«

»

Вер 19

Про затвердження Стратегії розвитку Торгановицької гімназії імені Дмитра Петрини Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022р.                             м. Старий Самбір                          № 1073

Про затвердження Стратегії розвитку Торгановицької гімназії імені Дмитра Петрини Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки

Відповідно до п.2 ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення безпечного та доступного освітнього середовища, Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Стратегію розвитку Торгановицької гімназії імені Дмитра Петрини Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

Міський голова                                          Ігор ТРУХИМ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 18-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 06 вересня 2022р. №1073

 

Міський голова      Ігор ТРУХИМ


 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Торгановицької гімназії імені Дмитра Петрини

Старосамбірської міської ради

Самбірського району Львівської області

на 2022-2026 роки

 

 

2022

І. ВСТУП

ІІ. МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

 1. Освітнє середовище
 2. Система оцінювання результатів освітніх досягнень здобувачів освіти
 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників
 4. Управлінські процеси закладу освіти
 5. Цілі сталого розвитку
 6. V. ФІНАНСУВАННЯ
 7. VI. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

 

І. ВСТУП

Стратегія розвитку Торгановицької гімназії імені Дмитра Петрини Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на  2022-2026 роки визначає основні шляхи удосконалення закладу освіти. Вона скеровує  усіх учасників освітнього процесу спільно з керівником та засновником закладу до створення умов для реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб дітей дошкільного віку та учнів початкової і базової школи; створення розвивального, мотивуючого та безпечного освітнього середовища; удосконалення педагогічної майстерності й інноваційної діяльності педагогів; реалізації цілей сталого розвитку до 2030 року.

Пріоритетними напрямками розвитку закладу освіти є:

 • освітнє середовище;
 • система оцінювання результатів освітніх досягнень здобувачів освіти;
 • педагогічна діяльність педагогічних працівників;
 • управлінські процеси закладу освіти;
 • цілі сталого розвитку.

Основними результатами Стратегії розвитку закладу освіти будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища гімназії, системні позитивні зміни, підвищення якості освіти та її доступність для дітей з особливими освітніми потребами. Стратегія дає можливість визначити пріоритетні вектори діяльності закладу освіти на окреслений період.

Стратегічний розвиток спрямований на виконання:

 • Конституції України;
 • Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Національної Програми “Освіта України ХХІ століття”;
 • Державних стандартів початкової і базової середньої освіти;
 • Базового компоненту дошкільної освіти;
 • Конвенції про права дитини;
 • Стратегії національно-патріотичного виховання;
 • Указу Президента «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;
 • Концепції НУШ;
 • Статуту гімназії.

Загальна площа закладу початкової та базової середньої освіти становить 1100 м²,  тут навчаються 87 учнів; площа закладу дошкільної освіти становить 200 м2 і вміщає 36 вихованців. Загалом в гімназії працює 28 педагогів та 14 працівників обслуговуючого персоналу. За останні роки в закладі здійснено низку заходів щодо створення сучасного освітнього середовища, реформування освітнього процесу з акцентом на підвищення його якості, доступності та конкурентоспроможності.

У закладі реалізовано такі проєкти:

 • Облаштовано доріжку та площадку перед закладом освіти (2015);
 • «Капітальний ремонт: заміна вікон» (2015),
 • «Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання навчально-виховного комплексу» (2016),
 • здійснено ремонт санвузлів закладу початкової та базової середньої освіти (2017),
 • «Капітальний ремонт водопроводу» (2018)
 • встановлено ігровий (2019) та тренажерний майданчики (2020).

На даний час триває процес створення комфортного та мотивуючого освітнього середовища коридорів та кабінетів, оновлюється змістова складова освітнього процесу за рахунок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання, створено єдину платформу дистанційного навчання з використанням Google Workspace.

Педагоги закладу активно займаються інноваційною діяльністю: троє з них є освітніми експертами, одна супервізорка, одна педагогиня залучена до проведення курсів підвищення кваліфікації учителів Львівщини на базі Львівського обласного інституту післядипломної освіти (за договором), учителі публікують власні методичні доробки, ведуть професійні блоги та вебінари для освітян, упроваджують сучасні технології та методи діяльності.

Відбулися значні зрушення в інформаційному забезпеченні гімназії, зокрема, здійснюється висвітлення освітньої діяльності закладу і обмін інформацією між учасниками освітнього процесу через мережу Інтернет: створено сайт та Facebook-сторінки практичного психолога, соціального педагога, бібліотекаря, Telegram-групи для батьків та учнів.

У закладі створено умови для освіти дітей з особливими освітніми потребами, для цього відкрито два інклюзивних класи. Також створено умови для розвитку ключових компетентностей, а саме: навчальної, культурної, здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікативної, соціальної, громадянської, підприємницької форм роботи; організовано роботу гуртків за інтересами.

Поряд з цим першочергово потребують вирішення такі проблеми:

 • створення комфортного, безпечного, здоров’я зберігаючого освітнього середовища (заміна вікон та капітальний ремонт спортзалу, капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти, капітальний ремонт фасаду гімназії, ремонт приміщень закладу дошкільної освіти, оновлення матеріально-технічної бази гімназії, удосконалення інклюзивності будівель);
 • забезпечення ноутбуками педагогічних працівників та доукомплектування ними кабінету інформатики;
 • упровадження в освітній процес новітніх технологій навчання й виховання;
 • створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності всіх учасників освітнього процесу та майбутнє країни;
 • створення позитивного іміджу освітнього закладу, підвищення його конкурентоздатності.

