«

»

Лют 16

Стратегія розвитку міста Старий Самбір на період з 2017 до 2020 року

ІНСТИТУТ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 СТРАТЕГІЯ

РОЗВИТКУ МІСТА СТАРИЙ САМБІР НА ПЕРІОД З 2017 ДО 2020 РОКУ

 2017

ЗМІСТ

І. Діагностика соціально-економічного розвитку міста Старий Самбір

Загальна характеристика територіальної громади Старий Самбір………………………………………. 4

Природно-ресурсний потенціал……………………………………………………………………………………….. 4

Населення………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Заробітна плата…………………………………………………………………………………………………………….. 11

Житло…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Заклади суспільного користування та інфраструктура……………………………………………………… 13

Освіта………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Здоров’я……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Культура………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Інфраструктура…………………………………………………………………………………………………………….. 19

Довкілля……………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Рекреаційно-туристичний потенціал……………………………………………………………………………….. 22

Економіка……………………………………………………………………………………………………………………… 24

Бюджет міста……………………………………………………………………………………………………………… 24

Підприємництво……………………………………………………………………………………………………………. 26

Промисловість………………………………………………………………………………………………………………. 27

Кількість зайнятих на підприєствах і їх середня зарплата у 2015 році:………………………………. 28

Банки в Старому Самборі………………………………………………………………………………………………. 28

Торгівля та сфера послуг……………………………………………………………………………………………….. 28

Сільське господарство…………………………………………………………………………………………………… 28

Транспорт…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Будівництво………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Транскордонне співробітництво……………………………………………………………………………………… 33

ІІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ М. СТАРИЙ САМБІР………………………………………. 36

ІІІ. SWOT-аналіз………………………………………………………………………………………………………….. 42

 1. МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА СТАРИЙ САМБІР 45
 2. МОНІТОРИНГ, КОНТРОЛЬ І МЕХАНІЗМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН………………………………. 46

 

Загальна характеристика територіальної громади Старий Самбір

 

Старий Самбір – місто районного значення, центр Старосамбірського району. Історична дата заснування 1071 рік.

Старий Самбір має статус гірського населеного пункту, місто – це ворота в Українські Карпати.

Старий Самбір межує на півночі з Старосолянською сільською радою (а саме с. Стара Сіль), Стрільбицька сільська рада (с. Стрільбичі) – на заході, Тершівськасільська рада на півдні (с. Тершів, с. Спас, с. Завадка, с. Сушиця),  Страшевицька сільська рада(с. Страшевичі, с. Кобло, с. Созань) та Торчиновицька сільська рада (с. Бачина, с. Торчиновичі, с. Торгановичі, с. Морозовичі)  на сході.

Місто розташоване у південно-західній частині Львівської області, за 92 км від Львова. Старий Самбір розташований на перетині доріг, які ведуть до міст Львова та Ужгорода і митного перетину “Смільниця-Кросцєнко”. Через місто проходить державна траса Н-13 у напрямі Ужгорода та Львова.

Безперечною перевагою для міста є його прикордонне розташування, адже західний кордон району збігається з державним кордоном України з Республікою Польща.

Загальна площа території міста складає 824 га.

Загальна кількість населення станом на 01.01.2015 року становить 6,7 тисяч осіб.

В 1553 році Старий Самбір отримав Магдебурзьке право. В давнину основну частку населення міста складали ремісники,  тут існували різницький, пекарський, ковальський, ткацький, шевський, кравецький та кушнірські цехи. Старий Самбір відігравав роль торгового центру, відбувалися два річних ярмарки та щотижневі торги, прибулі в місто купці повинні були виставляти свій товар на продаж і лише непродані товари можна було везти далі.

Старий Самбір ще здавна був торговим містом, і саме ринкова площа була місцем, де зосереджувалася торгівля. Площа Ринок є однією з найдавніших і найцікавіших частин Старого Самбора. З часів Середньовіччя і донині вона є важливим центром міського життя. Площа виникла у ХVІ ст. як центральна частина, розпланованого поселення згідно привілею Магдебурзького права. Залишки забудови, що оточує площу сьогодні, формувалася протягом минулих століть і зберігають елементи та нашарування різних стилів і епох.
Крім торгівлі, ринкова площа була центром громадсько-політичного, соціального, релігійного життя мешканців Старого Самбора. Вона була місцем, де відбувалися всілякі громадські заходи та святкування з нагоди релігійних свят. Минуло вже понад століття з того часу, як Старий Самбір втратив чи не найголовнішу свою візитівку – міську ратушу. Згоріла вона у масштабній пожежі напередодні Першої світової війни в 1914 році.

Природно-ресурсний потенціал

Клімат у місті помірно-континентальний, абсолютний максимум температур становить +37˚С, абсолютний мінімум – -33˚С.  Зима холодна і морозна, літо тепле. Погода нестійка, взимку бувають відлиги, а влітку часто йдуть дощі. Для даного виду клімату  характерна часта зміна погод, що пов’язано з надходженням циклонів (в середньому за рік їх 45) і антициклонів (36). Разом з тим,  переважають дні з ясною, сонячною погодою — у середньому на рік їх 230–235. Тут впродовж року переважають атлантичні маси повітря, які служать визначальними кліматичними чинниками.

Грунти: Буроземно-підзолисті поверхнево оглеєні грунти, лучні опідзолені та лучні оглеєні грунти.

Земельний фонд складає 824 га, у т.ч. площа сільськогосподарських угідь – 502 га, тобто  61% території територіальної громади. У розрахунку на одну особу це складає 0,12 га, у тому числі 0,08 га сільськогосподарських угідь.

Територія населеного пункту 824 га., під забудову та присадибні ділянки 236 га., пасовища 44 га, територія під водою 65 га,  ліси 13 га.

Діаграма 1Земельний фонд, 2014 р. /га/

Діаграма 2 Землі сільськогосподарського призначення, 2014 р. /га/

 

Водні ресурси.

Місто розташоване вздовж річки Дністер (верхів’я) і його притоки – р. Яблуньки.

 Два ставки знаходяться в межах населеного пункту.

 1. Тип ставка – заплавний. Площа об’єкта становить: 0.37 га. На даний момент об’єкт перебуває в оренді.
 2. Тип ставка – заплавний, належить до басейну Дністра. Площа об’єкта становить: 0.19 га.

Населення

Населення міста складає 6667 осіб (8% населення Старосамбірського району). Щільність населення – 9 осіб/ га. Кількість жінок у місті переважає кількість чоловіків майже на 400 осіб (3478 проти 3 085 чоловіків).

Таблиця 1 Порівняння: місто, район, область.

( дані за 2015р.)

  Населення,

осіб

Природній приріст,  осіб Міграційний приріст, осіб
Місто

Старий Самбір

6667 12 -31
Старосамбірський район 78 000 -314 114
Львівська область 2 537 000 -4960 1335

 

Слід звернути увагу напозитивне сальдо природного руху населення в місті. Так, впродовж 2015 року природній приріст становив 12, а впродовж 2014 року природне збільшення склало 84 особи, на відміну від Старосамбірського району  (-314)та Львівської області (-4960).

Таблиця 2 Приріст населення, 2009-2014р /осіб/

Показники 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Кількість наявного населення, осіб 6667 6596 6446 6371 6266 6194 6075
Кількість народжених живими, осіб 84 99 74 92 87 93 87
Кількість померлих, осіб 81 68 52 76 78 59 65
Природний приріст (скорочення) населення, осіб 3 31 22 16 9 34 22
Міграційний приріст (скорочення) населення, осіб 68 119 53 89 63 85 79
Кількість шлюбів, одиниць 53 72 63 60 42 58 52
Кількість розлучень, одиниць 7 7 7 3 16 19 17

 

В 2013 році в порівнянні з 2012 роком кількість шлюбів зросла на 14% і склала 72, та наступного року кількість шлюбів зменшується на 26%. Кількість розлучень впродовж 2012-2014 років становить 7 одиниць за рік.

Діаграма 3  Природній та міграційний рух населення міста, 2008-2014 роки /осіб/

 

Ретроспективний аналіз тенденцій міграційного руху населення району свідчить про підвищення його інтенсивності. Міграційний приріст (станом на 2014 р.) становив 68 осіб. В 2013 році число прибулих перевищувало число вибулих, міграційний приріст склав 119 осіб. Проте сальдо міграції у 2015 році змінило тенденцію з позитивної на негативну і склало  (- 31 особу).

За даними Старосамбірського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області у районі проживає 21287 пенсіонерів, у місті – 1722 пенсіонера, тобто, кожен четвертий мешканець – пенсійного віку. Демографічне навантаження (дані по району) на осіб працездатного віку зменшується (з 603 осіб у 2002 році до 464 осіб у 2015 році) переважно за рахунок осіб молодше працездатного віку (0-14 років). Демографічне навантаження особами похилого віку (65 років і старше) зменшується також (з 282 до 232 осіб), але залишається одним із найбільших в області (після Перемишлянського та Жидачівського районів).

Отже, демографічна ситуація, що склалася на Старосамбірщині, зокрема, у районному центрі, впродовж останніх років, характеризується здебільшого негативними процесами – низькою народжуваністю, високим рівнем смертності та старінням населення.

 

Ринок праці

Враховуючи те, що статистичний облік ринку праці ведеться на рівні району, то проаналізуємо ринок праці  Старосамбірського району.

За останніми оприлюдненими даними Головного управління статистики у Львівській області, у січні-березні 2016 року середньооблікова  кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Старосамбірського району (без даних юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників менше 10 осіб) становила 6,0 тис.(1,3% від загальної показника по області) і, порівняно з 2014 роком, зменшилась на 5,2% (в області — зменшення на 3,4%).

         Співвідношення прийнятих робітників до вибулих. За останніми оприлюдненими даними Головного управління статистики у Львівській області, у Старосамбірському районі в січні-березні 2016 року спостерігалося збільшення мобільності робочої сили: коефіцієнт валового обороту робочої сили (відношення кількості прийнятих та вибулих до середньооблікової кількості штатних працівників) становив 11,6% проти 6,5% у січні-березні 2015 року (переважно за рахунок звільнень з роботи).

         Кількість вибулих у І кварталі п.р. становила 573 особи, що становило 9,5% загальної кількості працівників (у відповідному періоді торік — 206 осіб або 3,2%). За цей період прийнято 129 осіб (2,1% загальної кількості працівників). Порівняно з попереднім роком було прийнято на 38,6% менше працівників. Сальдо руху кадрів збільшилоась з  (+4 осіб) у січні-березні 2015 року до (- 444 осіб) у січні-березні п.р.

Упродовж січня-червня 2016 року роботодавці проінформували обласну службу зайнятості про заплановане масове вивільнення80 працівників (1,2% від загальної показника по області). Серед осіб, попереджених про вивільнення, 22,5% становили працівники сфери професійної, наукової та технічної діяльності, 18,8% — будівництва. Для порівняння: у січні-червні 2015 року роботодавці Старосамбірського району вивільнення працівників не планували

         Середньорічна кількість безробітних, зареєстрованих у Старосамбірському районному центрі зайнятості, на 1 липня 2016 року становила 1 037 осіб, що на 4,2% менше, ніжна відповідну дату торік.

 

Середньорічна чисельність безробітних, зареєстрованих                                                              у Старосамбірському РЦЗ, 2011-2016 роки

 

2016 рік (станом на 1 липня) 2015 рік 2014 рік 2013 рік 2012 рік
Старосамбірський район  в цілому 1037 1085 1102 1128 1048
З них

м.Ст.Самбір

180 218 227 217 198

Серед осіб, котрі мали статус безробітного,  найбільшу частку складали працівники сфери торгівлі та послуг (21,4%) та ті, хто належали до робітників з обслуговування, експлуатації та  контролю за роботою устаткування і машин відносилися до законодавців (20,9%).

         Середня тривалість безробіття у І півріччі 2016 року, у порівнянні з відповідним показником торік, зменшилась на 18 кал.днів і становила 154 дні.

         Дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.Кількість вакансій, про які роботодавці проінформували Старосамбірський  районний центр зайнятості, станом на 1 липня 2016 року становила 29 одиниць та, у порівнянні з відповідною датою торік, зменшилась на 75,0% (в області загалом — збільшення на 43,4%). З їх числа: 16 одиниць — для робітників (55%); 11 — для службовців (38%); 2 — для тих, хто не має  професії та спеціальної підготовки (7%). На одне вільне робоче місце претендувало 66 осіб без професії, 33 робітники та 29  службовців.Загалом навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2016 року у Старосамбірському районі склало 34 безробітних (на відповідну дату 2015 року—29). В області в середньому цей показник зменшився з 14 до 8 осіб.

