«

»

Лип 12

Про затвердження Програми створення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Старосамбірської територіальної громади на 2021-2025 рр

герб

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  08 липня 2021 р             м. Старий Самбір         589

Про затвердження Програми створення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Старосамбірської територіальної громади на 2021-2025 роки.

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», Старосамбірська міська рада –

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму створення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Старосамбірської територіальної громади на 2021-2025 роки.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

 

 

 

Міський голова                                                             І.Трухим

 

 

 

Паспорт Програми

створення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Старосамбірської територіальної громади на 2021-2025 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Старосамбірська міська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про затвердження Програми Рішення Старосамбірської міської ради

від 08 липня 2021р. №589

3. Законодавча база розроблення програми Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»
4. Розробник програми Старосамбірська міська рада
5. Відповідальний виконавець програми Старосамбірська міська рада
6. Учасники програми Старосамбірська міська рада
7. Термін реалізації програми 2021-2025  рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 1500 тис. грн

 

 

    ЗАТВЕРДЖУЮ:
  Міський голова

І.Трухим

“___” _________________ 2021 року

м.п.

 

 

 

 

Програма

створення і використання резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного  і природного характеру та їх наслідків на 2021-2025 роки по Старосамбірській міській раді за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.  Старий Самбір

2021рік

 

 

 1. Загальні положення.

 

З метою забезпечення запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Цей порядок розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України.

Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів здійснюється:

оперативного – за рахунок коштів державного бюджету через ДСНС;

відомчого – за рахунок коштів державного бюджету через відповідні центральні органи виконавчої влади;

регіонального та місцевого – за рахунок коштів місцевих бюджетів;

об’єктового – за рахунок власних коштів підприємств.

Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма.

Резерви створюються заздалегідь з метою використання їх у разі загрози виникнення НС, ліквідації цих НС та їх наслідків виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) НС, характерної для конкретної території, галузі, об’єкта, а також передбаченого обсягу робіт з ліквідації їх наслідків.

Номенклатура та обсяги матеріальних резервів затверджуються Кабінетом Міністрів України, керівниками обласних, районних органів виконавчої влади.

На підставі даної номенклатури підприємствами та організаціями закладаються матеріальні резерви згідно розпорядження голови райдержадміністрації. На даний час районна державна адміністрація працює над збільшенням місцевого резерву за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій, інших джерел.

 

 1. Мета Програми.

Місцевий матеріальний резерв створюється з метою виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, обставин непереборної сили (форс-мажор) та їх наслідків, надання термінової допомоги населенню за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно номенклатури затвердженої головою міської ради.

Місцевий матеріальний резерв територіальної громади повинен використовуватися для:

– виконання заходів по запобіганню ліквідації НС;

– надання допомоги потерпілому населенню;

– проведення невідкладних відновлювальних робіт;

– надання допомоги потенційно-небезпечним об’єктам;

– виконання заходів в умовах обставин непереборної сили (форс-мажор).

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів.

Враховуючи те, що на території територіальної громади неодноразово виникали і виникають надзвичайні ситуації, як техногенного так і природного характеру, для їх запобігання та ліквідації необхідні матеріальні резерви. Незабезпеченість резерву необхідними матеріалами приводить до затягування термінів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Враховуючи аналіз минулих років зроблено висновок, що із-за наявності значної кількості транспортних комунікацій, а також стану виробничого, житлово-комунального фонду та водопровідно-каналізаційного господарства, ступінь зносу якого у багатьох випадках досить велика, на території Старосамбірської територіальної громади створюється дуже складна техногенно-екологічна обстановка. Вона може привести до виникнення практично всіх видів аварій, катастроф з виходом з ладу систем життєзабезпечення та життєдіяльності населення.

Виходячи з вищевикладеного визначити найбільш ймовірну надзвичайну ситуацію, характерну для територіальної громади та єдиної номенклатури, норм і обсягів резервів матеріально-технічних ресурсів неможливо.

Враховуючи досвід проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт 2015-2020 рр., в територіальній громаді визначено номенклатура та обсяги районного резерву, який буде створюватись впродовж 2021 року і в подальші роки.

