«

»

Вер 19

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів с.Біличі

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022р.                             м. Старий Самбір                          № 1074

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів с.Біличі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2027 роки

 

Відповідно до п.2 ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення безпечного та доступного освітнього середовища, Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти I-II ступенів с.Біличі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2027 роки.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

 

 

 

Міський голова                                              Ігор ТРУХИМ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 18-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 06 вересня 2022р. №1074

  

Міський голова        Ігор ТРУХИМ

 


 

Стратегія розвитку  закладу загальної середньої освіти III ступенів с.Біличі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2027 роки

  

2022

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. Стратегія розвитку закладу освіти на 2022-2027 рр..

 • Місія, візія закладу освіти.
 • Паспорт стратегії розвитку.
 • Обґрунтування необхідності створення Стратегії розвитку.
 • Концепція розвиту закладу на 2022-2027рр.

РОЗДІЛ ІІ. Перспективний план внутрішньошкільного контролю

2.1. Напрям: Освітнє середовище

 • Проєкт «Інклюзивна освіта: крок за кроком»
 • Проєкт «Стоп булінг»
 • Проєкт «Обдарована дитина»
 • Напрям: Система оцінювання здобувачів освіти
  • Проєкт «Нова школа – нові можливості»
 • Напрям: Педагогічна діяльність педагогічних працівників
  • Проєкт «Сучасний освітній дизайн»
  • Проєкт «Співпраця дошкільної освіти та НУШ: педагогіка партнерства»
  • Проєкт «Плекаємо патріотів України»
  • Проєкт «Добро починається з тебе»
 • Управлінські процеси
  • Проєкт «Ефективне управління – шлях до розвитку закладу освіти»
  • Проєкт «Сучасна матеріально-технічна база – запорука успішного закладу освіти»
  • Проєкт «Сучасний учитель – лідер освіти»
  • Проєкт «Заклад освіти – простір освітніх можливостей»

РОЗДІЛ ІІІ. Перспективне планування роботи на 2022-2027рр.

3.1. Етапи реалізації Стратегії розвитку закладу.

3.2. Мережа класів та контингентів учнів.

3.3. Кадровий склад.

3.4. Атестація та курсова перепідготовка педагогічних працівників.

3.5. План-графік вивчення стану викладання предметів.

3.6. Графік вивчення стану формування системи цінностей особистості.

3.7. Зміцнення матеріальної бази та планування господарської діяльності.

 

РОЗДІЛ І. Стратегія розвитку ЗАКЛАДУ ОСВІТИ на 2022-2027рр.

 

 • Місія, візія закладу освіти

 

Без передбачення і плану в нашій справі працювати неможливо…

 В. О. Сухомлинський

 

Основна мета діяльності школищаслива та успішна дитина. Заклад повинен сприяти розкриттю особистісного потенціалу та індивідуальних талантів. Адже ми повинні поважати особистість у кожній дитині та створити комфортне середовище для гармонійного розвитку – атмосферу знань і можливостей. Це забезпечить повноцінну реалізацію прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Програма розвитку школи – це симбіоз традицій і новаторства, виховання небайдужих і активних лідерів змін, здатних передбачати і формувати тренди, а, значить, управляти масштабними перетвореннями в нашій країні.

Місія закладу – це створення освітнього простору, який максимально розкриє навчальний потенціал учнів. Це шлях, на якому вони стануть незалежними учнями з широким кругозором, навчаться критично мислити та легко вирішувати проблеми, а також віддано розвиватимуть свої таланти. Саме так вони створюватимуть кращу версію як себе, так і суспільства. Для цього ми забезпечимо довірливе, турботливе й співчутливе середовище, де учні зможуть розвивати морально-етичні духовні якості та вміння розуміти інших.

Візія закладу – підготовка учнів до майбутнього, виховання випускників з українським серцем і сучасними навичками, які:

 • самостійно навчаються протягом всього життя;
 • знають свої сильні сторони;
 • гнучкі та легко адаптуються до змін;
 • мислять рефлексивно, творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення з чистим сумлінням заради спільного блага;
 • піклуються про інших;
 • відповідальні громадяни, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами;
 • бачать у своїй справі сенс, гідність та покликання, поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.

 

 • Паспорт Стратегії розвитку

 

Назва Зміст
Тип програми Стратегія розвитку
Підстава для розробки Стратегії Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.
Нормативно-правова база Закони України:

1. Закон України «Про світу» від 05.09.2017 р..

2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

 

Накази Міністерства освіти і науки України:

1. «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» наказ Міністерства від 13.04.2011 №329.

2. «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» наказ Міністерства від 07.11.2000 №522.

Абетка для директора.

Мета Стратегії розвитку – створення умов для забезпечення в закладі освіти сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

– забезпечення ефективного управління розвитком закладу загальної середньої освіти.

Завдання Стратегії розвитку 1.            Створення умов для реалізації державного стандарту, соціального та особистісного освітнього замовлення.

2.            Здійснення побудови освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в здобувачів освіти навичок самостійно оволодівати інформацією та знаннями.

3.            Створення здоров’язберігаючого середовища – оптимальних умов для навчання та виховання дітей.

4.            Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді.

5.            Підтримка дітей та молоді з особливими освітніми потребами.

6.            Вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвиток їх творчої ініціативи.

7.            Впровадження нових Державних стандартів: початкової, базової  освіти.

8.            Забезпечення ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.

9.            Забезпечення якісної підготовки та проведення  підсумкового оцінювання випускників закладу освіти.