Найбільший попит на робочу силу на кінець червня 2016 року спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та  контролю за роботою устаткування і машин (34,5%  від загальної кількості актуальних вакансій) та професіоналів (20,7%), найменший — на технічних службовців та представників найпростіших професій. Відсутні вакансії длякваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства.

Із загальної чисельності вакансій 3,7% — з мінімальною заробітною платою, 95,5% – від мінімальної до середньої зарплати в області, 0,8% — понад середню зарплату в області.

Про наявність вакансій прозвітувало 176 роботодавців району(торік —168).

Кількість діючих роботодавців на території району (станом на 1 січня 2016 року) становила 2341, з них 1397 — фізичні особи, 944 — юридичні особи.Найбільшими ринкоутворюючими підприємствами району є:

 • ТзОВ “Чумак”
 • ПП “Транс-спорт”
 • Старосамбірське ДЛПОКСЛП “Галсільліс”
 • ТзОВ СУКП “Укрлісхолдінг”
 • ПАТ “Старосамбірський кар’єр”
 • ДП Старосамбірське лісомисливське підприємство (м. Старий Самбір);
 • Відділ освіти Старосамбірської РДА (м.Старий Самібр);
 • Старосамбірська центральна районна лікарня (м. Старий Самбір);
 • КЗ Львівської обласної ради “Добромильська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів”;
 • Добромильська районна номерна лікарня;
 • Старосамбірський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (м. Старий Самбір);
 • ДПТНЗ “Нижанковицький професійний ліцей”;
 • Стрілківська школа-інтернат;
 • Хирівська школа-інтернат Владики Івана Хоми.

 

Довідково: Надання послуг Старосамбірською районною службою зайнятості у січні-червні 2016 року

Послуги районної служби зайнятості отримали 1978 безробітних громадян, у тому числі з початку року звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 860 осіб.

•        За допомогою районної служби зайнятості отримали роботу 547 осіб, у тому числі 223 зареєстрованих безробітних, з яких 32% належали до соціально вразливих категорій населення (інваліди, внутрішньо переміщені особи, демобілізовані військовослужбовці, які брали участь в АТО та інші).

Серед безробітних, які знайшли роботу, 8 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово. На нове робоче місце з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 18 безробітних.

У громадських та інших  роботах тимчасового характеру взяло участь 222 особи.

•          Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, за направленням обласної служби зайнятості професійне навчання проходили 147 безробітних.

Профорієнтаційні послуги отримали 2418 громадян (з них 68 учасників АТО, 49 осіб, котрі навчаються в різних закладах освіти, 11 внутрішньо переміщених осіб тощо).

Право на отримання допомоги по безробіттю мали 1735  безробітних або 88% загальної кількості зареєстрованих безробітних. Станом на 1 липня  2016 року, кількість зареєстрованих безробітних становила 977 осіб, з них отримували допомогу по безробіттю 883 особи. Середній розмір допомоги з безробіття у червні 2016 року становив 1 143,4 грн.

 

 

Заробітна плата

Впродовж останніх 5 років зростають доходи та заробітна плата мешканців міста, проте реальна  заробітна плата впала.

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень розробка даних про розмір середньомісячної заробітної плати у м. Старий Самбір не передбачена. Тому скористаємося інформацією на рівні району.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого у економіці Старосамбірського району Львівської області, становила:

2011 2012 2013 2014 2015
грн
Старосамбірський р-н 1759 2136 2371 2511 2883

 

Житло

Житловий фонд міста складає 116,8 тис. кв. метрів (2014р). Середня забезпеченість населення житлом  становить  18,5 кв. метрів загальної площі на одну особу (обласний показник – 22,8 кв. метрів).

В останні роки існує тенденція до нарощування обсягів будівництва, як багатоквартирних будинків, так і індивідуального житлового будівництва. У 2014 році в місті введено в експлуатацію 12 житлові будинки загальною площею 3102 кв.м., з розрахунку на 1000 мешканців міста було збудовано 475,3 кв.м (на Львівщині 146, 6 кв.м.).

Рівень обладнання житлово фонду міста нижчий ніж по області: водопостачання – 45,6% (область – 63,7%), каналізація – 45,6% (область – 63%).

         Таблиця 5 Рівень обладнання житлового фонду

 Частка (%) загальної площі помешкань підключених до Область Місто
2013 2008 2013 2008
водопостачання 63,7 53,1 45,6 44,1
газопостачання 87,9 87,4 86,5 85,7
каналізації 63 51,8 45,6 44,1
центрального опалення 56,1 44,2 43,2 42,1

 

Діаграма 4  Відсоток помешкань, підключених до системи  комунальних послуг /2013 р./

В місті велика зношеність водо-, тепло- та каналізаційних мереж. Послуги з водопостачання та водовідведення споживачам міста Старий Самбір надає комунальне підприємство “Старосамбірське міське водопровідно-каналізаційне господарство”.  Всього абонентів є 1464, з них 1342 – серед мешканців, 25 – бюджетних організацій і 97 – інші споживачі. Водопостачання здійснюється двома водозаборами: водозабір №1 потужністю 1700 м3/добу та водозабір №2 (як резервний) потужністю 700 м3/добу. Подача питної води в резервуар чистої води здійснюється за допомогою 6 свердловин. В резервуарі вода знезараджується і станцією другого підйому подається у водопровідну мережу міста.

Протяжність  водопровідної мережі становить 35,0 км, з них потребують заміни 20,5 км.  За кількістю і якістю водопостачання відповідає нормам, проте технічний стан мережі потребує капітальних вкладень.

Водовідведення.

Очисні споруди повної біологічної очистки в місті  збудовані 1985 року проектною потужністю 2700 м3/добу, що у 8 разів більша за фактичний об’єм стоків на сьогоднішній день. Враховуючи, що з моменту запуску очисних споруд не проводилося жодних капітальних ремонтів, аоб’єкти та механізми очисних споруд працюють в агресивному середовищі, то, за експертними оцінками працівників комунального підприємства, очисні споруди застарілі і потребують модернізації.

Газопостачання

За інформацією Самбірського управління з експлуатації газового господарства  кількість абонентів, які користуються послугою газопостачання – 2059, у тому числі – 1044 квартири; 1015 – індивідуальні житлові будинки. Використання газу:  118 абонентів – лише для приготування їжі (газова плита), 447 абонентів – для опалювання печей і кухонні вогнища; 117 – частоково замінені печі на конвектори; 501 і 876 абоненітів використовують газові котли вітчизняного і зарубіжного виробництва відповідно.

Заклади суспільного користування та інфраструктура

Освіта

У Старому Самборі функціонують дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, де станом на 01.09.2016 року навчається 542 учні (ЗОСШ № 1) та 243 учні (ЗОСШ №2). В школі № 1 поглиблено вивчають математику, а в школі №2 – іноземні мови (англійська, німецька мови). Загальна кількість дітей в двох школах – 785 учнів. Кількість учителів – 97 осіб, тобто 12 учителів на 100 учнів. Середня школа № 1 – кількість місць 1000 осіб, середня школа №2 – кількість місць 320 осіб, тобто заповнюваність 54 і 76% відповідно.

За останні роки повну загальну середню освіту здобула така кількість учнів:

Навчальний рік Кількість учнів Разом
ЗОСШ № 1 ЗОСШ № 2
2013-2014 42 32 74
2014-2015 42 36 78
2015-2016 38 29 67

Для порівняння – загальна кількість дітей в районі – 7040 дітей.

З них 125 учнів – з особливими потребами, 12 з яких навчаються у Старосамбірський ЗОСШ № 1.

Діти, які навчаються у старших класах станом на 01.09.2016 року:

Школа Клас К-сть учнів Разом
 

ЗОСШ №1

9 клас 50  

106

10 клас 18
11 клас 38
 

ЗОСШ №2

9 клас 18  

70

10 клас 23
11 клас 29

Разом: 176 дітей.

Дошкільна освіта:

У Старому Самборі є два дошкільні навчальні заклади – ДНЗ № 1 та ДНЗ «Дзвіночок» (ДНЗ № 2)(є актуальні веб-сторінки на сайті міської ради).

  ДНЗ № 1 ДНЗ «Дзвіночок» Разом
Кількість дітей 110 95 205
Кількість персоналу 41 40 81
Кількість груп 6 5 11

У місті також  працює  Коледж Львівського університету бізнесу і права,  де навчаються студенти  на базі 9 та 11 класів за спеціальностями право; фінанси, банківска справа та страхування; комп’ютерна інженерія.

2013 2014 2015 2016
Кількість студентів в коледжі, ос. 126 146 141 50
Кількість випускників, ос. 50 67 69 42

Всього працівників у коледжі 31 особа, у т.ч.  педагогічних – 21 особа.

У місті працює 5 банківських установ з загальною кількістю працівників близько 30 осіб. Зрозуміло, що маючи такий малий штат, відділення банків в Старому Самборі не здатні забезпечити місцем роботи випускників коледжу.

Охорона здоров’я

Один заклад охорони здоров’я – Центральна районна лікарня на 266 місць  в основному забезпечує доступність всіх верств населення до отримання медичних послуг. Всього зайнятих у ЦРЛ – 539 осіб , з них 78 лікарів і 220 – середнього медперсоналу.Старосамбірська ЦРЛ має такі відділення: терапевтичне, кардіологічне, інфекційне для дорослих, інфекційне для дітей, хірургічне, відділення для вагітних і породіль, гінекологічне, неврологічне, психіатричне, педіатричне відділення, інтенсивна терапія та анестезіологія. На території міста триває будівництво хірургічного відділення КЗ СРР «Старосамбірська центральна районна лікарня» на 40 місць, яке при введенні в експлуатацію зможе надавати медичну допомогу  близько 100 тис. особам.

2 Старосамбірський протитуберкульозний диспансер.

Диспансер складається з поліклінічного відділення (м.Старий Самбір вул.. Л.Українки, 9, сл.тел. 21-5-02), туб. кабінету в м.Турка (лікар-фтизіатр Куліш Ю.Л.) та стаціонарного відділення на 50 ліжок, що знаходиться в с.Скелівка Старосамбірського району

По    штату лікарів – 8,5 посад, зайнято – 8,5 посад, фізичних осіб – 7 чол. Середній медичний персонал по штату – 21,25, зайнято – 21,25, фізичних осіб – 23. Атестаційно-кваліфікаційний рівень:Лікарі-фтизіатри (4): вища категорія -3 чол., 2 кат. -1 чол., без категорії -2, лікар-інтерн -1. Середній медичний персонал : вища кат. – 6 чол., 1 кат.- 4 чол.

З 2002 року установа отримала статус самостійної юридичної установи обласного підпорядкування під назвою Старосамбірський протитуберкульозний диспансер.

В стаціонарному відділенні функціонують:

рентгенкабінет, фізіотерапевтичний кабінет, клініко-діагностична лабораторія, пункт бактеріоскопії, кабінет функціональної діагностики. Окремо розміщені харчоблок, господарські будівлі та  дезінфекційна камера.

Поліклінічне відділення диспансеру знаходиться в орендованому в ЦРЛ одноповерховому приміщенні ( договір оренди №22 від 22.05.2009р, термін оренди – до30.12.2011р.). Відділення складається з кабінетів  головного лікаря , дільничних лікарів, процедурної та реєстратури. Окремо розміщується бухгалтерія.

Приміщення диспансеру знаходяться в задовільному стані. Палати доведені до вимог санітарно-гігієнічних норм. Водопостачання фтизіатричного відділення локальне (централізоване), каналізація – локальна.

 

У сусідньому зСтарим Самбором селі Созань розташований психоневрологічний інтернат, функціонування якого можливо передбачити як потенційний ресурс у проекті реабілітаційного оздоровлення та хоспісноі допомоги у розвитку міста.

Довідково: Комунальний заклад  ЛОР  “СОЗАНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ  ІНТЕРНАТ ”

 

Житлова будівля  була  збудована  у  1848 р. Власником  був  пан  Созанський,  який  і  збудував  цей  будинок.

З  1955 року  після  часткової  реконструкції  на  базі  цієї  споруди  організована стаціонарна  установа  з  перепрофілюванням  під будинок інвалідів, будинок престарілих загального призначення. Зараз  тут  функціонує  Созанський  психоневрологічний  інтернат.

Созанський психоневрологічний інтернат – соціально-медична установа для постійного проживання чоловіків  з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового і  медичного обслуговування.