 

 

 

ІІ. МІСІЯ

Гімназія пропонує своїм вихованцям та учням освітній досвід, який максимально розкриває їхній навчальний потенціал; надає якісні освітні послуги та забезпечує всебічний розвиток відповідно до індивідуальних та суспільних запитів. Діти прямують шляхом, на якому стануть незалежними здобувачами освіти з широким кругозором, будуть критично мислити та з легкістю вирішувати проблеми, а також віддано розвиватимуть свої таланти.

 

ВІЗІЯ

Випускники гімназії – освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни та патріоти, здатні до ризику та інновацій; цілісні особистості, здатні до критичного мислення; патріоти з активною позицією, які діють згідно з морально-етичними принципами і здатні приймати відповідальні рішення, поважають гідність і права людини.

Педагоги закладу – інноватори, здатні змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Освітнє середовище закладу освіти – сучасний, інклюзивний та безпечний простір, що об’єднує учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, батьків, педагогів), вільний від будь-яких проявів насильства та нерівності.

 

ЦІННОСТІ

Гідність. Усі ставляться одне до одного як до рівноправних учасників освітнього процесу, різнобічно сприяють гармонізації мікроклімату у закладі, поважають індивідуальність.

Рівність. Всі учасники освітнього процесу мають однакові права та однаково відповідальні перед іншими. Справедливість. Педагоги неупереджено оцінюють досягнення та зусилля здобувачів освіти, враховують особливості кожного. • Адміністрація справедливо оцінює внесок педагогів в освітній процес, заохочує корисну ініціативу, намагається розподіляти обов’язки між підлеглими зважено та не допускаючи очевидних диспропорцій; свої рішення обгрунтовує.

Толерантність та культурне різноманіття. Учасники освітнього процесу не вказують у розмові чи поведінці на фізичні чи розумові труднощі свого ровесника, ставляться до нього приязно, шанують одне одного незалежно від того, якого вони віросповідання, якою мовою вони послуговуються, з якої місцевості походять.

Турбота. Учасники освітнього процесу запитують одне одного про настрій, відпочинок, цікавляться станом справ. Адміністрація закладу дбає про те, щоб безпечне освітнє середовище, умови праці та навчання були у закладі освіти належним чином забезпечені.

Чесність. Батьки, педагоги та адміністрація чесно й без надуманих приводів комунікують щодо всього, що стосується розвитку дитини. Педагоги заохочують здобувачів освіти відверто і чесно говорити про свої почуття, проблеми.

Довіра. Адміністрація довіряє педагогам та надає їм гарантовану законом автономію у провадженні освітньої діяльності. Педагоги цінують довіру керівництва і відповідально проводять навчальні заняття. Діти не соромляться відкрито говорити з батьками та педагогами на переважну більшість тем, що їх хвилюють.

Верховенство права. Діяльність закладу освіти максимально прозора, особливо у частині, що стосується використання публічних коштів та організації освітнього процесу. Здобувачі освіти усвідомлюють істинний зміст верховенства права як втілення ідеї людиноцентризму – сприяти іншому в реалізації його прав, не дати людині можливості відчути себе відштовхнутою, якщо нічого аморального вона не вчинила.

Нетерпимість до корупції та фаворитизму. Усі учасники освітнього процесу чітко розуміють, що про жодні преференції чи обмеження в освіті в обмін на матеріальні блага не може навіть йтися; сама ідея надання/отримання матеріальних благ в обмін на оцінку чи ставлення має вигляд такої, що принижує гідність учасників освітнього процесу, такої, що посягає на високий статус професії педагога та його життєві принципи.

Патріотизм. У закладі освіти вшановуються державні свята, усі учасники освітнього процесу з повагою ставляться до державної мови та державних символів України. В освітньому процесі велика увага приділяється вивченню історії та культури українського народу. Водночас вшановується культура різних народів, які проживають на території України, адже розбудовувати єдину країну допомагають люди усіх національностей.

Екологічно-етична цінність. У закладі освіти практикують сортування сміття, збирання макулатури тощо. • Діти, педагоги та батьки спільно беруть участь у прибиранні окремих об’єктів свого села, проводять іншу волонтерську діяльність, заохочують дітей бережливо ставитися до споживання природних ресурсів, електроенергії тощо. • У закладі організовують екологічні флешмоби, здобувачі освіти беруть участь у прокладанні туристичних маршрутів та екостежок. • У закладі освіти облаштовано контейнери для відпрацьованих акумуляторів, батарейок, які учні та вчителі приносять з дому, організовано здають зібрані елементи живлення у відповідні центри утилізації. • Учасники освітнього процесу беруть активну участь в акції «Посади дерево».

Соціальна відповідальність. У закладі освіти проводять багато колективних заходів, під час яких діти працюють в командах, практикують взаємодопомогу, шукають компроміси та знаходять спільні шляхи вирішення проблем.

Лідерство та самореалізація. Здобувачі освіти розуміють, що, незважаючи на свій вік, вони, а не їхні батьки чи педагоги, мають відповідати за свою поведінку. Учасники освітнього процесу заохочують одне одного до пошуку компромісу у конфліктних ситуаціях, адже розуміють, що лідер не живиться напруженістю у конфлікті, а перетворює її у ресурсність для обох сторін. Адміністрація обстоює інтереси закладу та педагогічного колективу перед засновником. Поважає та заохочує здорову ініціативу педагогів у розбудові закладу освіти, провадженні шкільного життя.

Свобода. Педагог вільно обирає підручники для використання в освітньому процесі, відчуває автономію у питанні викладу навчального матеріалу. Здобувачі освіти та батьки вільні у висловленні своїх думок щодо організації освітнього процесу. Адміністрація дослухається до думок кожного педагога, заохочує нестандартний підхід у викладанні.

