«

»

Гру 26

Реформування системи управління охороною праці

Фонд_соціального_страхування_України_лого12 грудня 2018 року Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію реформування системи управління охороною праці та затверджено план заходів для її реалізації.

Ця Концепція визначає принципи, основні напрями та завдання побудови системи організації безпеки та гігієни праці в Україні на основі запобігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці, впровадження стандартів Європейського Союзу.

Основними напрямами реформи системи управління охороною праці є, зокрема:

удосконалення законодавства з безпеки та гігієни праці з приведенням його у відповідність із міжнародними нормами Європейського Союзу з безпеки та гігієни праці;

перехід від заходів реагування на нещасні випадки та системи безпеки та гігієни праці, що базуються на усуненні наслідків, до заходів, які передбачають точне і постійне оцінювання виробничих ризиків, їх запобігання, а також заохочення до створення безпечних і здорових умов праці;

підготовка фахівців із безпеки та гігієни праці, забезпечення проведення навчання працівників та інформування суспільства з питань безпеки та гігієни праці;

запровадження механізму економічного стимулювання роботодавців та працівників для заохочення їх до створення безпечних і здорових умов праці тощо.

Реалізація Концепції забезпечить розроблення механізму формування та функціонування дієвої системи запобігання виробничим ризикам і заохочення до створення безпечних і здорових умов праці, що сприятиме:

підвищенню рівня захисту життя та здоров’я працівників;

зниженню рівня та зменшенню частоти виробничого травматизму, аварій та професійних захворювань;

формуванню культури безпеки та гігієни праці;

підвищенню відповідальності роботодавців за створення належних умов праці та безпечного виробничого середовища;

спрощенню законодавства щодо безпеки та гігієни праці та зменшенню адміністративного і регуляторного навантаження на роботодавця;

запровадженню механізму покращення умов безпеки та гігієни праці для працівників і відповідних економічних стимулів;

покращенню інвестиційного клімату в Україні;

поступовій імплементації норм Європейського Союзу в національне законодавство.

 

Планом заходів щодо реалізації Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні передбачено впродовж 2019-2020 років підготувати низку законопроектів та розпорядчих документів з питань безпеки та гігієни праці на основі ризикоорієнтованого підходу, проведення медичних оглядів працівників, переліку речовин, процесів, робіт, машин і устаткування підвищеної небезпеки тощо.

Страховий експерт з охорони праці

Старосамбірського відділення управління ВД ФССУ

у Львівській області

print

Pin It on Pinterest