В  ньому  проживає  155  підопічних  у  двох  корпусах, в тому числі 22 особи, які потребують додаткового стороннього догляду. Умови  їх  перебування  задовільні  але,  враховуючи  вимоги  сьогодення,  адміністрація   інтернату  постійно  прагне  до  поліпшення  житлово-побутових  умов  та  задоволення  інших  запитів  такої  категорії  людей.

Обслуговування підопічних забезпечують  95 працівників інтернату, у тому числі 3 лікарі (лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-стоматолог),        9 осіб середнього медичного персоналу, 1 медсестра з дієтичного харчування, 43 молодших медичних сестер, в тому числі санітарки палатні, санітарки банщиці, санітарки прибиральниці, санітарка для роздачі їжі.

Підопічні інтернату забезпечуються 4-х разовим харчуванням. Раціональне харчування забезпечується на основі виконання натуральних добових норм. Натуральні добові норми в середньому виконуються на 99 %.

Медична допомога надається згідно діючих нормативних документів. Щорічно проводиться комплексний медичний огляд мешканців інтернату. Проведено лабораторне дослідження та флюорографічне обстеження.

При необхідності підопічним надається консультативна допомога кардіологом, терапевтом, інфекціоністом, фтизіатром, ЛОРом, окулістом, урологом, хірургом  та травматологом.

На підопічних розроблені індивідуальні програми реабілітації інвалідів, відповідно до яких розроблені індивідуальні плани їх виконання та картки спостереження.

Підопічні забезпечені відповідними технічними та іншими засобами реабілітації.

Проводиться заходи з культурно-масової роботи, організації дозвілля підопічних (екскурсійні поїздки, вихід у місто, відпочинок біля озера, організація святкових концертів та виступів).

При інтернатній установі функціонує підсобне господарство, за яким закріплено 13,1 га землі, в тому числі 1,9 га саду та 11,2 га орної землі, де вирощують зернові, багаторічні трави на сіно, картопля, овочі, кормові культури.

Крім того на підсобному господарстві утримуються 19 голів великої рогатої худоби, 35 – свиней, 2 коні.

Неодноразово  піднімалось питання щодо   добудови  до  корпусу  № 2. Згідно  нових  Державних  мінімальних  соціальних  стандартних  нормативів  щодо  проживання, підопічні  мають  проживати  в  кімнаті  більше  8 – 10 м2  на  1  особу  з наявністю окремого   санітарного  вузла.

Для  покращення  умов  проживання  підопічних  в інтернаті  є  необхідність  добудувати  до  корпусу  № 2  рекреаційне  приміщення  з  галерейним  переходом  від  нього  до  корпусу № 1 так,  як  в  наших  погодно-кліматичних  літніх  умовах  нерідко  доводиться  забезпечувати  перебування  підопічних  в  житловому  корпусі,  а  взимку  майже  постійно.  Це  створює  багато  незручностей. В  зв’язку  із  цим  зроблено  орієнтовний  зведений  кошторис  на реконструкцію  добудови  ще  у  2008 році.

Проведення добудови до корпусу  дасть можливість облаштувати  кімнати  відпочинку, кімнати  для  відвідувачів  (рідних  та  близьких) підопічних,  спортивного  залу, кабінету лікувальної процедури,  кабінету  лікаря,  кімнати  відпуску  фізпроцедур,  стоматологічного та  масажного  кабінету, створити  нові  відділення,  зокрема  відділення  денного  перебування підопічних.

У  2016 році  КП “ БУДІНВЕСТ ” зроблено  перерахунок  кошторису  по  діючих  цінах.    На сьогоднішній  день  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості  об’єкта  будівництва  становить  5,1 мл. грн.

 

 

Культура

Станом на 2014 рік обсяг закладів культури міста становить:

 • Народний дім
 • Старосамбірська районна бібліотека;
 • Музична школа;
 • Кінотеатр ім. Т.Шевченка.
 • Старосамбірський історико-краєзнавчий музей.

Історичною пам’яткою райцентру є церква Святого Миколая, збудована у1830 році. Сьогодні тут служать Богослужіння православні та греко-католицькі громади

Народний дім – 312 глядацьких місць. Кількість працівників – 18. Кількість народних колективів – 7:

 1. Народний аматорський ансамбль «Прикарпатські бескиди» РНД м. Старий Самбір (керівник Іван Котовський)
 2. Народний аматорський духовий оркестр «Дністряни» РНД м. Старий Самбір (керівник Ігор Піхо)
 3. Народний аматорський ансамбль пісні і музики «Відлуння Карпат» РНД м. Старий Самбір (керівник Світлана Раставецька)
 4. Народна аматорська хорова капела «Дністер» РНД м. Старий Самбір (керівник Олег Підківка)
 5. Народний аматорський ансамбль пісні і музики «Заспів» РНД м. Старий Самбір (керівник Петро Юрчик)
 6. Народний аматорський камерний хор «Реприза» РНД м. Старий Самбір (керівник Володимир Верхоляк)
 7. Народний аматорський сімейний колектив «Струни серця» РНД м. Старий Самбір (керівник Оксана Сидір).

Дитячих колективів немає.

Проте у цілому місто має досить розвинену інфраструктуру для забезпечення   гармонійного розвитку дітей.

В місті діє дитяча юнацька спортивна школа, яка має такі гуртки, як:

Вид спорту/секція Кількість учнів Кількість груп
Бокс 36 3
Настільний теніс 24 2
Волейбол 60 5
Футбол 84 5
Разом 204

 

В Малій Академії Наук – діють спеціалізовані гуртки – історія, хімія, біологія тощо.

У Старосамбірській Дитячій музичній школі займаються 225 учнів (вчителі – 37 осіб).

Спеціальності: скрипка, баян, акордеон, бандура, гітара, кобза, сопілка, флейта, труба, кларнет, саксофон.

Кількість учнів, які закінчили школу у 2014-2015 рр. – 27 учнів.

Кількість учнів, які закінчили школу у 2015-2016 рр. – 21 учень.

В місті здійснює активну діяльність Старосамбірська станиця «ПЛАСТу», яка станом на 2016 рік налічує 75 учасників. Діти беруть активну участь у проведенні культурних масових заходів, які проводяться в місті, організовують дитячі табори відпочинку.

Старосамбірський історико-краєзнавчий музей створений у 2015 році. Розташоватий на центральні площі міста. В музеї близько 400 експонатів, які поділені на три експозиційні розділи.

І зала:

 • Предмети побуту та вжитку ХІХ-ХХ століття.
 • Музейна бібліотека (книги про історію Старого Самбора та району).

ІІ зала:

 • Історія міста Старий Самбір.
 • Станіслав Дашо як громадсько-культурний діяч.
 • Твори сакрального мистецтва – макети церков, ікони.
 • Революція Гідності (речі, привезені з Майдану, картини).
 • Історія «Союзу Українок» міста.

ІІІ зала:

 • Виставка картин «Старосамбірщина – край історичних пам’яток та мальовничої природи».

У місті Старий Самбір в 1947 р. була відкрита районна бібліотека для дорослих на базі читальні. Фонд на той час складав 3945 книг.На сьогоднішній день у склад Старосамбірської РЦБС входять 83 бібліотеки.
Структура Старосамбірської РЦБС складається з:
Центральної районної бібліотеки; 2 дитячі бібліотеки: РДБ, бібліотека-філія для дітей м. Добромиль;2 міські та 2 селищні бібліотеки-філії: бібліотека-філія для дорослих м. Добромиль, бібліотека-філія м. Хирів, бібліотека-філія смт.Нижанковичі, бібліотека-філія смт . Стара Сіль;76 сільських бібліотек-філій.
В Старосамбірській  центральній районній бібліотеці  налічується понад  24 тис. примірників документів, 30 назв періодичних видань.

Кінотеатр ім. Т.  Шевченка у Старому Самборі побудований у 1953 році. Він розрахований на 380 місць, що не так багато на населення Старого Самбора. Приміщення включає в себе кінозал  (196 кв.м.) і кінобудку (32 кв.м.), фойє (92,7 кв.м.), вестибюль (22,5 кв.м.) службові приміщення, такі як кабінет директора, бухгалтерія та каса, два конторські  приміщення. Будівля одноповерхова. Кінотеатр в Старому Самборі на даний час практично не діє. Величезною проблемою є стан будівлі кінотеатру, яка потребує капітального ремонту як ззовні, так і зсередини.

Потрібні кошти на ремонт будівлі та придбання нової сучасної техніки для кінозалу. Тоді вдасться відновити роботу кінотеатру на належному рівні та забезпечити жителям міста нове цікаве дозвілля.

 

Довідково: Лаврівський монастир святого Онуфрія.

За 12 км від міста Старий Самбір (Великолінинська сільська рада) знаходиться 800-річний Лаврівський монастир Св. Онуфрія – один з найважливіших духовних центрів Західної України, унікальна пам’ятка культури та національної історії. Тисячі прочан щороку стікаються до обителі у маленьке карпатське селище Лаврів Старосамбірського району Львівщини, щоб вклонитися поверненим нещодавно до монастиря мощам Святого Онуфрія – заступника подорожніх, бездітних родин та породіль. Монастир належить Василіянському ордену Української греко-католицької церкви, герб якого досить символічно прикрашає лаврова гілка.

Монастирський комплекс, що гармонійно вписаний в мальовничий пейзаж Карпат, за свою довгу драматичну історію, пройшов численні відбудови. Унікальність однієї з небагатьох вцілілих на сьогодні святинь регіону полягає в давніх історичних коренях, цінних реліквіях обителі, старовинних настінних розписах. Він – найстаріший монастир Святого Онуфрія в Україні, до його історії причетні найвидатніші постаті держави, тут зберігався найцінніший архів, монастирську церкву прикрашають найрідкісніші фрески.

В різні часи він був місцем прощ, завжди привертаючи увагу українських, польських і молдово-волоських монархів та володарів, українських владик різних конфесій, а в новітні часи – і відомих вчених.

Засновником монастиря вважається галицький князь Лев Данилович на підставі його грамоти від 8 жовтня 1292р., де монастир згадується як володіння його сім’ї. Перед смертю князь постригся в ченці Спаського монастиря, де й помер 1301 року. За переданням, його поховано в Лаврові.

Першу документальну згадку про Лаврівський монастир можна знайти в грамоті польського короля Ягайла  початку XV ст. (1407 р.). Монастир піддавався нападам татаро-монголів, неодноразово горів, страждав та відроджувався. В сучасному вигляді споруда постала на початку XX століття. Найстарішою збереженою будівлею комплексу є дзвіниця, яка була свого часу частиною оборонного комплексу.

Лаврівський монастир завжди був центром духовної освіти та культури – в різні часи тут діяли семінарія, Головна окружна школа, Василіянський ліцей. Монастирська бібліотека була однією з найбільших на Західній Україні, в архіві зберігалися грамоти князя Лева, писані золотом рукописи, раритетні видання, при монастирі діяв церковний музей з колекцією рідкісних ікон. Вересень 1939 року став початком занепаду святині, нищення архівів та довгого забуття. В архіві Лаврівського монастиря зберігались пергаментні листки ХІІ-ХІІІ ст., грамоти князя Лева, польських королів ХV- ХVІ ст., розкішні рукописи, писані золотом; стародруки, рідкісні видання, грамоти гетьманів, владик та молдавських господарів (ХVІ ст.), книги Петра Могили, Лазаря Барановича з дарчим записом монастиреві.

Лаврівська бібліотека була однією з найбільших у Західній Україні в ХІХ ст. Монастир передплачував майже всі видання, що виходили тоді в Австро-Угорщині. На початку ХХ ст. при монастирі був створений церковний музей, що придбав прекрасну колекцію стародавніх ікон ХV- ХVІІІ століть. Цінний культурний спадок Лаврівського монастиря відвідували і досліджували чимало світочів української науки та культури.

В 1939 році монастир закрили більшовики. Бібліотеку вивезли до с. Спас де згодом, відібравши цінні фоліанти, спалили. В стінах монастиря розміщувався спочатку заклад для глухонімих, пізніше школа інтернат ( 1966-1994рр.).

У 1990 році о. Степанові Боднаренку, ЧСВВ, та жителям села вдалося відібрати церкву, в якій відновилися Богослужіння. Доля монастирів, храмів та замків за радянських часів була, як відомо, не радісною. Лаврівський монастир у воєнні часи став казармою, повоєнні – школою-інтернатом для дітей з вадами розвитку. Відродження святині розпочалося на початку 90-х років минулого століття.