 

ПРИНЦИПИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • різноманітність освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність перед суспільством;
 • відокремлення функцій контролю та функцій забезпечення діяльності закладу освіти;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;
 • академічна доброчесність;
 • академічна свобода;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладу освіти у межах, визначених законом;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституціїта законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
 • невтручання політичних партій в освітній процес;
 • невтручання релігійних організацій в освітній;
 • різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;
 • державно-громадське управління;
 • державно-громадське партнерство;
 • державно-приватне партнерство;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • інтеграція у регіональний освітній простір;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 • доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг.

 

ІІІ. МЕТА СТРАТЕГІЇ – створення комфортних та безпечних умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

 

ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ:

 • впровадити освітні інновації в педагогічну та управлінську діяльність;
 • впровадити здоров’язберігаючі технології в освітній процес;
 • створити в закладі освіти комфортне, безпечне, недискримінаційне, вільне від будь-яких проявів насильства середовище;
 • створити ефективну систему відстеження результатів освітньої діяльності здобувачів освіти;
 • надати підтримку дітям з особливими освітніми потребами;
 • забезпечити консолідацію зусиль та взаємодію усіх учасників освітнього процесу задля створення умов для отримання якісних освітніх послуг.

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

 1. Освітнє середовище

Стратегічна ціль – створення комфортного, безпечного та мотивуючого освітнього середовища.

Операційні цілі Шляхи реалізації Відповідальний Термін реалізації
2022 2023 2024 2025 2026
 

 

Забезпечено здорові, безпечні та комфортні умови навчання і праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладення договорів про оренду приміщень та облаштування найпростіших укриттів під час сигналу «Повітряна тривога» чи надзвичайної ситуації для учасників освітнього процесу. Директор + + + + +
Заміна вікон в спортивному залі. Засновник, директор   + +    
Капітальний ремонт спортивного залу. Засновник, директор     + +  
Капітальний ремонт фасаду закладу освіти. Засновник, директор         +
Капітальний ремонт коридорів першого поверху гімназії. Засновник, директор + +      
Встановлення поручнів біля головного входу до закладу освіти. Засновник, директор   +      
Придбання ноутбуків для організації освітнього процесу. Засновник   + + + +
Встановлення огорожі. Засновник, директор       +  
Капітальний ремонт обідньої зали закладу дошкільної освіти. Директор + +      
Заміна килимового покриття у двох групах закладу дошкільної освіти. Засновник, директор   +      
Встановлення вентиляційної системи в харчоблоці закладу дошкільної освіти. Засновник, директор     +    
Придбання робочих поверхонь з нержавіючої сталі для харчоблоку закладу дошкільної освіти. Засновник, директор   +      
Облаштування тіньового навісу над майданчиком закладу дошкільної освіти. Засновник, директор     + +  
Проведення інструктажів/ навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій із працівниками закладу та здобувачами освіти. Заступник директора по НВР + + + + +
Організація співпраці з працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо безпечної поведінки учасників освітнього процесу. Директор + + + + +
Встановленння «Батьківського контролю» на компютерах в кабінеті інформатики для безпечного користування мережею Інтернет. Заступник директора по НВР +        
Проведення  навчальних занять, позакласних заходів із учнями та їхніми батьками щодо попередження кібербулінгу та безпечного використання мережі Інтернет Педагог-організатор,

класні керівники

+ + + + +
Підвищення кваліфікації щодо використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку Педагогічні працівники + + + + +
Проведення інструктажів з педагогічними працівниками щодо надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу. Учитель біології,

сестра медична

+ + + + +
Навчання щодо надання першої долікарської допомоги (очно чи дистанційно). Педагогічні працівники + + + + +
Облаштування медичного кабінету в закладі дошкільної освіти. Директор, засновник + +      
Укладення договору про медичне обслугогвування учасників освітнього процесу. Директор, засновник + + + + +
Розроблення та організація системи заходів для адаптації та інтеграції учнів (1-го, 5-го класів, новоприбулих, учнів з ООП, учні інших етнічних груп населення, соціально вразливих груп тощо) до освітнього процесу, професійної адаптації працівників. Психологічна служба, заступник директора по НВР + + + + +
Забезпечення реалізації принципу наступності в закладі дошкільної освіти, початковій та базовій школі. Психологічна служба, заступник директора по НВР + + + + +
Облаштування зон відпочинку для учасників освітнього процесу в фойє закладу для учнів 1-4 та 5-9 класів. Директор + +      
Створено освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

 

Організація співпраці з представниками правоохоронних органів, іншими фахівцями, з питань запобігання та протидії булінгу. Психологічна служба + + + + +
Розроблення та оприлюднення правил поведінки здобувачів освіти для кожного класу. Класні керівники +        
Моніторинг дотримання здобувачами освіти правил поведінки. Педагогічні працівники + + + + +
Аналіз причин відсутності учнів на навчальних заняттях та прийняття управлінських рішень. Класні керівники, адміністрація закладу освіти + + + + +
Упровадження курсів за вибором «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації». Чубик О.І. + + + + +
Підвищення кваліфікації щодо протидії та попередженню булінгу та дискримінації. Педагогічні працівники + + + + +
Опитування учнів і педагогічних працівників щодо безпеки і психологічної комфортності освітнього середовища. Психологічна служба + + + + +
Реалізація антибулінгової політики, спрямованої на запобігання, протидію та реагування проявам булінгу (цькування), дискримінації. Психологічна служба, адміністрація закладу, освіти + + + + +
Сформовано інклюзивний, розвивальний та мотивуючий до навчання освітній простір

 

