  парків  і Урощища “Рубань”

4.2.5.  Проведення толоки в місті з метою благоустрою міських парків, дитячих май-данчиків, урочища «Рубань».

4.2.6. Реконструкція міського стадіону.

 

 

ПРІОРИТЕТ ІІ.  Господарство – інвестиції, інновації, технології, креативність
Стратегічна ціль 1.

Підтримка малого бізнесу і підприємництва

 

Стратегічна ціль 2. Впровадження відновлювальних джерел енергетики. Стратегічна ціль 3.

Екологічно чисте агропромислове виробництво.

Стратегічна ціль 4.  Розвиток технічної та комунікаційної інфраструктури.
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
1.1. Формування комфортного середовища  для підприємницької діяльності

1.2. Розвиток ринкової інфраструктури

1.3.  Опрацювання механізмів підтримки  та заохочення підприєм-ницької  діяльності

2.1. Створення “полюсу росту” міста на основі “Старосамбірського острова альтернативної  енергетики” 3.1. Забезпечення процедур  сертифікації екологічно чистої продукції

 

3.2. Організація діяльності в сфері агро-промислового експортно-орієнтованого виробництва

 

3.3. Відновлення кооперації  та впровадження нових форм співпраці  підприємницьких структур

4.1.  Участь у проекті уніфікацікації стандартів  технічної інфраструктури, енергетичних мереж  України і ЄС

 

4.2. Покращення діяльності комунальних підприємств міста

ЗАВДАННЯ:
1.1.1.  Створення бази даних вільних приміщень міста та ділянок, придатних для ведення підприємницької діяльності на веб-сайті міста.

1.1.2.  Створення міської системи інвестиційних пропозицій та банку ідей на веб-сайтах міста, району, області, а також за галузями.

1.1.3. Сприяння активізації діяльності наявних об’єднань бізнесменів.

1.2.1. Сприяння становленню і розвитку у місті  фінансово-банківских установ, інформаційно-просвіт-ницьких та техноло-гічних центрів.

1.2.2. Створення бізнес-центру (бізнес-інкубатора).

1.2.3.  Підтримка розвитку кластерних ініціатив  із залученням фінансових, освітніх та інших установ

1.2.4. Створення виставкового постійно діючого майданчику нових технологічних рішень для переробної промисловості, сільськогосподарського виробництва тощо.

 

1.3.1. Розвиток дорадчих служби.

1.3.2. Створення механізмів надання адміністративноправової допомоги для осіб, що бажають започаткувати власний бізнес

1.3.3. Розбудова чи приєднання до мереж та ланцюжків постачання  із міцними зв’язками з центрами інновацій та ноу-хау.

2.1.1. Спільно з інвесторами опрацювання  програми створення “Старосамбірського острова альтернативної енергетики” 3.1.1. Організація процесів сертифікації  екологічно чистої продукції  для відібраних виробників і певних видів продукції.

3.1.2. Організація і проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо конкуренто- спроможності екологічно чистої продукції.

3.2.1. Сприяння реалізації проектів ефективної переробки продукції, вирощеної в районі на інноваційних технологіях
3.2.2. Розвиток системи заготівлі сільськогосподар-ської продукції, зокрема, ягідництва.

 

3.3.1.  Демотивація здійснення стихійної торгівлі (в т.ч. сільськогосподарськими продуктами).

 

3.3.2. Організація  виставок-ярмарків продажу продукції місцевих виробників

 

3.3.3. Ідентифікація та промоція існуючих традиційних регіональних продуктів

 

3.3.4. Сприяння розвитку агротуризму

3.3.5. Відродження традиційних ремесел та самосвідомості громади

 

3.3.6. Промоція традиційної кухні міста/району, і приєднання до регінальних  і міжнародних кулінарних мереж тощо

 

 

4.1.1.  Підготовка  документації щодо уніфікації технічних параметрів технічної і комунікаційної інфраструктури

4.1.2.  Підвищення доступності  об’єктів і якості транспортної інфраструктури

4.2.1. Розробка та затвердження нового Генерального плану міста.

4.2.2.  Покращення рівня водопостачання та водовідведення на території міста.

 

4.2.3.  Розширення центральної мережі водопостачання та водовідведення.

4.2.4.  Покращення матеріального стану комунальних підприємств міста

 

 

 

ПРІОРИТЕТ ІІІ. Промоція міста    Комунікації       Співробітництво
Стратегічна ціль 1. Розробка та підтримка позитивного іміджу міста.

 

Стратегічна ціль 2. Інтеграція внутрішня «місто-район-область-держава».