Виходячи з необхідної кількості матеріальних ресурсів в територіальній громаді розроблено номенклатуру норми та обсяги накопичення матеріально-технічних ресурсів до 2025 року, а саме:

 

– 2021 р.

 • пально-мастильні матеріали на суму 250,0 тис. грн.;
 • будівельні матеріали на суму 30,0 тис. грн.;
 • лікарські, протиепідемічні препарати на суму20,0 тис. грн.

Разом: 300,0 тис. грн.

 

– 2022 р.

 • пально-мастильні матеріали на суму 250,0 тис. грн.;
 • будівельні матеріали на суму 30,0 тис. грн.;
 • лікарські, протиепідемічні препарати на суму 20,0 тис. грн.

Разом: 300,0 тис. грн.

 

– 2023 р.

 • пально-мастильні матеріали на суму 250,0 тис. грн.;
 • будівельні матеріали на суму 30,0 тис. грн.;
 • лікарські, протиепідемічні препарати на суму 20,0 тис. грн.

Разом: 300,0 тис. грн.

 

– 2024 р.

 • пально-мастильні матеріали на суму 250,0 тис. грн.;
 • будівельні матеріали на суму 30,0 тис. грн.;
 • лікарські, протиепідемічні препарати на суму 20,0 тис. грн.

Разом: 300,0 тис. грн.

 

– 2025 р.

 • пально-мастильні матеріали на суму 250,0 тис. грн.;
 • будівельні матеріали на суму 30,0 тис. грн.;
 • лікарські, протиепідемічні препарати на суму 20,0 тис. грн.

Разом: 300,0 тис. грн.

Всього на 2021-2025 роки 1 500,0 тис. грн.

 

 1. Очікувані результати реалізації Програми.

В результаті повної реалізації Програми створення матеріального резерву згідно із Номенклатурою та обсягами матеріального резерву, буде можливість своєчасно вживати запобіжних заходів для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій та під час їх ліквідації.

 

 1. Організація та контроль за виконанням Програми.

Контроль за створенням та накопиченням резерву, його наявністю, станом та використанням покласти на вик. обов’язки з питань цивільного захисту Старосамбірської міської ради (Стрижак В.О.).

 

 

 

Секретар міської ради                                             І.Жук

 

 

Додаток № 1

 

Ресурсне забезпечення цільової програми

створення і використання резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2021-2025 роки за рахунок коштів місцевого бюджету

по Старосамбірській міській раді

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2021 рік 2022 рік 2023рік 2024 рік 2025 рік Усього витрат на виконання програми
Усього,                                       1 500,0
у тому числі 300 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0
Місцевий  бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0
 
|кошти небюджетних джерел

 

 

 

Секретар міської ради                                                               І.Жук

 

 

 

 

 

 

Перелік завдань, заходів та показників цільової програми

створення і використання   резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2021-2025 роки за рахунок коштів місцевого бюджету

Старосамбірської міської ради

 

№ зп Назва завдання Заходи та  показники на виконання завдання Строк виконання заходу, показника Виконавці заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
2021 рік – 300,0 тис. грн.
1 Закупівля пально-мастильних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 250,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
2 Закупівля будівельних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 30,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
3 Закупівля лікарських та протиепідемічних засобів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 20,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
2022рік – 300,0 тис. грн.
1 Закупівля пально-мастильних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 250,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
2 Закупівля будівельних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 30,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
3 Закупівля лікарських та протиепідемічних засобів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 20,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
2023рік – 300,0 тис. грн.
1 Закупівля пально-мастильних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 250,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
2 Закупівля будівельних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 30,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
3 Закупівля лікарських та протиепідемічних засобів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 20,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
                                                                                          2024 рік – 300,0 тис. грн.
1 Закупівля пально-мастильних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 250,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
2 Закупівля будівельних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 30,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території району
3 Закупівля лікарських та протиепідемічних засобів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 20,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
                                                                                          2025рік – 300,0 тис. грн.
1 Закупівля пально-мастильних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 250,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
2 Закупівля будівельних матеріалів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 30,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
3 Закупівля лікарських та протиепідемічних засобів впродовж року Міська рада Місцевий бюджет 20,0 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території Старосамбірської міської ради
    Усього за програмою – 1 500,0 тис. гривень    