Встановлення пандусу відповідно до ДБН. Директор   +      
Створення універсального дизайну та розумних пристосувань для осіб з особливими освітніми потребами чи інвалідністю, встановлення тактильних та візуальних елементів доступності. Директор, засновник + + + + +
Забезпечення ресурсної кімнати допоміжними засобами навчання відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти. Директор + + + + +
Укладення угоди про співпрацю з інклюзивно-ресурсним центром та іншими фахівцями для реалізації корекційної спрямованості освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами. Директор\ засновник + + + + +
Розроблення індивідуальних програм розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, створення команд психолого-педагогічного супроводу. Директор, команда ППС + + + + +
Залучення асистента вчителя та асистента дитини до освітнього процесу осіб з ООП. Директор + + + + +
Підвищення кваліфікації щодо створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічні працівники + + + + +
Планування роботи бібліотеки (навчальної, проєктної, дослідницької, творчої діяльності, організації різних форм роботи, комунікації учасників освітнього процесу). Фіцяк О.І. + + + + +
Облаштування осередків для читання в фойє закладу освіти. Фіцяк О.І. + + + + +
Створення можливостей для рухової активності здобувачів освіти в приміщеннях (настільний теніс, ігрова зона). Директор + + + + +
Упровадження політики «мінімізації» відходів та сортування сміття, «розумного використання» (зменшення використання пластику та поліетилену в щоденному житті, бережливого ставлення до витрачання води, електроенергії). Заступник по НВР, педагог-організатор + + + + +
Підвищення кваліфікації щодо формування навичок здорового способу життя, інтеграції здоров’язбережувальної та екологічної компетентностей до викладання всіх предметів навчального плану. Педагогічні працівники + + + + +
Налагодження співпраці з бібліотекою с.Торгановичі. Педагогічні працівники + + + + +
Створення мотивуючого інтер’єру. Директор + + + + +

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку з учнями та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я та вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

У закладі освіти створені умови для здорового харчування здобувачів освіти і працівників, безпечного використання мережі Інтернет. Застосовуються підходи для адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу, професійної адаптації працівників

Заклад освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу. Керівництво та педагоги протидіють булінгу, іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.

Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

Приміщення та територія закладу освіти облаштована з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з особами з особливими освітніми потребами; здійснюється взаємодія з батьками, іншими законними представниками осіб з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучення їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, ведення здорового способу життя

У бібліотеці створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу.

 

 

 

ІНДИКАТОРИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

Територія та приміщення чисті, охайні та доглянуті, освітлюється в нічний та вечірній час; недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та доступу сторонніх осіб. Унеможливлено доступ сторонніх осіб до приміщень закладу. Кількість здобувачів освіти не перевищує його проєктну потужність

Облаштовано спортивні майданчики з безпечним покриттям. Майданчик для дітей дошкільного віку обладнаний тіньовими навісами, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає віковим особливостям учнів та запитам дітей з особливими освітніми потребами.

Приміщення закладу освіти використовуються раціонально. У закладі є персональні робочі місця для педагогічних працівників, облаштовані місця відпочинку для учасників освітнього процесу.

Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

Педагогічні працівники та керівництво у разі нещасного випадку діють у встановленому порядку

У закладі освіти створено умови для формування культури здорового харчування у здобувачів освіти. Учасники освітнього процесу задоволені умовами харчування.

На комп’ютерах закладу освіти встановлено «Батьківський контроль» для безпечного користування мережею Інтернет.

Переважна більшість батьків вважають, що у їхніх дітей не виникали проблеми з адаптацією до умов закладу освіти. Здобувачі освіти поінформовані про порядок реагування на випадки булінгу та домашнього насильства, вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним, вільним від дискриінації та насильства.

У закладі освіти забезпечено безперешкодний доступ до всіх будівель, приміщень. Приміщення і територія адаптовані для використання учасниками освітнього процесу. У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя та екологічно доцільної поведінки в учнів наскрізно в освітньому процесі, у тому числі через учнівські освітні проєкти. Ресурси бібліотеки використовуються для формування в учнів інформаційно-комунікативної компетентності через проведення консультацій, навчальних занять, позаурочних заходів.

 

 1. Система оцінювання результатів освітніх досягнень здобувачів освіти

Стратегічна ціль – створення ефективної системи відстеження та покращення результатів освітньої діяльності здобувачів освіти, реагування на випадки їх погіршення.

Операційні цілі Шляхи реалізації Відповідальний Термін реалізації
2022 2023 2024 2025 2026
 

 

Створено систему оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів освіти, яка забезпечує справедливе,

неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання

Інформування здобувачів освіти та їх батьків про критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання (усно, на інформаційних стендах). Педагогічні працівники + + + + +
Прийняття рішення про вербальне або рівневе оцінювання об’єктивних результатів навчання учнів Нової української школи Педагогічна рада + + + + +
Розроблення критеріїв оцінювання різних видів навчальної діяльності здобувачів освіти. Педагогічні працівники + + + + +
Опитування здобувачів освіти та їх батьків щодо ознайомлення та розуміння правил і процедур оцінювання з предметів інваріантної складової чи предметів за вибором та чи вважають учні оцінювання результатів навчання у закладі освіти справедливим. Заступник директора по НВР + + + + +
Підвищення кваліфікації та розроблення завдань для реалізації компетентнісного підходу під час оцінювання результатів навчання. Педагогічні працівники + + + + +
Моніторинг використання педагогічними працівниками технологій та методик оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Систематично відстежуються результати навчання кожного здобувача освіти та надається (за потреби) підтримка в освітньому процесі

 

