«

»

Вер 28

Про затвердження Програми фінансової підтримки КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» на 2021 рік

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 23 вересня 2021р.              м. Старий Самбір                          № 762

Про затвердження Програми фінансової підтримки КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» на 2021 рік

У відповідності до Бюджетного Кодексу, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» на 2021 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                             І.Трухим

 

 

* Затверджено
Рішенням 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської  міської ради

від 23 вересня 2021 р. № 762

 

 Міський голова        І.Трухим

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» на 2021 рік

 

Паспорт Програми

 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»

на 2021 рік

 

1. Ініціатор розроблення Програми Старосамбірська міська рада
2. Підстава розроблення Програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3. Розробник Програми Старосамбірська міська рада
4. Відповідальний виконавець Фінансовий відділ виконавчого комітету  Старосамбірської міської ради ,

комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»

5. Учасники Програми Фінансовий відділ виконавчого комітету  Старосамбірської міської ради ,

комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», управління майном спільної власності Львівської обласної ради

6. Термін реалізації Програми 2021 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у Програмі Кошти бюджету Старосамбірської міської територіальної громади
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми в межах бюджетних асигнувань

 

 І.       Загальні положення

Програма фінансової підтримки (надалі – Програма) комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (надалі – КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ») розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Програма

Враховуючи те, що на диспансерному обліку в КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ» перебуває 76 тисяч онкологічних хворих,а рівень онкологічних захворювань на Львівщині зростає в середньому на 2 -2,5 % щороку, забезпечити пацієнтам належний рівень лікування який відповідає міжнародним стандартам надання онкологічної допомоги хворим можливо за умови придбання сучасного обладнання, виникає необхідність підтримки спеціалізованих медичних установ за рахунок співфінансування з різних джерел, не заборонених законодавством.

У 2015 році урядом України розпочато реалізацію широкомасштабних галузевих реформ, у тому числі галузі медицини, де одним з напрямів є створення комунальних некомерційних підприємств та перехід з 01.04.2020 року фінансування таких медичних установ за надані медичні послуги за договорами з Національною службою здоров’я України. Ці кошти надалі розподілятимуть самі лікарні.

Автономізація комунальних закладів охорони здоров’я має на меті збільшення їх господарської та фінансової автономії (самостійності), управлінської гнучкості, формуванню у них стимулів для поліпшення якості медичного обслуговування населення і водночас підвищення економічної ефективності використання активів.

Забезпечити стабільну роботу комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад Львівської області відповідно до їх функціонального призначення, покращити матеріально-технічну базу, надійність та безпеку експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж, що в підсумку сприятиме наданню більш якісних медичних послуг мешканцям області, в тому числі Старосамбірської громади, можливо також за рахунок фінансової підтримки з місцевих бюджетів.

 

III. Мета Програми

Метою Програми є фінансова підтримка КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ», для забезпечення його розвитку та стабільної роботи, покращення кваліфікованої медичної допомоги жителям області, в тому числі мешканцям Старосамбірської громади.

 

 1. IV. Відповідальні виконавці Програми

Відповідальними виконавцями Програми є Старосамбірська міська рада   (фінансовий відділ) , КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ».

 

V.Фінансування Програми

Надання фінансової підтримки КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ» здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади  шляхом надання цільової субвенції обласному бюджету Львівської області.

Фінансова підтримка може бути спрямована виключно для забезпечення:

 • раціонального використання, збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази;
 • співфінасування проектів міжнародної технічної допомоги,
 • створення, приріст та оновлення основних фондів комунальної форми власності.

Субвенція спрямовується на:

 • придбання медичного обладнання (сучасний апарат променевої терапії – лінійного прискорювача)

Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади  КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ» на:

 • премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами;
 • відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
 • сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду приміщень, штрафних санкцій і пені;
 • надання спонсорської і благодійної допомоги;
 • інші витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений його Статутом.

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови виділення бюджетних призначень на її виконання рішенням Старосамбірської міської ради згідно з розписом бюджету.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Старосамбірська міська рада.

Фінансова підтримка надається КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ» на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації його статутних завдань, вжиття заходів для надання якісних, безпечних, безперебійних медичних послуг.

 

VI.Порядок використання коштів  бюджету Старосамбірської міської територіальної громади, передбаченого на реалізацію Програми

Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням  Старосамбірської міської ради про бюджет на відповідний рік за цією Програмою, та в межах надходжень коштів від податку на доходи фізичних осіб працівників КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ», що скеровується до бюджету Старосамбірської міської територіальної громади .

Фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади може надаватися за таким порядком: Старсамбірська міська рада відповідно до річних планів асигнувань, на основі договору про міжбюджетний трансферт між Старосамбірською міською радою та Львівською обласною радою, перераховує цільову субвенцію для фінансової підтримки КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ».

КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ» здійснює видатки за рахунок коштів субвенції відповідно до норм чинного законодавства, враховуючи умови Програми і цільове використання бюджетних коштів.

 

VII.Очікувані результати від реалізації Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 • підтримку функціонування комунального некомерційного підприємства;
 • придбання медичного обладнання;
 • покращення медичного обслуговування жителів області, в тому числі

мешканців Старосамбірської громади, що відповідає міжнародним

стандартам надання онкологічної допомоги.

 

 VIII. Контроль за виконанням Програми

Реалізація Програми покладається на КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ».

У разі необхідності коригування цієї Програми, до неї можуть вноситися відповідні зміни на підставі рішення Старосамбірської міської ради.

 

Секретар міської ради                                          І.Жук

 


 

 

Ресурсне забезпечення Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» на 2021 рік

 

тис. грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2021 рік
усього, 3500,0
у тому числі  
 бюджет Старосамбірської міської територіальної громади 3500,0
інші джерела  

  

Секретар міської ради                                                    І.Жук

print

Pin It on Pinterest