Після чималого періоду розквіту монастир у 1939р. – з приходом радянської влади закривають, і лише 1994 року монахи повернулися у прадавні стіни Лаврівської обителі.

Особливий інтерес в історичному та мистецтвознавчому планах представляє монастирська церква Св. Онуфрія, яка була зведена в XIII ст. у візантійському стилі, зазнала чимало перевтілень та послужила джерелом унікальних знахідок. Найгучніша з них трапилась на початку XX століття, коли на трьох стінах притвору храму під новими розписами були віднайдені фрагменти фресок XVI століття.

У підземеллях церкви знаходиться некрополь, де в так званих криптах знайшли свій останній притулок видатні духовні та світські постаті. А в 1980-х рр. під час археологічних досліджень в храмі  були виявлені стародавні поховання княжої доби.

В 2010 році на території монастиря постала символічна скульптурна композиція, створена студентами Львівської академії мистецтв. В білому каменю втілені культові історичні постаті та християнські свята, які мають безпосереднє відношення до святині.

Щороку у першу суботу після Великодня на території монастиря проводиться акція «Посади Отчий ліс». Для участі в «Отчому лісі» з різних куточків завжди з’їжджаються вихідці Прикарпаття. Акція стає своєрідним містком єднання поколінь з рідним краєм. Але основна її мета – посадка молодих саджанців під майбутній ліс.

Інфраструктура

До найістотніших проблем, які вимагають практичного розв’язання, належить покращення ситуації, пов’язаної із транспортною інфраструктурою. Протяжність дороги Старий Самбір – пункт пропуску «Смільниця» є відносно невеликою, всього лише 30 кілометрів, однак цей відрізок дороги потребує негайного капітального ремонту. Загальна протяжність комунальних доріг міста становить близько 15 км. Комунальні дороги також знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту. На деяких вулицях міста взагалі відсутній асфальт.

Швидко розвивається мережа телефонного зв’язку. За останні шість років кількість основних телефонних апаратів зросла на 3418 телефонів і станом на 2006 рік становила 13412 (78% на міській телефонній мережі, 22%- сільській). Забезпеченість населення основними домашніми телефонами у 2006 році досягла обласного рівня і становила в середньому 78 одиниць на 100 домогосподарств.Розвиток мобільного зв’язку дещо змінив тенденції і нині у місті функціонує 1349 номерів, з них 1004 – квартирні, 332 – підприємств і 13  – об’єктів соцкультпобуту.  Мобільний зв’язокчерез операторів Life, Vodafone, Kyivstar  доступний по всьому місту.

В місті є кабельний та радіоінтернет – діють оператори Укртелеком, Інтертелеком, Radionetwork.

У лютому 2015 року запрацювала перша за Західній Україні вітроелектростанція, будівництво якої відбулось в рамках проекту «Вітер Карпат».

Відкриття першої черги  вітроелектростанції «Старий Самбір-1» відбулось 19 лютого. Проект реалізований спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та фондом чистих технологій Світового Банку (СБ), підрядником будівництва виступило ТОВ «Еко-Оптіма».

Потужність електростанції складає 6,6 Мвт. Вартість першої черги будівництва становила 13 млн євро. На I-й черзі ВЕС «Старий Самбір-1» встановлено дві вітротурбіни фірми Vestas типу V-112-3,3 номінальною потужністю 3,3 МВт. Технологічно це найсучасніша турбіна, її термін служби – 20 років.

Щогли вітроелектростанції заввишки 119 метрів. Спеціально зроблені із металоскловолокна. Персоналу на обслуговування станція не потребує. Керують нею стаціонарно з допомогою комп’ютера. Потужність двох вітротурбін більше шести мегават. Починають працювати від сили вітру три метри за секунду.

Згідно з проектом «Вітер Карпат» від ТОВ «Еко-Оптіма», в рамках якого побудована ВЕС «Старий Самбір-1», планується будівництво трьох вітрових електростанції на території Західної України загальною потужністю 79,2 МВт.

Річне виробництво електричної енергії I-ї черги ВЕС оцінюється у 19,46 млн кВт год., відпуск в електромережу ОЕС України – 18,68 млн кВт год. Якщо порівнювати ці дані із споживанням електроенергії Старосамбірським районом (близько 50 млн кВт год/рік), то це близько третини потреб Старосамбірщини.

За 2015 рік на двох вітряках було вироблено 14,5 млн кВт год електроенергії. До прикладу, Старосамбірський район споживає за рік приблизно 60–70 млн кВт год. Будівництво нових вітряків дасть змогу повністю забезпечити електроенергією не лише Старосамбірський, а й сусідній Турківський район, за умови, що за місяць кожна турбіна вироблятиме приблизно 1 млн кВт год.

У листопаді 2016 року завершено спорудження ще двох вітряків, в планах – зведення ще шістьох вітряків новішої моделі. –  Загальна вартість проекту 20,5 млн євро. Висота щогли вітроелектростанції – 119 м, довжина лопаті – 56 м. Розрахунковий термін служби – 20 років.  Тим світлом, яке виробляє чотири вітряки, уже можна освітити увесь район.

На жаль, електроенергія з ВЕС не йде на потреби району. Електроенергія передається по лінії 35 кВ і потрапляє в загальну енергетичну систему Львівщини, і тому важко встановити, хто саме споживає електроенергію з вітроелектростанції «Старий Самбір — 1» . «Відповідно до законодавства України, всю отриману електроенергію ми продаємо на оптовий ринок електроенергії — ДП «Енергоринок». Можливо, певні зміни відбудуться у 2017 році, коли підприємство матиме можливість укладати прямі контракти.

 

 

Довкілля

Другою сильною стороною Старосамбірського району, а втім міста Ст.Самбір є чисте довкілля. Високий натуральний потенціал району створює передумови переваг екологічних функцій у порівнянні з іншими регіонами держави, зокрема в засобах охорони чистої води, унікальних пам’яток природи та господарського використання екологічних функцій. Вища, ніж у середньому по країні, кількість лісів. Потенційні умови для розвитку різноманітних форм оздоровчого лісництва. Значні поклади мінеральних вод, чудові краєвиди є перспективними в туристично-краєзнавчій сфері.

Річка Дністер ділить територію міста на дві частини. Територія басейну Дністра є природоохоронною зоною загальнодержавного значення. Тут створено регіональний ландшафтний парк «Верхньодністровські бескиди» для збереження басейну Дністра та унікальної гірської прикордонної території. У 2011 році була спроба створення прикордонного ландшафтного парку спільно з польськими сусідами на основі «Верхньодністровських бескидів». Парк створено також з метою охорони місцевої флори і фауни. Серед рослин і тварин, що тут водяться, багато рідкісних видів занесено до Червоної книги України. Серед рослин це лілія лісова, беладонна звичайна, цибуля ведмежа, плаун колючий. Серед тварин – олень благородний, козуля європейська, птахи – підорлик малий, пугач, лелека білий. Це є додатковою підставою зробити дану територію екологічно чистою і безпечною.

Важливою перевагою міста є ліси, які займають велику територію навколо міста. Тут переважають такі типи лісу: волога ялицева субучина, вологий дубовий суяличник, вологий буковий яличник, грабовобуковий яличник. Основними лісоутворюючими породами в даних типах лісу є ялиця біла, бук лісовий. Серед супутніх порід переважає граб звичайний та береза повисла. Наявні грунтові та кліматичні умови сприяють проростанню та розвитку дуба червоного, сосни звичайної, модрини європейської, явора.

В місті є 6 парків, але на них не оформлено відповідні документи.

В межах та околицях міста проростають наступні види лікарських рослин: звіробій звичайний, календула, калина звичайна, кропива дводомна, липа серцева, м’ята перцева, ромашка лікарська, хрін звичайний, суниці лісові, береза бородавчаста, шипшина травнева, деревій звичайний, материнка звичайна, чистотіл звичайний, ялівець звичайний, бузина чорна, перстач прямостоячий, меліса лікарська, кульбаба лікарська, малина.

В околицях міста спостерігаются наступні види Червонокнижних рослин, тварин та птахів: зозулинець чоловічий, псевдорхіс білуватий, скрученик спіральний, рябчик шаховий, олень благородний, козуля європейська, вовк, куниця лісова, видра річкова, п’явка медична, саламандра плямиста, мідянка, гадюка звичайна, підорлик малий, пугач, лелека білий, лелека чорний, дятел зелений.

В зв’язку з сезонністю перебування ссавців в межах міста Старий Самбір їхній облік не проводиться.

На території міста централізоване збирання та транспортування твердих побутових відходів проводить єдине Комунальне підприємство «Міське виробниче управління житлово-комунального господарства м. Старий Самбір». На території міста знаходиться 115 контейнерів та обладнано 27 майданчиків для збору твердих побутових відходів. Майданчики облаштовані  контейнерами для роздільного методу збирання відходів (скло, папір, пет – тара).

На території міста не зареєстровано жодного сміттєзвалища чи осередку забруднення. Місце видалення відходів (полігон) знаходиться на території Старосолянської селищної ради.

Постійно проводяться роботи із моніторингу впливу на навколишнє природнє середовище. Комунальне підприємство «Міське виробниче управління житлово-комунального господарства м. Старий Самбір» проводить відбір проб ґрунту, води, атмосферного шару на вміст забруднюючих речовин. Перевищень норм зафіксовано не було.

На даний час проводяться роботи по відведенню нової земельної ділянки під встановлення сортувальної лінії для повного перероблення та сортування твердих побутових відходів на землях Стрільбицької сільської ради.

Управління Держпродспоживслужби в Старосамбірському районі інформує, що на екологічну ситуацію в місті впливають ряд факторів. У випадку недостатньої уваги до їх вирішення можуть негативно впливати на здоров’я населення.

Основними об’єктами, які забруднюють атмосферне повітря  є котельні райавтодору, теплокомуненерго, КЗ СРР «Старосамбірська ЦРЛ», теплодіменерго, котельні приватних закладів.. В більшості випадків дозволи на викиди в атмосферу шкідливих речовин з котелень організації та підприємства міста не мають, обсяги викидів не погоджені. Мають вплив на атмосферне повітря і  шкідливі викиди, що виділяються автомобільним транспортом. З метою контролю за станом забруднення атмосферного повітря від автомобільного транспорту згідно програми моніторингу проводилися дослідження повітря в контрольних точках (на вул..Дрогобицькій, ).Показники забруднення повітря за останні роки не перевищували нормативних..  Негативно впливає на екологічну ситуацію осіннє та весняне спалювання трави, стерні, що приводить до пожеж, забруднення повітря, поверхневих вод, зменшення кількості гумусу в грунті, загибелі корисної мікрофлори, рослин і тварин.

В м.Старому Самборі та  прилягаючих територіях розміщуються станції мобільного зв’язку, що мають певний вплив на довкілля в зв’язку з електромагнітними випромінюваннями. Важливим  питанням в запобіганні їх негативного впливу є обов’язкове погодження місць розташування станцій, проведення відповідних замірів, наявність на діючі об’єкти погоджених санітарних паспортів.

Негативно може впливати на стан здоров’я населення міста шум, який створюється від залізничного транспорту. Показники рівнів шуму в контрольних точках на вул.Листопадова перевищували нормативні. Практично вся вулиця Листопадова та прилеглі до залізничної колії  вулиці знаходиться в санітарно захисній зоні   колії. А заходи щодо негативного впливу шуму здійснюються не достатньо, зокрема не проводяться  роботи по висадженню  зелених насаджень в СЗЗ.

Несуть загрозу забруднення  підземних  вод старі незатампоновані свердловини, які не експлуатуються.  Існує небезпека  руйнації свердловин комунального водозабору на вул.Зарічна  внаслідок повеневих ситуацій.

Одним з факторів, який може впливати на екологічну ситуацію  в місті є стан ріки Дністер та стан об’єктів в басейні ріки. Тому важливим є здійснення заходів по недопущенню  забруднення ріки, зокрема заборона миття транспортних засобів в річці, недопущення будівництва об’єктів господарювання в санітарно захисній зоні ріки, унеможливлення випуску  каналізаційних стоків  з  індивідуального сектора, неочищених стоків з очисних споруд, тощо. Очисні споруди міста  не забезпечують належної очистки стоків,  їх ремонт, реконструкція не проводилися з моменту введення в експлуатацію.  Коштів на ремонтні роботи, модернізацію обладнання  практично не виділялося. Стоки після очистки потрапляють в ставки накопичувачі, але у випадку паводків можливе  їх потрапляння без попереднього очищення в річку. Аварії чи неполадки на очисних спорудах можуть привести до непередбачуваних наслідків.    З метою контролю якості води в р.Дністер фахівцями санепідслужби проводився відбір зразків води в контрольних точках, згідно програми моніторингу.ріки Дністер ( в місці входу ріки в Старий Самбір та нижче очисних споруд).  Мали місцеі відхилення в досліджуваних пробах води  по санітарно хімічних та санітарно бактеріологічних показниках.