Внутрішній моніторинг результатів навчання учнів. Заступник директора по НВР + + + + +
Внутрішній моніторинг розвитку компетентностей здобувачів дошкільної освіти. Директор + + + + +
Аналіз результатів моніторингу та прийняття управлінських рішень. Педагогічна рада, адміністрація закладу освіти + + + + +
Підвищення кваліфікації щодо використання різних форм формувального оцінювання навчальних досягнень в новій українській школі. Педагогічні працівники + + + + +
У здобувачів освіти сформовано відповідальність за результати свого навчання, здатність до самооцінювання

 

Організація учнівського самоврядування. Педагог-організатор + + + + +
Розроблення та реалізація профорієнтаційних заходів Соціальний педагог + + + + +
Залучення здобувачів освіти до гурткової роботи. Класні керівники + + + + +
Упровадження курсу за вибором «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Чубик О.І. + + + + +
Підвищення кваліфікації з використання процедур самооцінювання та взаємооцінювання. Педагогічні працівники + + + + +

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Система освіти закладу включає принципи, форми, методи, критерії, процедури та правила оцінювання і ґрунтується на національних критеріях та вимогах оцінювання, враховує національну шкалу оцінювання та відображає культуру оцінювання закладу освіти. Система оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів освіти забезпечує справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання. Педагогічні працівники застосовують систему оцінювання результатів навчання учнів, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу.

Здобувачі освіти відповідально ставляться до процесу навчання, отриманих доручень, обов’язків у закладі освіти; отримують можливість вибору рівня навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності та необхідну допомогу в навчальній діяльності в різних формах (консультації, індивідуальні завдання, допомога у підготовці до участі в учнівських олімпіадах, науково-дослідницькій діяльності тощо); володіють прийомами само- та взаємооцінювання, беруть участь у розробленні критеріїв самооцінювання.

 

ІНДИКАТОРИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

Критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання оприлюднено у різних формах; їх принципи, критерії, процедури та правила описано в освітній програмі. Результати опитування свідчать, що 90-100% учнів та батьків вважають оцінювання результатів їхнього навчання у закладі освіти справедливим і об’єктивним.

Критерії оцінювання для батьків та здобувачів адаптовані, розроблені для різних видів діяльності.

Педагогічні працівники використовують (розробляють) компетентнісні завдання для проведення оцінювання, застосовують формувальне оцінювання, відстежують індивідуальний поступ здобувачів освіти, практикують само- та взаємооцінювання. Прийнято рішення про вдосконалення освітньої діяльності на основі проведених моніторингів. Переважна більшість педагогів застосовують прийоми самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.

 

 1. Педагогічна діяльність педагогічних працівників

Стратегічна ціль – формування різнобічно розвинених особистостей здобувача освіти і педагога-інноватора, які будуть здатні реалізовувати свій творчий потенціал в динамічних соціально-економічних умовах, як у власних життєвих інтересах, так і громадських, державних.

Операційні цілі Шляхи реалізації Відповідальний Термін реалізації
2022 2023 2024 2025 2026
Педагогічні працівники ефективно планують свою діяльність, використовують сучасні освітні підходи до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей учнів Розроблення календарно-тематичного планування відповідно до Державних стандартів освіти, очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, освітньої програми і навчального плану закладу освіти. Педагогічні працівники + + + + +
Створення, перегляд та коригування індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Команда ППР + + + + +
Підвищення кваліфікації та самоосвіта щодо забезпечення компетентнісного підходу у викладанні предметів (курсів) у закладі освіти та забезпечення розвитку наскрізних умінь здобувачів освіти. Педагогічні працівники + + + + +
Впровадження компетентнісного підходу у викладанні навчальних предметів (курсів). Педагогічні працівники, педагогічна рада + + + + +
Вивчення роботи педагогічних працівників щодо використання ними форм і методів роботи, спрямованих на розвиток творчої, пошукової та аналітичної роботи здобувачів освіти (спостереження занять). Адміністрація закладу освіти, атестаційна комісія + + + + +
Проведення майстер-класів вчителями, які успішно впроваджують компетентнісний підхід у процесі викладання Педагогічні працівники + + + + +
Моніторинг навчальних досягнень учнів для отримання інформації щодо оволодіння ними ключовими компетентностями, надання прийняття управлінських рішень Заступник директора по НВР, директор + + + + +
Розроблення та реалізація заходів з розвитку обдарувань і талантів здобувачів освіти. Заступник директора по НВР, психологічна служба + + + + +
Складання індивідуальних планів (графіків) діяльності здобувачів освіти для реалізації їхньої індивідуальної освітньої траєкторії. Педагогічні працівники, психологічна служба + + + + +
Підвищення кваліфікації та самоосвіта щодо формування інформаційної культури педагогів, розвиток умінь знаходити необхідну інформацію,  комп’ютерної грамотності. знання методик ефективного застосування комп’ютерних програм. Педагогічні працівники + + + + +
Розроблення та публікація власних освітніх ресурсів, методичних розрбок, матеріалів до навчальних занять, їх використання у процесі проведення навчальних занять, зокрема із застосуванням технології дистанційного та змішаного навчання. Педагогічні працівники + + + + +
Вивчення й оцінювання використання педагогами ІКТ в педагогічній діяльності. Заступник директора по НВР, директор + + + + +
Педагогічні працівники постійно підвищують професійний рівень і педагогічну майстерність Складання річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до освітньої програми закладу. Педагогічні працівники, адміністрація закладу освіти + + + + +
Участь у різноманітних тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн-курсах, обмін досвідом тощо. Педагогічні працівники + + + + +
Здійснення інноваційної діяльності, реалізація освітніх проєктів, участь у дослідно-експериментальній роботі, сертифікації, супервізійна та експертна діяльність. Педагогічні працівники + + + + +
Моніторинг результатів інноваційної діяльності педагогічних працівників. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Оприлюднення та упровадження в практику роботи закладу результатів інноваційної діяльності педагогів. Педагогічна рада, адміністрація закладу освіти + + + + +
Підвищення кваліфікації та самоосвіта про психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічні працівники + + + + +
Налагоджено співпрацють із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти Упровадження в освітній процес принципів педагогіки партнерства та особистісно орієнтованого підходу до навчання. Педагогічні працівники,