 

Стратегічна ціль 3. Формування конкурентних переваг за рахунок міжнародної співпраці Стратегічна ціль 4.

Участь у мережі “Розумне місто”

Стратегічна ціль 5.

Сильна, спроможна громада

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
1.1.  Формування позитивного іміджу міста

1.2.  Розробка та прийняття  логотипу та слогану міста

2.1. Політика відносин з сусідніми територіями

 

2.2. Політика відносин з  обласним центром

 

2.3. Політика щодо позаміських територій

3.1. Отримання синергетичного ефекту від  міжнародної співпраці 4.1. Приєднання до проекту “Розумне місто” http://www.rozumnemisto.org/join 5.1. Формалізація  процесів об’єднання громад
 
ЗАВДАННЯ:
1.1.1. Створення інтерактивної інвестиційної мапи міста

1.1.2. Участь у промоційних мережах району -області

1.1.3. Створення Клубу “Симпатиків Старого Самбора”

1.1.4. Підвищення поінформованості місцевого населення про місто як містечко комфортного проживання, розвиток туризму, формування позитивної громадської думки

1.1.5. Вчасне та якісне надання інформації жителям на офіційному сайті міської ради.

1.1.6. Співпраця з адміністрацією Інформаційного порталу міста.

1.2.1. Опрацювання та прийняття  логотипу та слогану міста

1.2.2. Опрацювання механізмів та правил використання  логотипу міста

2.1.1. Налагодження контактів із сусідніми територіальними громадами.

2.1.2. Виявлення спільних проблем, які потребують об’єднання зусиль для їх вирішення.

 

2.2.1. Узгодження реалізації стратегій розвитку міста-району-області.

2.2.2. Участь у обласних та загальнодержавних конкурсах програм та проектів з метою покращення рівня проживання  місцевих жителів.

 

 

 

 

3.1.1. Пошук, вибір і приєднання до підприємницьких мереж, зокрема, транскордонних.

3. 1.2. Налагодження контактів з територіальними громадами  інших країн, де є місця компактного проживання вихідців зі Старого Самбора та околиць.

3.1.3. Підготовка, написання та реалізація спільних проектів в рамках Програми «Польща-Білорусь-Україна» 2014-2020.

3.1.4.Підписання Угоди про співробітництво з Угорщиною (м. Бой).

 

4.1.1. Встановити контакт з проект-менеджером

4.1.2.Підписати меморандум    про співпрацю між БФ «Разом для України» та представником місцевого апарату влади. 4.1.3. Меморандум може бути трьохстороннім: БФ «Разом для України», місцева влада та громадська організація

4.1.4. Заповнити заявки на підключення модулів, необхідних місту Старому Самбору.

 

4.1.5. Пройти відповідне навчання та сертифікацію представниками Старого Самбора

 

Організація і проведення переговорів щодо об’єднання  громад:

1.Старосамбірська міська рада (м. Старий Самбір);

2. Білицька сільська рада (с. Біличі);

3. Великолінинська сільська рада (с. Велика Лінина, с. Лаврів);

4. Великосільська сільська рада (с. Великосілля, с. Соснівка, с. Тиха);

5. Волошинівська сільська рада ( с. Волошиново, с. Росохи);

6. Волянська сільська рада (с. Воля);

7. Страшевицька сільська рада (с. Страшевичі, с. Созань, с. Кобло);

8. Стрільбицька сільська рада (с. Стрільбичі);

9. Тершівська сільська рада (с. Тершів, с. Спас, с. Завадка, с. Сушиця);

10. Торчиновицька сільська рада (с. Торчиновичі, с. Бачина, с. Торгановичі, с. Морозовичі);

11. Старосолянська селищна рада (смт. Стара Сіль, с. Стара Ропа, с. Тварі).

 

ПРІОРИТЕТ IV .   Довкілля   Культура  Туризм
Стратегічна ціль 1.

Безпечне, чисте довкілля

Стратегічна ціль 2. Розвиток культурно-мистецького та просвітницького середовища.

 

Стратегічна ціль 3. Розвиток сфери туризму.

 

Стратегічна ціль 4. Збереження культурної спадщини та історичного архітектурного середовища.

 

Стратегічна ціль 5

Ревіталізація  міського середовища

 

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ        
1.1. Благоустрій міста.

 

1.2. Вирішення проблеми сміттєзвалищ та утилізації відходів

 

1.3. Підвищення екологічної свідомості мешканців.

 

 

 

2.1. Покращити матеріально-технічне забезпечення  народного дому, музичної школи, бібліотеки, музею.