Важливою екологічною проблемою є забруднення навколишнього середовища відходами виробництва і споживання, виснаження запасів природніх ресурсів і погіршення їх якості.  Земля, яка виділена під міське сиіттєзвалище використовується не раціонально, не проводиться належним чином рекультивація, сміття складається по всій площі, хаотично, нерідко підприємства, організації вивозять сміття самотужки, без дозволу, без укладеної угоди, засмічуючи територію вздовж дороги на сміттєзвалище. На сміттєзвалищі відсутні  попереджуючі знаки, шлагбаум, сторож.

В місті   налагоджена  схема санітарної очистки, але графіки вивезення відходів нерідко порушуються. В ряді випадків  контейнери часто зношені, з дефектами, практично не проводиться їх дезинфекція. В місті встановлені контейнери для  роздільного збирання сміття, але реального сортування сміття не проводиться. Підприємства та організації міста не мають розроблених паспортів на місця тимчасового зберігання  відходів, що накопичуються  в процесі   функціонування та інструкцій поводження з  відходами (використаних люмінесцентних ламп, акумуляторів, шин, мастильних речовин, відходів деревини, тощо). Утилізація таких відходів проводиться  згідно заключних угод з відповідними фірмами. Підприємств, де утворюються промислові та токсичні відходи на території міста немає.  В с.Созань функціонує підприємство ЦВНГ- 2  ВАТ «Бориславнафтогаз», де в процесі виробництва утворюється нафтовий шлам (111 клас небезпеки), який  збирається в спеціальні ємкості на  виділеному майданчику та по мірі накопичення  доставляється спеціальним транспортом на утилізацію в ВАТ «Бориславнафтогаз».

Рекреаційно-туристичний потенціал

Варто зазначити, що на Старосамбірській ділянці українсько-польського прикордоння наразі не сформований туристичний продукт, який має шанс користуватися попитом, в тому числі в іноземних туристів. Саме стійкий попит на такий продукт сприятиме розвитку інфраструктури, малого та середнього підприємництва тощо. У зв’язку з цим, конкурентами Старосамбірщини у галузі розвитку туризму є Турківський, Великоберезнянський і Перечинський райони. Крім того, конкурентами Старосамбірського району в  галузі розбудови кордону і розвитку туризму є сусідні прикордонні польські адміністративно-територіальні одиниці.

Що стосується впливу на розвиток Старосамбірського району сусідніх українських адміністративно-територіальних центрів, то найбільшу увагу варто зосередити на впливі міста обласного підпорядкування − Самбора, яке розташоване за 18 км. від м. Старий Самбір і є економічно більш розвиненим. Спостерігається значний відтік фінансових ресурсів із Старосамбірського району до м. Самбір. Причиною цього є більш розвинена інфраструктура, мережа навчальних закладів та закладів охорони здоров’я, торгівельна мережа, система закладів сфери послуг, тощо. У результаті, спостерігається міграція працездатного населення Старосамбірського району до м. Самбір, купівля житла мешканцями Старосамбірського району у Самборі.

Подібна тенденція спостерігається і у відношенні до м. Дрогобич. Однак масштаби її є значно меншими у зв’язку із більшою відстанню до цього міста. Завдяки наявності у м. Дрогобич розвиненої мережі навчальних закладів, у першу чергу Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка та інших вищих навчальних закладів спостерігається відтік туди населення у віці 17-23 років, проте більшість не залишається у м. Дрогобич на постійне місце проживання.

Старий Самбір – це місто-вулиця.

Важливою згадкою про минуле є площа Ринок в центрі з відновленою старовинною бруківкою. Це – серце Старого Самбора. Вона – ознака середньовічної архітектури європейських міст. Упродовж багатьох століть площа була центром усього життя Старого Самбора – економічного, політичного, культурного. Поряд, у міському парку, споруджено хрест в честь 2000-ліття Різдва Христового.

Старий Самбір було типове галицьке єврейське містечко
На початку ХХ ст. їх у місті було 80%. Єврейська громада міста була знищена німцями під час Другої Світової війни. Все, що нам залишилося, так це єврейський цвинтар, або ж, іншим словом, кіркут. Стоїть це мовчазне зібрання каменів вздовж траси, що веде на Турку. Це кладовище, як і всі кіркути, більше нагадує не просто поховання людей, а поховання цивілізації. Він був відновлений у 2001 році міщанами на кошти євреїв – колишніх громадян міста.

Ще однією особливістю міста є будівля єврейської синагоги – однієї з небагатьох уцілілих на Галичині. На жаль, зараз вона знаходиться в занедбаному стані та потребує відновлення.

Центральна споруда міста – це костел Святого Миколая. Він єдиний залишився практично недоторканим на Західній Україні за своєю архітектурою. Відкритий костел був у 1890 році.

Руїни Смільницького жіночого монастиря, історія якого бере початок з ХІІ століття. Свого часу цей монастир відігравав важливу роль в обороноздатності міста, адже був збудований на горі обабіч дороги зі Старого Самбора до Львова.

Старий Самбір береже пам’ять про своїх національних героїв. Так, в центрі міста, в парку, можна побачити пам’ятник Степану Бандері та Тарасу Шевченку. У мікрорайоні «Проектна» у 2015 році споруджено пам’ятник жителю міста Богдану Сольчанику, який загинув на Майдані під час Революції Гідності, а вулицю Проектну перейменовано в його честь. В місті споруджено меморіальну дошку В’ячеславу Чорноволу та пам’ятний знак Героям Небесної Сотні.

Історичні райони міста: Затиля, Поваліско, Посада Горішня, Посада Долішня, Посадка, Смільниця; Сучасні райони: Високий Замок, Військове містечко.

Регіональний ландшафтний парк “Верхньодністровські Бескиди”, створений з метою збереження у верхів’ї басейну Дністра природних територіальних комплексів, цінних у науково-природничому, рекреаційному й туристичному напрямках. Дирекція ландшафтного парку перебуває у місті Старий Самбір. Площа природоохоронної території — 8356 га. Створений 8 жовтня 1997 року.

У травні 2011 року Інститут екології Карпат НАН України виступив з ініціативою створення транскордонної природоохоронної території на основі ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди» й «Ґури Слонне» з польського боку

Пам’ятка садово-паркового мистецтва ХУІІІ ст. загальнодержавного значення “Міженецький парк” та Урочище “Рубань” – ще два туристично-реакреційних об’єкта, які можуть бути в сфері інтересів Старого Самбора.

Туристична інфраструктура.  До послуг туристів  є Інформаційний портал міста (starosambir.rk.ua).

У місті працюють 8 закладів громадського харчування, у трьох з них надються безкоштовні послуги Wi-Fi.

Для туристів у місті є готель на 6 номерів (6-12 місць).

До уваги туристів та мешканців  є незалежна електронна газета Старосамбірські вісті starosambir.net.ua

Економіка

Бюджет міста

Доходи місцевого бюджету (загальний фонд) у 2013 році склали 5634,2 тис.грн., видатки 5623,59 тис.грн.

Доходи місцевого бюджету (загальний фонд) склали 6229,77 тис.грн., видатки 6137,87 тис.грн. у 2014 році.

У 2015 році доходи становили  16049,01тис. грн, видатки – 9545,66 тис. грн.

Діаграма 4 Питома вага основних видів доходів у загальному обсязі надходжень загального фонду за 2014 р

Діаграма 5Структура видатків загального фонду бюджету за 2014 рік

Підприємництво

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ у 2015 році налічувало 256 одиниць, відсоток зростання до попереднього року становив 7%.

Таблиця 2 Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності (усі суб’єкти ЄДРПОУ)

 Зареєстровано суб’єктів

Господарювання

2015 2014 2013 2012 2011 2010
Місто Старий Самбір

разом, кількість

256 240 238 230 193 255
на 1000  жителів 38 34 36 35 31 38
Львівська область,

разом кількість

117732 82757 74454 73869 103517
у області,

на 1000 жителів

46 33 29 29 41

.

Діаграма 5 Динаміка зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності (усі суб’єкти ЄДРПОУ) на 1000 жителів

 

У Старосамбірському районі зареєстровано 980 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 420юридичних осіб, 560 – фізичних осіб /2015 рік/.  Протягом 2015 року зареєструвалося 25 фізичних осіб та 9 юридичних осіб, 8 з яких – громадські організації. Протягом 2015 року знято з реєстрації 8 фізичних осіб.

У Львівській області зареєстровано -18628 підприємств[1], у Старосамбірському районі – 169 підприємств станом на 2015 рік.

Вагому роль малий та середній бізнес відіграє у таких сферах діяльності як промисловість та торгівля. Малий та середній бізнес активно включився до розв`язання соціально-економічних проблем міста, насамперед у таку болючу проблему, як створення нових робочих місць та зайнятість населення.

Економіка міста представлена наступними сферами економічної діяльності.

Промисловість

У 2015 році налічувалось 5 промислових підприємств. Ними вироблено продукції на 35 904 тис.грн. На жаль, у 2016 році припинив роботу ПАТ “Екватор”. Кількість працюючих на 2016 рік (без ПАТ “Екватор”) – 41 особа.

Кількість зайнятих на підприєствах і їх середня зарплата у 2015 році:

К-сть найманих працівників, ос. Середня зарплата, грн
ВАТ “Льонокомбінат Старосамбірський” 7 2200
ПАТ “Екватор”
КП Старосамбірське ДЛГП “Галсілліс” 99 1900
КП  Старосамбірське ДЛМГ 189 2890
ПП “Агробуд”
КП “Будінвест” 7 4040
ПП “Транспорт” 206 1650

 

Банки в Старому Самборі

Банківська система у місті представлена  5 банками, у відділеннях яких працює 29 осіб. Дані про інші фінансові установи у т.ч. кредитні спілки – відсутні.

Назва банку К-сть працюючих
1 Ощадбанк 14
2 Приватбанк 6
3 Райффайзен банк Аваль 4
4 Кредобанк 4
5 Січ 1

Торгівля та сфера послуг

У 2016 році у місті налічувалось 25 магазинів продтоварів загальною площею 1125 м2, 34 магазини промтоварів загальною площею 6325 м2.

Кількість об’єктів ресторанного господарства міста  11 одиниць з загальною кількістю близько 400 місць.

В місті працюють майстерні з ремонту взуття, пошиття та ремонту одягу, реставрації подушок тощо, є 5 перукарень, 2 фотостудії, 4 майстерні ремонту побутової техніки, 9 стоматологічних кабінетів. Сильно розвинена мережа аптек –  в місті їх налічується 9. Є три станції СТО та автомийка. На території міста є 4 столярні цехи та 2 цехи по обробці деревини.

Сільське господарство

В місті працює Товариство «Бджолярі Старосамбірщини» (12 працівників).

Також з березня 2016 функціонує приватне фермерське господарство «Золоте Руно». Керівник В. Фалат. Підприємство займається розведенням овець, птиці. Станом на 01.01.2017 року господарство налічує кури-бройлери – 1000 голів, індики – 200 голів, качки  – 100 голів, гуси – 100 голів, кури-несучки – 200 голів, вівці – 28 штук. Підприємство розвивається – у 2017 році планується збільшити кількість існуючих тварин та розведення нових видів (наприклад страуси), зайнятися бджолярством.

Продукція господарства має збут у магазинах приватних підприємців міста, серед місцевого населення, а також у великі міста України – Львів та Київ.

ТзОВ «Норбілк Агрі»  – сільськогосподарське підприємство, яке розпочало свою діяльність у Старосамбірському районі у лютому 2013 року. Це українське підприємство з іноземними інвестиціями (директор – О. Клібборн).

Займається вирощуванням зернових та бобових культур: соняшник, ячмінь озимий, яра пшениця, дрібна біла квасоля, озима пшениця, гречка, конюшина. Підприємство орендує землі в Старосамбірському районі, а саме Новоміська ОТГ, Лютовиська, Боршевицька, Великосушицька, Мурованська, Скелівська, Слохинівська, Стрільбицька, Тернавська, Чаплівська, Торчиновицька сільські ради, Старосолянська селишна рада. На території місцевих рад, що межують з містом та в перспективі увійдуть у Старосамбірську ОТГ – Стрільбицька сільська рада та Старосолянська селищна рада – підприємство займається садінням соняшників та конюшини.