педагогічна рада

+ + + + +
Організація тренінгів, круглих столів, дискусійних обговорень, майстер-класів з батьками здобувачів освіти стосовно організації освітнього процесу та освітньої діяльності закладу (індивідуально, групові зустрічі, офлайн, онлайн). Адміністрація закладу освіти, педагогічні працівники + + + + +
Моніторинг освітніх потреб здобувачів освіти. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Залучення здобувачів освіти до прийняття рішень щодо впровадження курсів за вибором, гуртків, облаштування освітнього середовища, харчування, правил поведінки тощо. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Організація роботи методичних об’єднань педагогів,  наставництва, інтернатури, взаємовідвідування навчальних занять. Класні керівники + + + + +
Проведення опитування педагогічних працівників з метою виявлення потреб в комунікації чи наявних проблем або перешкод в педагогічній діяльності. Психологічна служба + + + + +
Проведення тренінгу з питань налагодження командної роботи. Психологічна служба + + + + +
Опитування учасників освітнього процесу за

«Анкетою доброчесності».

Психологічна служба + + + + +
Моніторинг стану дотримання норм академічної доброчесності у закладі освіти шляхом вивчення публікацій педагогічних працівників, спостережень за проведенням навчальних занять. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Популяризація принципів академічної доброчесності серед педагогів, учнів та батьків. Педагогічні працівники, адміністрація закладу + + + + +
Розроблення дослідницьких і творчих завдань, проєктів, спрямованих на творчу та аналітичну роботу учнів. Проблемне навчання. Педагогічні працівники + + + + +
Підвищення кваліфікації та самоосвіта з використання процедур самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти. Педагогічні працівники + + + + +

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Педагогічні працівники

 • планують свою діяльність, аналізують її результативність, коригують в разі потреби;
 • застосовують освітні технології, спрямовані на формування в учнів ключових компетентностей та умінь;
 • беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти, застосовують технології дистанційного та змішаного навчання;
 • створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги тощо);
 • сприяють формуванню суспільних цінностей в учнів у процесі їх навчання, виховання та розвитку;
 • використовують ІКТ, які сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями, у тому числі, при створенні інформаційних ресурсів, комунікації з учасниками освітнього процесу;
 • забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з особами з особливими освітніми потребами, обираючи кількість, види, форми та напрями підвищення рівня власної професійної майстерності, які відповідають освітній програмі закладу;
 • діють на засадах педагогіки партнерства;
 • співпрацюють з батьками учнів з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок;
 • надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (консультації, навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять, наставництво, інтернатура тощо);
 • дотримуються академічної доброчесності під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності та сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

Керівництво здійснює аналіз професійного розвитку педагогів, складає план підвищення кваліфікації відповідно до освітньої програми закладу.

 

 

ІНДИКАТОРИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

Календарно-тематичне планування педагогічних працівників складено відповідно до Державних стандартів освіти, очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, освітньої програми і навчального плану закладу освіти та погоджене заступником директора по навчально-виховній роботі.

Педагогічні працівники

 • створюють власні компетентнісно орієнтовані навчально-методичні розробки та публікують їх у Інтернет-блогах, вебсайтах, сторінках соцмереж, фахових виданнях тощо;
 • під час проведення навчальних занять використовуються медіаресурси, можливості Інтернет-мережі;
 • займаються розробленням/адаптацією, впровадженням освітніх технологій, форм, методів, засобів навчання, експериментальною роботою, ініціюють та/або реалізують освітні проєкти, здійснюють експертну та супервізійну діяльність, пройшли сертифікацію;
 • діють на засадах академічної доброчесності під час провадження педагогічної (творчої) діяльності, у тому числі оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти, використанні джерел інформації, результатів досліджень, розробляють завдання, які унеможливлюють списування). Інформують здобувачів освіти про необхідність дотримання академічної доброчесності;
 • неупереджено оцінюють результати навчання учнів на основі зрозумілих і чітких критеріїв оцінювання результатів навчання.

У закладі освіти розроблені заходи з розвитку обдарувань і талантів здобувачів освіти, індивідуальні програми (плани) розвитку; навчальні програми модифікуються (адаптуються) до потреб учнів з ООП, складений річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Переважна більшість учнів вважають, що їхня думка має значення (вислуховується, враховується) в освітньому процесі. Переважна більшість батьків задоволені рівнем комунікації з педагогічними працівниками.

Більше 90% педагогів вважають, що психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів.

 

 

 1. Управлінські процеси закладу освіти

Стратегічна ціль – управління закладом освіти є ефективним, забезпечує реалізацію стратегії розвитку, освітньої програми

