«

»

Вер 14

Новації у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування з 01 жовтня 2018 року

Фонд_соціального_страхування_України_логоШановні  страхувальники, Старосамбірське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області (далі – Старосамбірське відділення) нагадує, що з 01 жовтня 2018 року набуває чинності Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12, який визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання:

1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, а саме:

– допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою    дитиною);

–   допомога по вагітності та пологах;

–  допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

2) виплат потерпілим на виробництві, а саме:

–  допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

–    виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

–    відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних із цим ритуальних послуг.

Виплати призначаються відповідно до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 11.

У разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов’язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування на підставі поданих документів приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

Підставою для проведення фінансування страхувальника є належним чином оформлена заява-розрахунок затвердженої форми, яку необхідно подати не пізніше, ніж за 5 робочих днів із дати прийняття комісією (уповноваженим) рішення про призначення допомоги. Заява-розрахунок складається у двох примірниках, один з яких зберігається у страхувальника, другий – у відділенні. Заява-розрахунок подається страхувальником до відділення за своїм місцезнаходженням, чи місцем проживання у паперовому вигляді особисто або надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Відповідальність за достовірність даних заяви-розрахунку несе страхувальник.

Після надходження заяви-розрахунку відділення здійснює її перевірку та в разі відсутності зауважень протягом десяти робочих днів проводить фінансування страхувальника. У випадку виявлення помилок заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.

Після отримання коштів страхувальник повинен здійснити виплату матеріального забезпечення застрахованим особам у встановлені терміни та протягом місяця з дня проведення виплат надіслати до відділення повідомлення встановленої форми про проведення виплат. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, листом із повідомленням або надано безпосередньо до відділення.

Якщо протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування страхувальник не проінформує відділення про виплати застрахованим особам, то спеціалісти відділення проводять перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.

Якщо сума отриманих від Фонду коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду, невикористані кошти протягом трьох робочих днів повертаються страхувальником на рахунок відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення коштів.

При виявленні страхувальником помилок під час нарахування виплат за минулі періоди (за межами поточного бюджетного року) надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються страхувальником до відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення коштів.

Шановні страхувальники, правильно нараховуйте суми матеріального забезпечення, що  повністю  або  частково  компенсує  втрату  заробітної  плати застрахованим особам, та своєчасно подавайте заповнену належним чином заяву-розрахунок до відділення.

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами:

(238)21-4-91 – м. Старий Самбір;

(269)3-21-42 – м. Турка.

 

ДО  УВАГИ  СТРАХУВАЛЬНИКІВ

 

Старосамбірське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області (далі – Старосамбірське відділення) доводить до відома страхувальників та застрахованих осіб, що з 01 жовтня 2018 року набуває чинності Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12, який визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання:

1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, а саме:

– допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою    дитиною);

– допомога по вагітності та пологах;

– допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

2) виплат потерпілим на виробництві, а саме:

– допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

– виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

– відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних із цим ритуальних послуг.

Виплати призначаються відповідно до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 11.

У разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов’язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування на підставі поданих документів приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

Підставою для проведення фінансування страхувальника є належним чином оформлена заява-розрахунок затвердженої форми, яку необхідно подати не пізніше, ніж за 5 робочих днів з дати прийняття комісією (уповноваженим) рішення про призначення допомоги.

Заява-розрахунок складається у двох примірниках, один з яких зберігається у страхувальника, другий – у відділенні. Подається страхувальником до відділення за своїм місцезнаходженням чи місцем проживання у паперовому вигляді особисто або надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Відповідальність за достовірність даних заяви-розрахунку несе страхувальник.

Після надходження заяви-розрахунку відділення здійснює її перевірку та в разі відсутності зауважень протягом десяти робочих днів проводить фінансування страхувальника. У випадку виявлення помилок заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.

Після отримання коштів страхувальник повинен здійснити виплату матеріального забезпечення застрахованим особам у встановлені терміни та протягом місяця з дня проведення виплат надіслати до відділення повідомлення встановленої форми про проведення виплат. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, листом з повідомленням або надано безпосередньо до відділення.

Якщо протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування страхувальник не проінформує відділення про виплати застрахованим особам, то спеціалісти відділення проводять перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.

Якщо сума отриманих від Фонду коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду, невикористані кошти протягом трьох робочих днів повертаються страхувальником на рахунок відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення коштів.

При виявленні страхувальником помилок під час нарахування виплат за минулі періоди (за межами поточного бюджетного року) надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються страхувальником до відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення коштів.

Шановні страхувальники, правильно нараховуйте суми матеріального забезпечення застрахованим особам та своєчасно подавайте заповнену належним чином заяву-розрахунок до відділення.

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами:

(238)21-4-91 – м. Старий Самбір;

(269)3-21-42 – м. Турка.

print

Pin It on Pinterest