Зібраний урожай збувають в межах та за межами України ( напр. квасоля – на експорт). На жаль у Старому Самборі, як і в районі, немає підприємств, які б мали можливість подальшої переробки вирощених культур. Найближче таке підприємство – ПП «Майола», яке знаходиться у с. Ставчани Пустомитівського району Львівської області. До обласного центру – міста Львова – також збувають пшеницю. Підприємство веде торгівлю з обласними центрами по всій Україні.

У 2016 році підприємство зібрало такий урожай: соняшник – 2т/га; ячмінь – 6,7 т/га; пшениця – 3,8 т/га; квасоля – 1,31 т/га.

У 2017 році планується засіяти такі площі: соняшник – 1000 га, ячмінь озимий – 332 га, озима пшениця – 41 га, дрібна біла квасоля – 200 га, яра пшениця – 600 га.

На території Торчиновицької сільської ради сільгоспвиробництвом займаються 2 фермерські господарства, а саме : ФГ «Нива» та ФГ «Поляна».

ФГ «Нива» здійснює свою діяльність з 1993 року в галузі рослинництва та тваринництва. Станом на 01.07.2016 року у господарстві поголів’я ВРХ – 80 голів, в т.ч.  22 корови; поголів’я свиней – 25 голів. Під урожай 2016 року було посіяно  22 га озимих культур, 25га ярих культур ; посаджено  0,5га картоплі  та 0,5 га овочів; для тваринництва використовується  3,0 га багаторічних трав.

ФГ «Поляна» використовує  11га с/г угідь, а саме  2 га  під озимими культурами та  9га  багаторічних трав.

Згідно проведеної інвентаризації  земель с/г призначення по Старосамбірському районі  пустують та не використовуються землі на території: Торчиновицької с/ради на площі  289 га, Страшевицької с/ради на площі  350 га,  Стрільбицької с/ради на площі  236 га . На території Тершівської с/ради землі с/г призначення використовуються в повному обсязі, проте, за даними відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації,сільгоспвиробники на території Стрільбицької, Страшевицької та Тершівської сільських рад не зареєстровані та не здійснюють діяльності.

Транспорт

Важливою складовою економіки міста є транспортний комплекс. Його розвиток тісно пов’язаний з ефективним функціонуванням інших галузей економіки.

На території міста Старий Самбір функціонує автобусна Станція ПП “Транспорт”. Зі станції здійснюються відправлення у всі напрямки району.

Таранпортне сполучення забезпечують 30 матршрутів:

13 транзитних маршрутів ПП “Тур-Авто”;

24 ТзОВ “Самбірське АТП14608”;

7 маршрутів ПП “Транс-Спорт”;

3 маршрути ПП “Авто-Стар”.

Через місто проходить вітка залізниці Львів-Ужгород. Для послуг мешканців функціонує залізнична станція – пасажирські та вантажні перевезення.

Через місто Старий Самбір проходить автомобільна дорога державного значення — Н-13 Львів — Самбір — Ужгород.

До міста підходить:

автомобільна дорога державного значення Т-14-01 КПП “Смільниця” – Старий Самбір;

а також автомобільні дороги загального користування

С141703 Старий Самбір — Кобло;

С141702 Терло — Стрільбичі.

Територією міста Старий Самбір проходить 24,803 км комунальних доріг.

На жаль, технічний стан доріг на низькому рівні. Ведуться ремонтні роботи на окремих ділянках траси Н-13. У 2016 році проведено капітальний ремонт частини даної траси (відрізок Самбір – Турка). Таким чином відремонтовано дорогу на центральній вулиці міста – Лева Галицького.

Будівництво

Про розвиток міста можна судити, проаналізувавши рівень будівництва, який ведеться на його території. Незважаючи на депресивність населеного пункту та економічну ситуацію в державі, тут все ж інтенсивно триває будівництво. Будуються нові магазини, приватні та багатоквартирні житлові будинки. За 2014 рік в місті введено в експлуатацію 12 одиниці нових будівель, загальною площею 3102 кв.м, 475,3 кв.м на 1000 осіб. У 2016 році здано в експлуатацію багатоквартирний будинок в центрі міста – на площі Ринок. Триває будівництво багатоквартирного будинку в спальному районі міста – по вулиці Героя України Богдана Сольчаника. Інтенсивно розвивається будівництво в приватному секторі.

Протипаводкові роботи.

В рамках “Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет”, затвердженої постановою КМУ від 27.12.2008р. №1151 в 2011р. був розроблений робочий проект “Протипаводкові та протиерозійні заходи на р.Дністер на ділянці Старий Самбір Старосамбірського району Львівської області”.

Відповідальним виконавцем проекту було Державне підприємство “Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту”. Згідно даного робочого проекту для захисту м.Старий Самбір передбачається стабілізувати русло р.Дністер, запобігти виникненню ерозійних процесів шляхом влаштування одного перепаду, проведення берегоукріплення на довжині 640 п.м., та виконання руслорегулюючих робіт на довжині 1100 п.м.

Загальна вартість робіт за проектно-кошторисною документацією становить 30415,943 тис.грн., що і було освоєно за період 2011-2013р.р.

Згідно техніко-економічного розрахунку (ТЕР) “Протипаводкові і протиерозійні заходи на р.Дністер на ділянці с.Бачина, м.Старий Самбір, с.Завадка Старосамбірського району Львівської області” розробленого в 2008 році інститутом “Львівдіпроводгосп” для повної стабілізації русла р.Дністер потрібно влаштувати 5 перепадів, провести берегоукріплення загальною довжиною обох берегів в кількості 4990 п.м. вартістю в цінах 2008 року 118365,5 тис. гривень.

 

Схема розташування перепадів на р. Дністер у Львівській області

 

 

Громадські організації міста

За кількістю  зареєстрованих громадських організацій  можна відзанчити, що мешканці міста є досить активними, проте 26% зареєстрованих ГО не ведуть активної діяльності (виокремлені курсивом).

Перелік громадських організацій зареєстрованих (легалізованих) на території міста Старий Самбір станом на 2016 рік.

  Назва громадської організації Дата реєстрації
1. Старосамбірська районна історико-просвітницька, правозахисна організація „Меморіал ім. В.Стуса” 11.06.1999
2. Центр творчості „Данастрея” 26.10.1999
3. Старосамбірське районне відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів 26.10.1998
4. Старосамбірська районна організація кооперативно-профспілкового фізкультурного  товариства “Колос” агропромислового  комплексу України 02.08.200126.12.2012
5. Районна спілка підприємців 31.08.2001
6. Дитячий мистецький-спортивний  клуб  “Скоб”. 19.09.2001
7. Молодіжна громадська  організація Центр  сприяння розвитку  молоді “Адоніс” 02.11.2001
8. Старосамбірська районна  організація “Українська соціал-демократична молодь”. 18.12.2001
9. Старосамбірська районна організація „Спілки політичних в’язнів України” 01.08.2002
10. Старосамбірське міське громадське об‘єднання «Наше місто» 13.02.2003
11. Старосамбірський міський осередок Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка 13.02.2003
12. Старосамбірська районна організація Суспільної Служби України 23.05.2003
13. Старосамбірський районний осередок Всеукраїнської громадської організації «Наша Україна» 19.04.2004
14. Старосамбірський районний осередок Всеукраїнського об’єднання За Україну! За Ющенка! 28.04.2004
15. Старосамбірська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 14.05.2004
16. Товариство захисту прав вкладників в інвестиційну компанію «Галицькі інвестиції» 29.09.2005
17. Спортивна громадська організація „Федерація футболу Старосамбірського району” 16.12.2005
18. Громадська організація „Спілка композиторів Старосамбірщини” 03.03.2006
19. Старосамбірська районна Громадська організація „За щасливе майбутнє” 13.09.2007
20. Старосамбірський районний осередок товариства „НАДСЯННЯ” 07.03.2008
21. Старосамбірська районна асоціація інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів  організації інвалідів Союз організацій інвалідів України 29.10.2008 26.11.2012
22. Старосамбірський районний осередок Всеукраїнської громадської організації «Фронт Змін» 27.02.2009
23. Старосамбірська  районна молодіжна громадська організація  Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» 22.04.2009
24. Старосамбірська районна організація роботодавців 21.10.2009
25. Громадська організація «Футбольно-cпортивний клуб «ПРИКАРПАТТЯ» 06.05.2011
26. Громадська організація «Старосамбірське районне Товариство «Бойківщина» 22.05.2013
27. Громадська організація «За нове суспільство» 02.08.2013
28. Громадська організація «Народний контроль Старосамбірщини» 25.03.2014
29. Громадська організація «Підприємці Старосамбірщини» 04.09.2014
30. Громадська організація «Старосамбірське товариство польської культури» 14.10.2014
31. ГО «Товариство з охорони культурної спадщини «Острогірка» 13.11.2014
32. Громадська організація «Старосамбірщина 3000» 13.05.2015
33. Громадська організація «Енергетичне співтовариство» 19.05.2015
34. Громадська організація «Євроініціатива» 19.05.2015
35. Громадська організація «Народного об’єднання «Майдан» Старосамбірщини» 03.06.2015
36. Громадська організація «Деревообробники Старосамбірщини» 24.06.2015
37. Громадська організація «Бджолярі Старосамбірщини» 10.07.2015
38. Громадська організація «Екологічне товариство «Наснага» 16.09.2015
39. Громадська організація «Самооборона Старосамбірщини» 25.11.2015
40. Громадська організація «Старосамбірське об’єднання ветеранів бойових дій АТО» 02.03.2016
41. Громадська організація «Старосамбірський рибальський клуб» 15.03.2016
42. Громадська організація «Старосамбірське товариство ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ» 25.03.2016
43. Громадська організація «Фонд розвитку територіальних громад Прикарпаття» 25.03.2016
44. Громадська організація «Навчально-реабілітаційний центр дітей – інвалідів «Філомена» 11.04.2016
45. Громадська організація «Старосамбірський міський шаховий клуб імені Ігоря Добрянського» 13.04.2016
46. Громадська організація «Європейська інтеграція України» 05.05.2016

 

На жаль, тільки одна громадська організація має свою веб-сторінку (ГО «Європейська інтеграція України» офіційний сайт – eurointegracia.org.ua), дізнатися про діяльність решти організацій досить важко. Про існування цих організацій інформація є на сайті Інформаційного порталу Старого Самбора і е-газети Старосамбірських вістей.

Про життя міста можна дізнатися з сайтів «Футбольна Старосамбірщина», Інформаційний портал міста, електронна газета «Старосамбірські вісті», офіційний сайт районної газети «Голос Прикарпаття».

 

 

Міжнародне співробітництво

Транскордонне співробітництво

Старий Самбір має добре налагоджену співпрацю з закордонними сусідами. Підписано багато угод про транскордонну співпрацю та виконавчих протоколів, партнерських  декларацій до них. Угоди про транскордонне співробітництво охоплюють різні сфери життя.  Виконавчі протоколи конкретизують, що саме потрібно зробити протягом року (участь у проекті, проведення спільних заходів тощо).

Угоди:

 1. Угода про транскордонну співпрацю між містом Старий Самбір (Україна) і гміною Устрики Дольне (Польща).
 2. Угода про транскордонну співпрацю між містом Старий Самбір (Україна) і Кросненським повітом (Польща).
 3. Угода про транскордонну співпрацю між містом Старий Самбір (Україна) і Бещадським повітом (Польща).
 4. Угода про транскордонну співпрацю між містом Старий Самбір (Україна) і гміною Блажова (Польща).
 5. Угода про транскордонну співпрацю між містом Старий Самбір (Україна) і гміною Заршин (Польща).

До всіх угод кожного року підписують виконавчі протоколи, в яких описаний план спільних заходів на поточний рік.

Міська рада також бере участь у конкурсах міжнародних проектів. У 2013 році місто перемогло у  конкурсі, який проводився в рамках програми «Транскордонне співробітництво Польща-Білорусь-Україна 2007-2013». Назва проекту –  «Підвищення доступності Бещадського повіту та Старосамбірського району шляхом інтегрованої діяльності у сфері транспортної інфраструктури». Реалізація проекту тривала 2 роки. У 2015 році проект закінчено. За кошти Європейського Союзу зроблено капітальний ремонт об’їзної дороги міста.