Операційні цілі Шляхи реалізації Відповідальний Термін реалізації
2022 2023 2024 2025 2026
Реалізовано стратегію розвитку та систему планування діяльності закладу, здійснено моніторинг виконання поставлених завдань Самооцінювання напрямів освітньої діяльності відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Директор, робочі групи + + + + +
Моніторинг досягнення цілей стратегії розвитку закладу освіти. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Оприлюднення результатів самооцінювання напрямів освітньої діяльності та результатів аналізу реалізації стратегії розвитку. Директор + + + + +
Коригування стратегії розвитку у зв’язку зі зміною умов діяльності закладу освіти (за потреби). Педагогічна рада, засновник + + + + +
Залучення учасників освітнього процесу до складання річного плану роботи закладу відповідно до стратегії розвитку, освітньої програми, результатів самооцінювання. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Вивчення стану матеріально-технічної бази закладу освіти та внесення до стратегії заходів для її розвитку. Директор + + + + +
Сформовано відносини довіри, прозорості, дотримання етичних норм Моніторинг того як учасники освітнього процесу оцінюють дії керівництва, спрямовані на формування відносин довіри та конструктивної співпраці. Психологічна служба + + + + +
Створення ресурсів для комунікації між учасникками освітнього процесу (дошка оголошень, спілкування в Telegram-групах, соцмережах, інформування через офіційний сайт закладу, особистий прийом). Директор + + + + +
Розгляд звернень учасників освітнього процесу та інших осіб у строки, передбачені законодавством. Директор + + + + +
Забезпечення доступу до публічної інформації. Директор + + + + +
Розміщення повної та актуальної інформації, змістовне наповнення та регулярне оновлення інформаційних ресурсів закладу освіти, сайту закладу освіти, сторінки в соціальних мережах. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Ефективна кадрова політика та можливості для професійного розвитку педагогічних працівників Формування кадрового складу закладу освіти відповідно до освітньої програми та потреб закладу. Директор + + + + +
Заходи матеріального та морального заохочення педагогічних працівників. Директор, педагогічна рада + + + + +
Сприяння у публікації авторських розробок, черговій та позачерговій атестації педагогів, участі у формальних і неформальних заходах підвищення кваліфікації і самоосвіти, сертифікації, супервізії, організація педагогічного наставництва та інтернатури Директор, педагогічна рада + + + + +
Підвищення кваліфікації та самоосвіта з кадрових питань, діловодства, управлінських якостей та функцій. Директор + + + + +
Освітній процес організовано на засадах людиноцентризму,  прийняття управлінських рішень відбувається на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою Створення та оприлюднення внутрішніх документів, які визначають права та обов’язки учасників освітнього процесу (статут, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, положення про форми здобуття освіти, освітня програма, колективний договір, правила поведінки). Директор, педагогічна рада + + + + +
Опитування учасників освітнього процесу про проблеми та пропозиції щодо можливих варіантів їх вирішення. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Налагоджено комунікації між керівництвом закладу та органами громадського самоврядування (учнівським самоврядуванням, батьківською радою, загальними зборами (конференцією) колективу та залучення їх до прийняття управлінських рішень. Директор + + + + +
Взаємодія з мистецькими закладами освіти, спортивними школами, інклюзивними ресурсними центрами, громадськими організаціями. Директор,

педагогічні працівники

+ + + + +
Участь у суспільно значущих заходах поза межами закладу: фестивалях, екскурсіях, відвідуванні установ культури, конкурсах проєктів тощо. Адміністрація закладу освіти, педагогічні працівники + + + + +
Організація різних форм освітнього процесу: класно-урочна, проєктно-дослідницька, змішана, дистанційна тощо. Адміністрація закладу освіти, педагогічні працівники + + + + +
Упровадження електронних класних журналів. Адміністрація закладу освіти, педагогічна рада + + + + +
Використання єдиної електронної освітньої  платформи Google Workspace для реалізації технологій дистанційного навчання за погодженням з учасниками освітнього процесу. Адміністрація закладу освіти, педагогічна рада + + + + +
Розроблення освітньої програми з урахуванням думки учасників освітнього процесу Адміністрація закладу освіти, педагогічна рада + + + + +
Розроблення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти (за потребою). Адміністрація закладу освіти + + + + +
Затвердження режиму роботи закладу освіти та розкладу навчальних занять відповілно до санітарного регламенту і освітньої програми. Директор + + + + +
Політику академічної доброчесності  сформовано та реалізовано Впровадження політики академічної доброчесності Директор, педагогічна рада + + + + +
Розроблення заходів, спрямованих на забезпечення академічної доброчесності та контроль за її дотриманням Адміністрація закладу освіти + + + + +
Ознайомлення із положенням закладу про академічну доброчесність та дотримання його принципів. Учасники освітнього процесу + + + + +
Сприяння педагогічним працівникам у проходженні навчання щодо реалізації політики академічної доброчесності та ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства. Директор + + + + +
Проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції Директор + + + + +
Упровадження курсу за вибором «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції». Шедна Г.В. + + + + +
Розроблення та оприлюднення навчальних та інформаційних матеріали для формування негативного ставлення до корупції. Педагогічні працівники + + + + +

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності, здійснюється її коригування (за потреби). Річний план роботи складено відповідно до стратегії розвитку закладу. Періодично здійснюється самооцінювання, планування та реалізація заходів для розвитку закладу освіти, його матеріально-технічної бази. Діяльність педагогічної ради спрямовується на реалізацію річного плану, стратегії розвитку закладу, результатів самооцінювання.

Директор закладу освіти та його заступник сприяють створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу та взаємну довіру. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

Штат закладу формується шляхом залучення кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми; створено умови, які мотивують педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності, підвищення кваліфікації.

У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків усіх учасників освітнього процесу, розвитку громадського самоврядування, виявлення громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їхньої участі в житті місцевої громади; реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.

Організація освітнього процесу враховує вікові особливості учнів, відповідає їхнім освітнім потребам.

Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності, керівництво сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

 

ІНДИКАТОРИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

Стратегія розвитку закладу освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності. Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію розвитку, враховує освітню програму, результати самооцінювання. Розроблено та оприлюднено Положення, що визначає стратегію та процедури забезпечення якості освіти.  Директор звертається до засновника з клопотаннями  щодо покращення матеріально-технічної бази, провадить фандрейзингову діяльність.