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               І.Жук

 

 

 

 

    З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Голова Старосамбірської міської ради, голова з питань ТЕБ і НС

 

І.Трухим

 

“     ” липня  2021року

 

 

НОМЕНКЛАТУРА

НОРМИ ТА ОБСЯГИ

резерву матеріально-технічних ресурсів

для запобігання, ліквідації вірогідних надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків по Старосамбірській міській раді

на 2021-2025 роки

 

 

 

     

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до номенклатури, норм та обсягів резерву матеріально-технічних ресурсів по Старосамбірській міській раді   для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків

 

Наявність значної кількості транспортних комунікацій, стан виробничого, житлово-комунального господарства, ступінь зносу якого у багатьох випадках досить велика, можуть призвести до виникнення практично усіх видів аварій та катастроф з виходом з ладу основних систем життєзабезпечення та життєдіяльності населення.

Наприклад:

– в басейнах річок, які протікають територією територіальної громади виникають підтоплення населених пунктів та територій з порушенням та пошкодженням берегоукріплення, руйнуються дороги та мости;

– періодично виникають шквали та сильні вітри, які пошкоджують лінії електропередач, електрозв’язку, руйнують житлові будинки та споруди виробничого характеру;

– в зимовий період утворюються снігові замети на дорогах, які ускладнюють, а інколи переривають сполучення між населеними пунктами, сусідніми районами містами населеними пунктами;

– територія Старосамбірської міської ради  має свою специфіку щодо виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Існує загроза виникнення землетрусу.

Запобігти чи значно зменшити наслідки надзвичайних ситуацій можливо тільки за наявності створених резервів матеріально-технічних ресурсів, насамперед пально-мастильних матеріалів і найбільш необхідних будівельних матеріалів.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» в Старосамбірській міській радіі був створений   резерв матеріально-технічних ресурсів на 2015-2020 роки.

Протягом 2015 -2020 років для проведення робіт по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій, надання допомоги населенню, що постраждало закуплялись: бензин А-92, дизельне пальне відповідно до плану накопичення резерву МТР.

Використання створеного районного резерву протягом зазначеного періоду дозволило виконати значний об’єм попереджувальних та аварійно-відновлювальних робіт в короткі терміни, що сприяло зниженню соціальної напруги серед населення району під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Враховуючи досвід проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт у 2015-2020 роках, технічні вимоги до зберігання майна ,визначено наступну номенклатуру, норми та обсяги районного резерву, який буде створено у Старосамбірській міській раді впродовж 2021-2025 років.

 

№ з/п Номенклатура запасів Норми Примітка
Одиниця виміру Потреба в запасах Вартість одиниці виміру Потреба в коштах з районного бюджету (тис. грн.)
Паливно-мастильні матеріали
1 Бензин А-95 літр 3333 30,0 100,0 Без врахування росту цін
2 Дизпаливо літр 5000 30,0 150,0 Без врахування росту цін
Будівельні матеріали
1 Будівельні матеріали 30,0 Без врахування росту цін
2.
Лікарські, протиепідемічні засоби
1 Лікарські, протиепідемічні засоби тис. грн. 20,0 20,0 Без врахування росту цін, згідно потреб, що виникають

 

Виходячи з наявної та необхідної кількості матеріальних ресурсів в районному резерві необхідно врахувати в місцевому бюджеті кошти на придбання: пально-мастильних матеріалів на суму 1250,0 тис. грн.; будівельних матеріалів на суму 150,0 тис. грн., лікарських протиепідемічних засобів на суму 100,0 тис. грн.,

Разом для створення міського резерву матеріально-технічних ресурсів протягом 2021-2025 років в місцевому  бюджеті необхідно передбачити кошти на суму 1500,0 тис. грн.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                        І.Жук

 

 

 

 

print

Pin It on Pinterest