 

 

3.1. Розробка туристичних продуктів міста

 

3.2.Участь у створенні туристично-рекреаційного кластера

4.1. Розробка проекту (програми) реставрації, консервації та відновлення об’єктів історичної спадщини.

 

4.2. Створення реєстру історичних активів, які мають туристичну привабливість (комерційну привабливість).

 

4.3. Збереження унікальних природних ресурсів
та біологічного різноманіття на Верхньо- Дністровському ландшафті

5.1. Визначення/вибір  об’єктів промислової архітектури для реконструкції зі зміною її функцій

(наприклад, відкриття в приміщеннях льонозаводу  виставкового майданчику нових технологій та інновацій)

ЗАВДАННЯ:
1.1.1. Створення та затвердження нових Правил благоустрою в місті.

1.1.2. Збільшити кількість зелених насаджень.

1.1.3. Надання міським паркам офіційного статусу скверів.

1.1.4.Забезпечити обов’язкове погодження місць розташування станцій                мобільного зв’язку.

1.1.5.Забезпечити своєчасне впорядкування території парків, скверів, прибережних, придорожніх (автомобільних та залізничних) смуг, водостоків.

1.1.6.Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо виконання заходів по підтримці належного стану території.

1.1.7.Покращення стану водних об’єктів міста (ставків, р. Дністер, р. Яблунька) Дністер та прирічкової смуги міста.

 

1.2.1.Забезпечити контроль за отриманням дозволів на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря з стаціонарних джерел та наявності на діючі об’єкти погоджених санітарних паспортів.

1.2.2.Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

1.2.3.Рекультивація земель під стихійними сміттєзвалищами та в охоронних зонах.

1.2.4. Покращення санітарно-епідеміологічного стану в місті шляхом будівництва нових каналізаційних колекторів для підключення мешканців.

 

1.3.1. Моніторинг рівня забруднення довкілля та екологічний аудит підприємств.

1.3.2. Розробити механізми щодо недопущення спалювання трави, стерні в осінній та весняний періоди.

1.3.3. Проведення заходів з інформування населення про важливість чистого довкілля.

 

2.1.1. Опрацювати механізми залучення кваліфікованих фахівців  у  культурно-мистецьке і просвітницьке середовище.

 

2.1.2. Підтримка інтернет ресурсів  об’єктів  культурно-мистецького та просвітницького простору

 

2.1.3. Розвиток традиційних народних промислів

 

2.1.4. Популяризація елементів традиційної культури, проведення виставок робіт мешканців: вишивок і вишиванок, елементів декору, гончарних виробів, рисунків тощо)

 

2.1.5. Проведення конкурсів народної творчості

 

2.1.6. Підтримка діяльності шкільних гуртків народних ремесел, а також в системі освіти для дорослих

 

2.2.1. Архітектурне планування культурно-мистецького та просвітницького простору

 

3.1.1. Вибір потенційних місць туризму і розробка  туристичних продуктів міста Старий Самбір

3.1.2. Розробка та встановлення мережі інформаційних стендів і вказівників для туристів, гостей міста

3.1.3. Розробка плану освітлення міста Старий Самбір та вечірньої підсвітки окремих пам’яток архітектури, дерев.

3.1.4. Опрацювання інформаційно-промоційної  кампанії туристичної привабливості міста

3.1.5. Підтримка підприємницької діяльності щодо виробнитва та продажу сувенірної продукції  з логотипом міста

 

3.2.1.  Співпраця з ГО «Європейська інтеграція щодо створення кластера.

 

3.2.2. Сприяння розвитку мережі туристичних маршрутів, в тому числі транскордонних

 

3.2.3. Будівництво, реконструкція або модернізація інфраструктури з метою збільшення використання природної спадщини в туризмі у тому числі додаткової туристичної інфраструктури з метою  полегшення використання її  літніми людьми та людьми з особливими потребами

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Опрацювання Програми ревіталізації як процесу соціалізації простору, розробка елементів інфраструктури, що упорядковують туризм та наукову діяльність і залучення інвестицій.

 

5.1.2.  Відновлення історичної частини м.Старий Самбір шляхом проведення реконструкції площі Ринок та реконструкції будівлі кінотеатру з надбудовою Ратуші під центр Галицької культури.

 

5.1.3. Пошуки джерел державного та приватного фінансування  для проведення реставраційних та ремонтних робіт.

 

5.1.4. Впорядкування та ознакування місць історичної спадщини міста і забезпечення постійного нагляду та підтримки.

 

print

Pin It on Pinterest