Загальний бюджет проекту – 20 457 000 грн

Кошти ЄС – 17 619 000 грн

Кошти Держбюджету – 862 500 грн

Кошти обласного бюджету – 860 000 грн.

Кошти місцевого бюджету – 763 000 грн.

Міська рада продовжує брати участь у конкурсі проектів в рамках Ппрограми «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». У 2016 році спільно з польським партнерами подано концепт-ноти щодо реконструкції кінотеатру, що дасть змогу відновити історичну автентичність центру нашого міста, ремонту комунальних доріг міста та будівництва каналізаційного колектора.

Аналіз виконавчих протоколів підтвердив, що не ведеться обліку проведення запланованих заходів. Реалізовано наступні завдання та заходи:

 1. Співпраця з реалізації спільного міжнародного проекту ЄС у рамках з виконання Програми транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013» – реконструкція об’їзної дороги в місті.
 2. Участь у Транскордонних самоврядних іграх.
 3. Участь колективів самодіяльної творчості у культурно-мистецьких заходах.
 4. Участь у підготовці та написанні проектів в рамках Програми транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».

 

ІІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ М. СТАРИЙ САМБІР

В рамках підготовки Стратегії розвитку вивчено думки членів територіальної громади Старий Самбір щодо розвитку міста шляхом проведення анкетування. В дослідженні взяли участь 59 осіб, серед них 41 % чоловіків та 59% жінок,серед опитаних 49% осіб з вищою освітою. Найчисленнішу вікову категорію становили особи працездатного віку, а саме:  21-30 років – 17%, 31-40 років – 32%, 41-50 років – 30%, 51-60 років – 19% та старше 60 років – 2%. 8% респондентів- представники органів влади, 8% – представники місцевого самоврядування, 10 % – представники сфери підприємництва, 5% – самозайняті, 19% – освітяни, 5% – безробітні,  інші – не вказали сферу зайнятості.

Своє майбутнє бачать в місті Старий Самбір – 83%, 17% – не вбачають майбутнього в місті,  3% з яких уточнили, що безперспективне місто.

Конкурентні переваги міста:

 1. Розташування в прикордонні – 59% респондентів
 2. Туристичний потенціал – 20%
 3. Людський потенціал – 17%
 4. Мале підприємництво – 12%
 5. Санаторно-курортний та рекреаційний потенціал – 5%

Проблеми міста:

 1. Високий рівень безробіття – 65% респондентів
 2. Низький рівень зарплат -49%
 3. Міграція населення – 31%
 4. Корупція -31%
 5. Незадовільний стан інфраструктури – 2%

Напрями розвитку міста:

 1. Розвиток підприємництва – 53% респондентів
 2. Залучення і впровадження інноваційних технологій – 43%
 3. Поглиблення співпраці із закордонними сусідами – 39%
 4. Екологія та охорона здоров’я – 22%
 5. Реструктуризація підприємств – 17%
 6. Розвиток рекреаційної сфери та туризму; людського потенціалу; соціального забезпечення – по 14 %.

Пріоритетні сфери розвитку міста:

 1. Сільське господарство, промисловість– по 37% респондентів
 2. Туризм, охорона здоров’я – по 36%
 3. Торгівля, будівництво – по 27%
 4. Освіта – 25%
 5. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 19%
 6. Транспорт – 17%
 7. Екологія – 15%
 8. Діяльність громадських організацій – 12%
 9. Інформація та комунікація – 7%
 10. Наука, діяльність домашніх господарств – по 5%
 11. Фінансова та страхова діяльність – 3%

Вплив активізації співпраці з сусідами:

 1. Підвищення рівня життя мешканців – 51%
 2. Розвиток інфраструктури – 47%
 3. Розвиток підприємництва – 36%
 4. Торгівля – 31%
 5. Фінансове забезпечення розвитку міста – 29%
 6. Зростання зайнятості – 27%
 7. Розвиток культури – 13%
 8. Екологія, охорона здоров’я –по 8%
 9. Зовнішньоекономічна діяльність -5%

Активність окремих суб’єктів в розвитку міста

 1. Органи влади – 45%
 2. Підприємці – 39%
 3. Молодь – 36%
 4. Мешканці – 27%
 5. Домогосподарства, громадські організації – по 22%
 6. Бізнес-структури – 18%

Окрім  дорослого населення опитування було проведено серед старшокласників шкіл міста, щоб зрозуміти думку молодих мешканців.

Школа №1

В дослідженні взяли участь 57 осіб, серед них 46 % чоловіків та 54% жінок, вікова категорія 16 – 21 років.

Своє майбутнє бачать в місті Старий Самбір – 8%, 69% – не вбачають майбутнього в місті,  8% – планують повернутись після навчання, 15% – планують повернутись після 40/60.

Конкурентні переваги міста:

 1. Розташування в прикордонні – 46% респондентів
 2. Мале підприємництво – 31%
 3. Туристичний потенціал – 8%

Проблеми міста:

 1. Високий рівень безробіття – 61% респондентів
 2. Низький рівень зарплат – 53%
 3. Міграція населення – 53%
 4. Корупція -46%
 5. Незадовільний стан інфраструктури – 15%

Напрями розвитку міста:

 1. Розвиток підприємництва – 61% респондентів
 2. Залучення і впровадження інноваційних технологій – 23%
 3. Поглиблення співпраці із закордонними сусідами – 76%
 4. Розвиток підприємництва – 61%
 5. Екологія та охорона здоров’я – 22%
 6. Реструктуризація підприємств – 15%
 7. Розвиток рекреаційної сфери та туризму – 31%
 8. Розвиток соціального забезпечення – 15 %.

Пріоритетні сфери розвитку міста:

 1. Сільське господарство 23%
 2. Промисловість– 46 % респондентів
 3. Постачання електроенергії – 31%
 4. Будівництво – 46%
 5. Торгівля – 15%
 6. Транспорт – 23%
 7. Інформація та телекомунікація – 15%
 8. Фінансова та страхова діяльність – 8%
 9. Екологія – 15%
 10. Наука – 23%
 11. Туризм – 69%
 12. Освіта – 46%
 13. Охорона здоров’я – 46%
 14. Мистецтво, спорт, розваги – 30%
 15. Діяльність ГО – 15%
 16. Діяльність домашніх господарств – 15%

Вплив активізації співробітництва з сусідами на розвиток громади за напрямами:

 1. Розвиток інфраструктури

позитивний вплив – 69%

важко відповісти – 16%

 1. Підвищення рівня життя мешканців

позитивний вплив -77%

негативний -8%

важко відповісти – 8%

 1. Зростання зайнятості мешканців

позитивний вплив – 69%

негативний вплив -8%

немає впливу – 8%

 1. Інтенсифікація зовнішньоекономічної діяльності

позитивний -46%

негативний – 8%

важко відповісти – 8%

 1. Покращення екологічної ситуації

позитивний – 54%

немає впливу 23%

 1. Розвиток підприємництва

позитивний – 61%

негативний 8%

немає впливу – 8%

важко відповісти – 8%

 1. Розвиток науки та освіти

позитивний – 69%

негативний – 8%

важко відповісти – 8%

 1. Розвиток охорони здоров’я

позитивний – 30%

немає впливу– 15%

важко відповісти – 23%

 1. Розвиток культури

позитивний – 54%

негативний – 8%

немає впливу – 8%

важко відповісти – 8%

 1. Налагодження фінансового забезпечення

позитивний – 61%

важко відповісти – 7%

 1. Розвиток торгівлі

позитивний – 61%

немає впливу – 8%

Активність окремих суб’єктів в розвитку міста

Органи влади – 30 % низький рівень, 30 % високий рівень

Бізнес-структури – 68% низький рівень

Підприємці – 69% високий рівень

Молодь – 46% вище середнього рівня

Мешканці – 46% низький рівень

ГО – 60% середній рівень

Домогосподарства – 39 % вище середнього рівня

Школа №2

В дослідженні взяли участь 23 особи, серед них 55 % чоловіків та 45% жінок, вікова категорія 16 – 21 років.

Своє майбутнє бачать в місті Старий Самбір – 11%, 67% – не вбачають майбутнього в місті,  22% – планують повернутись після 40/60.

Конкурентні переваги міста:

 1. Розташування в прикордонні – 11% респондентів
 2. Мале підприємництво – 11%
 3. Туристичний потенціал – 55%
 4. Людський потенціал – 11%
 5. Санаторно- курортний потенціал – 11%

Проблеми міста:

 1. Високий рівень безробіття – 45% респондентів
 2. Низький рівень зарплат – 33%
 3. Міграція населення – 0%
 4. Корупція -22%

Напрями розвитку міста:

 1. Розвиток підприємництва – 33% респондентів
 2. Залучення і впровадження інноваційних технологій – 56%
 3. Поглиблення співпраці із закордонними сусідами – 33%
 4. Розвиток підприємництва – 33%
 5. Екологія та охорона здоров’я – 78%
 6. Реструктуризація підприємств – 11%
 7. Розвиток соціального забезпечення – 33%.

Пріоритетні сфери розвитку міста:

 1. Промисловість– 22% респондентів
 2. Постачання електроенергії – 22%
 3. Будівництво – 33%
 4. Торгівля – 44%
 5. Транспорт – 23%
 6. Інформація та телекомунікація – 11%
 7. Фінансова та страхова діяльність – 22%
 8. Наука – 33%
 9. Туризм – 33%
 10. Освіта – 22%
 11. Охорона здоров’я – 11%
 12. Мистецтво, спорт, розваги – 56%
 13. Діяльність ГО – 11%
 14. Діяльність домашніх господарств – 22%

Вплив активізації співробітництва з сусідами на розвиток громади за напрямами:

 1. Розвиток інфраструктури

позитивний вплив – 56%

немає впливу – 11%

важко відповісти – 22%

 1. Підвищення рівня життя мешканців

позитивний вплив -33%

негативний -22%

немає – 22%

важко відповісти – 11%

 1. Зростання зайнятості мешканців

позитивний вплив – 56%

негативний вплив -22%

немає впливу – 11%

 1. Інтенсифікація зовнішньоекономічної діяльності

позитивний -33%

негативний – 11%

важко відповісти – 33%

 1. Покращення екологічної ситуації

позитивний – 56%

негативний – 11%

 1. Розвиток підприємництва

позитивний – 33%

негативний 22%

немає впливу – 11%

важко відповісти – 11%

 1. Розвиток науки та освіти

позитивний – 44%

немає впливу – 11%

важко відповісти – 11%

 1. Розвиток охорони здоров’я

позитивний – 55%

важко відповісти – 11%

 1. Розвиток культури

позитивний – 66%

немає впливу – 11%

 1. Налагодження фінансового забезпечення

позитивний – 44%

негативний – 33%

важко відповісти – 11%

 1. Розвиток торгівлі

позитивний – 56%

негативний – 11%

важко відповісти – 22%

Активність окремих суб’єктів в розвитку міста

Органи влади – 30 % середній рівень

Бізнес-структури – 44% низький рівень

Підприємці – 30% низький рівень

ГО – 20% середній рівень

Молодь – 46% високий рівня

Мешканці – 53% середній рівень

Домогосподарства – 44 % низький рівень

 

Провівши аналіз результатів опитування серед молоді, найтривожнішою інформацією є те, що дві третини опитаних не бачать свого майбутнього в рідному місті. Перешкодами для комфортного та фінансово забезпеченого життя тут є низький рівень розвитку інфраструктури, високий рівень безробіття, низький рівень зарплат. Серед переваг міста виділяють вигідне прикордонне розташування, потребу розвитку спорту, розваг, туризму, до яких місто має потенціал.