Практично всі учасники освітнього процесу задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти. Керівництво закладу освіти доступне здійснює спілкування з учасниками освітнього процесу, представниками місцевої громади, в тому числі завдяки використанню сучасних засобів комунікації (соцмережі, Telegram-спільноти, електронне листування). Актуальна інформація про діяльність закладу, правила та алгоритми поведінки у різних ситуаціях розміщена на інформаційних стендах, вебсайті закладу освіти, сторінках у соціальних мережах тощо.

У закладі освіти штат укомплектовано кваліфікованими кадрами, вакансії відсутні. Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників. Всі педагогічні працівники вважають, що у закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації, їхні права в закладі освіти не порушуються і їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень.

У закладі функціонує батьківська рада, учнівське самоврядування, загальні збори (конференція) колективу.

У розкладі навчальних занять забезпечено розподіл навчального навантаження з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти; застосовуються різні форми організації освітнього процесу, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання (у разі потреби).

Розроблено та оприлюднено Положення про академічну доброчесність. Учні та педагогічні працівники поінформовані щодо необхідності дотримання академічної доброчесності. Керівництво закладу освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

 

 1. Цілі сталого розвитку

Стратегічна ціль – реалізовано інтереси громади та національні інтереси України вцілому щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Операційні цілі Шляхи реалізації Відповідальний Термін реалізації
2022 2023 2024 2025 2026
Забезпечено здоровий спосіб життя та сприяння благополуччю Заходи щодо профілактики наркоманії, алкоголізму та куріння Класні керівники + + + + +
Профілактичні заходи щодо попередження ВІЛ,  СНІДу. Заступник директора по НВР + + + + +
Упровадження в освітній процес курсів за вибором «Ми обираємо здорове харчування», «Здоров’я дитини – здорове харчування», «Я – моє здоров’я – моє життя». Чубик О.І. + + + + +
Заходи щодо попередження розповсюдження ГРЗ та COVID-19 Директор + + + + +
Організація щорічного медичного огляду працівників та здобувачів освіти Адміністрація закладу освіти + + + + +
Організація роботи хореографічного гуртка та спеціальної медичної групи для занять фізичною культурою. Директор + + + + +
Забезпечено всеохоплюючу і справедливу якісну освіти та заохочення можливості навчатися впродовж усього життя Заходи щодо охоплення дітей шкільною та дошкільною освітою. Адміністрація закладу освіти + + + + +
Забезпечення доступу до освіти уразливих груп населення (з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, представників корінних народів тощо). Директор + + + + +
Сприяння у підвищенні кваліфікації та самоосвіті щодо формування ТОП-навичок майбутнього. Директор, педагогічні працівники + + + + +
Забезпечено ґендерну рівність, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток Заходи для попередження торгівлі людьми та гендерній нерівності. Педагог-організатор + + + + +
Забезпечено доступність та стале управління водними ресурсами та санітарією Забезпечення питного режиму здобувачів освіти. Директор + + + + +
Заходи контролю за якістю води у закладі освіти. Директор, засновник + + + + +
Заходи для дотримання санітарного регламенту в закладі освіти. Директор + + + + +
Забезпечено доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії Участь у проєкті «Енергоефективні школи: нова генерація». Директор + + + + +
Скорочення нерівності всередині країн та між ними Упровадження курсів за вибором “Вчимося бути громадянами”, «Ми – громадяни України». Шедна Г.В. + + + + +
Забезпечено відкритість, безпеку, життєстійкість й екологічну стійкість міст, інших населених пунктів Створення зелених відпочинкових зон на території закладу освіти. Директор + + + + +
Участь в екологічних проєктах, флешмобах, акціях тощо. Педагог-організатор + + + + +
Забезпечено перехід до раціональних моделей споживання і виробництва Створення умов для сотрування сміття в закладі освіти. Директор + + + + +
Заходи щодо популяризації ощадного використання води та електроенергії. Заступник директора по НВР + + + + +
Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття Участь у заходах із збереження водойм та болотних угідь, екосистем та біорізномаїття. Учитель географії + + + + +

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Міцне здоров’я і благополуччя учасників освітнього процесу, якісна освіта, ґендерна рівність, чиста вода і належні санітарні умови, доступна та чиста енергія, скорочення нерівності, сталий розвиток  села (громади), відповідальне споживання ресурсів, захист екосистем суші.

 

ІНДИКАТОРИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

 • Добре здоров’я учасників освітнього процесу;
 • високий рівень навчальних досягнень здобувачів освіти і професійної майстерності педагогів;
 • толерантне ставлення одне до одного у закладі освіти та за його межами, відсутність скарг щодо випадків булінгу, дискримінації та насильства;
 • утримання території та приміщень закладу в належному санітарному стані, організовано питний режим;
 • обізнаність учасників освітнього процесу про можливості використання відновлювальних енергоресурсів, їх відповідальне споживання;
 • участь в громадських ініціативах і проєктах села (громади), відповідальне споживання ресурсів;
 • проведення природозахисних заходів.

 

 1. V. ФІНАНСУВАННЯ

Стратегія розвитку реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених бюджетом на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. VI. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Моніторинг досягнення цілей стратегії розвитку закладу може здійснюватися з допомогою інструментарію внутрішньої системи забезпечення якості освіти та індикаторів досягнення цілей.

Результати аналізу реалізації стратегії обговорюються педагогічною радою та заслуховуються Загальними зборами (конференцією) колективу під час щорічного звітування керівника про його діяльність.

 

 

 

Директор                                                                 Олена КАЧАЛУП

 

 

 

СХВАЛЕНО

рішенням педагогічної ради

від 14 червня 2022 №9  

print

Pin It on Pinterest