 

ІІІ. SWOT-аналіз

Людський капітал, соціальні аспекти
Сильні сторони Слабі сторони
-70 % мешканців пов’язує своє життя з  містом Ст. Самбір;

– велика кількість неурядових організацій;

-активне населення;

-отриманий досвід у інших середовищах (у великих містах, за кордоном)

-дитяча активність

– забезпеченість медичним обслуговуванням, у т.ч,  відновлюваним;

– забезпеченість освітніми  та дошкільними закладами;

– забезпеченість закладами культури та установами дитячого/молодіжного розвитку

– інформаційна доступність до соціальних закладів

-трудова міграція;

– відсутність/недостатністьосвітніх закладів професійного спрямування;

– недостатня кількість обладнаних місць активного відпочинку;

Шанси Загрози
– створення досконалоi самоврядноi системи управлiння мiстом

– можливiсть запровадження iнновацiйних моделей господарювання
– створення умов для переквалiфiкацii кадрiв пiд потреби мiста;

 – прискорення вiдтоку молодих кадрiв;

–  прискорення процесів старіння населення і зменшення кількості мешканців

–  неповернення мігрантів або ж повернення мігрантів пенсійного віку

Господарка,     Довкілля,   Доступність,
Сильні сторони Слабі сторони
– невелике, історичне, затишне, комфортне та безпечне місто, привабливе для потенційних інвесторів;

– задовільний екологічний стан території, відсутність шкідливих виробництв, природних екологічних загроз;

– екологічно чиста сільськогосподарська продукція;

– є притік значних коштів мешканців із закордонних заробітків;

– місто входить у «Карпатський єврорегіон» та є в українсько-польському транскордонному регіоні, на які скеровані програми економічної і технічної допомоги ЄС;

.  місто включене у Державну цільову  програму комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет

–  у місті  розміщена дирекція   Регіонального  ландшафтного  парку “Верхньодністровські Бескиди”,

– наявність пустуючих земель

. високий рівень доступності до міста (залізниця, автомобіль, автобус)

– розміщення на шляху між Ужгородом і Львовом

– поблизу до КПП “Смільниця”

– залізничне сполучення

– автобусне державно/приватне сполучення

 

 

– не має розвинутої промисловості та сировинних ресурсів для промисловості;

– мала кількість робочих місць;

– мала частка  приватного сектору;

– відсутня  актуальна інформація  для  інвесторів;

– не опрацьовані/ не описані майданчики під  виробничі потужності для інвесторів;

– не завершене зонування території міста;

– недостатня кількість об’єктів ринкової інфраструктури

. руйнування природних ресурсів внаслідок настання стихійних лих

– недостатній контроль за використанням природних ресурсів (несанкціоноване вирубування лісів, браконьєрство)

– низька екологічна освіченість жителів

. низька якість місцевих доріг;

– недостатнє інформаційне забезпечення інфраструктурних об’єктів (ознакування);

– недосконала система моніторингу стану довкілля

 

 

 

Шанси Загрози
–          створення умов для розвитку рентабельних комунальних пiдприємств;

–          розвиток  малого підприємництва;

–          сертифікація екологічно чистої продукції, зорієнтованої на експорт;

–          розвиток інноваційних підприємств за рахунок коштів заробітчан і інших інвесторів;

–          розробка спільних проектів в рамках Карпатського єврорегіону;

–          створення транскордонної природоохоронної території на основі ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди» й «Ґури Слонне» з польського боку;

–          . розвиток спiвпрацi з іншими територіальними громадами України, входження в спільні мережі (виробничі, сервісні, соціальні);

–          – розвиток  мiжнародноi та транскордонної співпраці, входження у міжнародні мережі (регіональної кухні, спільні туристичні продукти)

–          – зацiкавлення iнвесторiв та створення сектору госп. активностi

–          – створення з сусiдами кластерiв та  інших інноваційних структур;

–       припинення діяльності підприємств

–       погiршення навколишнього середовища

–       занепад економiки мiста

–       сповiльнення розвитку ринкової iнфраструктури

–       деградація міста

–       вiдсутнiсть в ТКС- проектах мiжнародноi iнфраструктури

–       зменшення туристичних внутрiшнiх i мiжнародних потоків;

–       вiдсутнiсть належноi iнфраструктури на кордонних переходах

 

 

 

Культура
Сильні сторони Слабі сторони
– місто має однорідний склад населення, громадську злагоду, низький рівень криміногенності, відсутні соціальні та міжконфесійні конфлікти;

– в місті розташовуються усі районні адміністративні, медичні установи та установи культури, які фінансуються з районного бюджету

– є Інформаційний портал для туристів

– є мінімальна готельно-ресторання інфраструктура

– Старий Самбір  пов’язаний з видатними сторінками польської, угорської, єврейської історії, має  цінні в цьому відношенні об’єкти і є особливо привабливим містом для співпраці з польськими, ізрайльськими, мадьярськими державними установами та різноманітними культурними організаціями.

– місто має значні спортивні традиції та високі досягнення у велосипедному спорті, боксі, футболі, волейболі, настільному тенісі;

. пам’ятка загальнодержавного значення «Урочище Рубань»

– поля битв: гора Острогірка

 

– більшість пам’яток архітектури і містобудування знаходяться в дуже важкому технічному стані, зазнали значних втрат і перебудов, потребують значних коштів для їх реставрації і адаптації.

– недорозвинуті заклади культурного відпочинку і дозвілля молоді та дітей.

– незадовільний рівень побутового обслуговування населення, окремі види послуг не надаються, що зумовлює поїздки мешканців до Самбора

– слабо розвинута туристична інфраструктура та сфера послуг для туристів і гостей.

– невисокий рівень закладів громадського харчування, не відповідає потребам туристичного обслуговування.

– відсутність спеціалізованих крамниць різних видів промислових товарів, магазинів-салонів з розширеними послугами.

– слабо розвинута мережа торгівлі і послуг периферійних районів міста.

 

Шанси Загрози
– створення туристичних продуктів, у т.ч. міжнародних

– розвиток підприємництва у сфері туризму і реакреації

 

– втрата історичних пам’ятків

– втрата своєї ідентичності

 

 

 

 

IV. МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА СТАРИЙ САМБІР

Місія розвитку міста:

ДОСЯГНУТИ    РІВНЯ   ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕЛИКОГО МІСТА ТА ЗБЕРЕГТИ І РОЗВИНУТИ КОМФОРТНІСТЬ,  АТМОСФЕРУ  І РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  МАЛОГО МІСТЕЧКА

ПРІОРИТЕТ 1. Мешканці міста – здорові, поінформовані та  активні люди

Стратегічні цілі:

Сучасна неперервна система освіти.

Ефективна і гнучка система охорони здоров’я населення.

Згуртоване, солідарне, патріотичне та безпечне суспільство.

Міцна родина і здоровий спосіб життя.

 

ПРІОРИТЕТ ІІ.  Господарство – інвестиції, інновації, технології, креативність

Стратегічні цілі:

Підтримка малого бізнесу і підприємництва

Впровадження відновлювальних джерел енергетики.

Екологічно чисте агропромислове виробництво.

Розвиток технічної та комунікаційної інфраструктури.

 

ПРІОРИТЕТ ІІІ. Промоція міста    Комунікації       Співробітництво

Стратегічні цілі:

Розробка та підтримка позитивного іміджу міста.

Інтеграція внутрішня «місто-район-область-держава».

Формування конкурентних переваг за рахунок міжнародної співпраці

Участь у мережі “Розумне місто”

Сильна, спроможна громада

 

ПРІОРИТЕТ IV .   Довкілля   Культура  Туризм

Стратегічні цілі:

Безпечне, чисте довкілля

Розвиток культурно-мистецького та просвітницького середовища.

Розвиток сфери туризму.

Збереження культурної спадщини та історичного архітектурного середовища.

Ревіталізація  міського середовища

V. МОНІТОРИНГ, КОНТРОЛЬ І МЕХАНІЗМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН

 Суть та вимоги до проведення моніторингу реалізації Стратегії

 1. Моніторинг – це система заходів з аналізу, оцінки й контролю реалізації цілей Стратегії.

Регіональний моніторинг – це спеціально організована і постійно діюча система необхідної статистичної звітності, збору та аналізу статистичної інформації, здійснення альтернативних інформаційних заходів (проведення соціологічних досліджень, вивчення звітів аналітиків) і діагностики стану та тенденцій розвитку території.

В ході моніторингу виконання Стратегії вирішуються наступні завдання:

– стимулювання реалізації окремих проектів і Стратегії  в цілому;

– оцінка досягнення головної мети, отримання інформації для ухвалення рішень про розподіл ресурсів на досягнення мети або для коректування цілей;

– оцінка ступеня реалізації заходів, уточнення і коректування цих заходів;

– підтримка в робочому стані структури моніторингу і реалізації Стратегії.

Інформаційна функція моніторингу полягає в  організації збору, обробки та передачі інформації. Передбачається реалізувати такі заходи:моніторинг результуючих показників, моніторинг програм і проектів Стратегії, моніторинг громадської думки (рис.5.1);

Моніторинг програм та проектів
Моніторинг реалізації стратегії
Моніторинг громадської думки
Моніторинг результуючих показників

Рис. 5.1. Система моніторингу і основні напрями моніторингу реалізації Стратегії

Моніторинг програм і проектів охоплює середньострокові та щорічні програми економічного і соціального розвитку, державні та регіональні цільові програми,  у тому числі проекти та програми міжнародної допомоги.

Моніторинг громадської думки здійснюється на основі опитування та зустрічей з громадськістю на предмет рівня реалізації стратегічних цілей, уточнення і коректування заходів для досягнення визначених пріоритетів.

Для потреб регіонального моніторингу згідно “Методичних рекомендацій щодо розробки регіональних стратегій розвитку” для аналізу та оцінки фактичного стану містапропонується використовувати офіційні дані міського, районного та обласного статистичних управлінь, а також результати анкетувань, соціологічних опитувань, картографічні, ілюстративні інформаційні матеріали. Загальна оцінка рівня розвитку території здійснюється у порівнянні з сусідніми районами, чи з середньо обласними показниками.

Враховуючи, що Стратегія розвитку міста Старий Самбір до 2020 року поєднує державні, регіональні та місцеві пріоритети, схема моніторингу будується у три етапи:

– моніторинг показників досягнення цілей за державними пріоритетами щодо розвитку регіону

–  моніторинг показників щодо виконання регіональних стратегічних цілей

–  моніторинг показників щодо виконання місцевихстратегічних цілей  (цілей розвитку міста).

І. Основні індикатори реалізації Стратегії у розрізі стратегічних цілей Львівської області і СтароСамбірського району.

Основні індикатори (щорічні індекси, територіальний розріз  та місце в області)

 

Обсяги реалізованої продукції за секторами економіки, у т.ч.  на одну особу

Витрати енергетичних ресурсів на одиницю виробленої продукції

Кількість об`єктів інфраструктури підтримки підприємництва та суб`єктів ринку фінансових послуг

Частка малих підприємств у кількості найманих працівників, обсязі реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг)

Кількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, у розрахунку на 10 тис. осіб

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у місто, у тому числі  з країн – членів  ЄС, СНД , країн-сусідів у розрахунку на одну особу

Кількість проектів за програмами добросусідства та партнерства ЄС та інших міжнародних структур

 

Індекс людського розвитку

Частка населення віком 19 років і старше, що має вищу освіту

Обсяг доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників

Рівень бідності

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу

Кількість проектів на засадах партнерства різних секторів

Частка впровадженої інноваційної продукції в обсягах реалізованої продукції

 

Обсяг  коштів  бюджету міста на  підтримку розвитку підприємництва

Індекс зменшення в різниці заробітної плати працюючих

Забезпеченість населення житлом

Введення в дію соціального житла, у тому числі для молоді

Викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря

Частка забруднених вод у водовідведенні

Частка туристичної та курортно – рекреаційної сфери у валовому регіональному продукті

Частка готельного та ресторанного бізнесу у валовому регіональному продукті

 

ІІ. Моніторинг показників щодо виконання районних (місцевих) стратегічних цілей

Проведення моніторингу може здійснювати робоча група за участі статистичного управління та агенції регіонального розвитку. Окремі кількісні показники та якісні характеристики за окремими розділами можуть бути отримані за результатами проведених соціологічних опитувань.

Координатором проведення моніторингу реалізації Стратегії може бути управління економіки міськради.

Звітність за показниками моніторингу доцільно/необхідно проводити кожних півроку.

Механізм внесення змін

Стратегія розвитку Старого Самбора до 2020 року залишається відкритою  для внесення змін.  Всі зацікавлені представники суспільства мають право на вільне ініціювання внесення пропозицій і рекомендацій для вдосконалення Стратегії.

Механізм внесення змін забезпечується координуючим органом моніторингу реалізації Стратегії і включає такі етапи:

– збір протягом року (до 1 листопада) пропозицій і рекомендацій зацікавлених сторін суспільства;

– врахування змін державних стратегічних пріоритетів і регіональної структурної динаміки;

– узагальнення пропозицій і рекомендацій, тенденцій зовнішнього середовища для вироблення змін і доповнень до Стратегії;

– відповідно до стратегічних цілей забезпечення конкретизації завдань, програм та розробки пілотних проектів;

– подання змін і доповнень координуючим органом моніторингу на розгляд і схваленняміськраді.

 

[1] Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності

print

Pin It on Pinterest