10.        Формування у здобувачів освіти національної  самосвідомості, високих людських якостей та почуттів, готовності до вибору майбутньої професії.

11.        Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу.

12.        Розвиток інформаційно-освітнього простору закладу.

13.        Спільна робота з батьками, щодо формування освітньої та управлінської політики закладу освіти.

Термін реалізації Стратегії розвитку 2022-2023 роки
Етапи реалізації Стратегії розвитку Концептуально-організаційний етап (2022-2023 н. р.)

–          розробка Стратегії розвитку закладу;

–          визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів)

–          виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації.

Реалізація проблеми (2025-2026 н. р.)

–          практична реалізація інноваційних проектів  програми;

–          організація моніторингового спостереження за результати;

–          координація дій.

Набуття досвіду (2025-2026 н. р.)

Узагальнення результатів (2026-2027 н. р.)

–          аналіз результатів моніторингу Стратегії розвитку;

–          поширення позитивного досвіду;

–          визначення перспектив подальшої роботи.

Ресурсне забезпечення Стратегії розвитку –          Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів закладу освіти.

–         Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій тощо).

–         Підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

–         Прозорість використання фінансів.

Структура Стратегії розвитку –          Стратегія розвитку ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Біличі на 2022-2027 рр.

–          Цільові проекти.

–          Моніторинг ефективності Стратегії розвитку.

Очікуванні результати –          Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

–          Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

–          Підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти.

–          Підвищення якості вихованості здобувачів освіти.

–          Створення позитивного іміджу закладу освіти в соціумі міста, підвищення конкурентоздатності.

Показники ефективності Стратегії розвитку –          Дієва внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі.

–          Поліпшення якісних показників  ДПА, результатів предметних олімпіад, творчих конкурсів.

–          Зростання позитивного іміджу закладу освіти та конкурентоздатності закладу на ринку освітніх послуг.

Контроль, корекція та оцінювання Стратегії розвитку –          Системний моніторинг реалізації Стратегії розвитку та її фінансування;

–          Участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні якості освіти.

 

 • Обґрунтування необхідності створення Стратегії розвитку закладу освіти

 

Підготовка Стратегії розвитку ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Біличі на 2022-2027рр., зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку освіти є:

 • формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави:
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес.

Сучасне суспільство переходить до доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних та комунікаційних засобів навчання. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх  предметів навчального циклу діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності. Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Стратегія розвитку закладу освіти визначає основні шляхи його вдосконалення та сталого розвитку. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування іноземною мовою, комп’ютерними технологіями.

Ідеться про створення такого середовища в закладі, яке б плекало творчу особистість, створювало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника закладу освіти, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Стратегія розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників освітнього процесу.

Стратегія розвитку є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів закладу.

Проєкти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

 • Організація методичної та виховної роботи школи відповідно вимогам нового Державного стандарту.
 • Створення умов виховання та навчання здобувачів освіти, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я.
 • Організація громадсько-патріотичного виховання учасників освітнього процесу.
 • Організація роботи з обдарованими.
 • Професійний розвиток педагогічних кадрів, спонукання до творчої педагогічної діяльності.
 • Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.
 • Комп’ютеризація та інформатизація закладу.
 • Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень здобувачів освіти.

Основними результатами Стратегії розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, побудована дієва внутрішня система забезпечення якості освіти в школі, системні позитивні зміни, зростання позитивного іміджу школи.

Стратегія розвитку дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності закладу освіти на найближчі 5 років (2022-2027 рр.).

 

 • Стратегія розвитку ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Біличі на 2022-2027 н. р.

 

І. Загальні положення

 

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними Державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків в освітній галузі.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою  за роки здобуття загальної середньої освіти здобувачі освіти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено:

 • уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;
 • математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки;
 • інформаційно-комунікаційна;
 • соціальна і громадянська;
 • загальнокультурна;
 • підприємницька;
 • здоров’язберігаюча.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Тому школа – це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогів та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній процес закладу освіти спрямований на формування у випускника якостей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення:

 • Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до майбутнього життя.
 • Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.
 • Вільне володіння іноземною мовою.
 • Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою, з електронними носіями інформації.
 • Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності засобів ІКТ.
 • Вільне володіння комп’ютером, високий рівень культури користування інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ).
 • Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.
 • Сформовані трудова та моральна життєва мотивація, активна громадянська і професійна позиції.

Досконале володіння іноземною мовою та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме комунікативних та інформаційно-комунікаційних компетенцій здобувачів освіти в умовах особистісно-зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями концепції закладу освіти.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність – здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Складовими комунікативної компетентності є комунікативні здібності, комунікативні вміння, комунікативні знання.

Комунікативно-особистісний потенціал є інтегруючим компонентом соціального інтелекту як складового потенціалу особистості, що визначається її можливостями у сфері міжособистісної взаємодії, які реалізуються за наявності у людини комунікативних здібностей, умінь та навичок. Під соціальним інтелектом мають на увазі здатність людини розуміти не лише саму себе, а й інші взаємовідносини і прогнозувати міжособистісні події. Комунікативна культура розглядається як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації, сформованість певних здібностей. Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань сучасної школи є розвиток саме комунікативних компетентностей здобувачів освіти, у тому числі:

 • толерантність;
 • висока комунікативність;
 • творча активність.

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, доступ до скарбниць науки нам дарують засоби масових комунікацій, зокрема підключення до мережі Internеt:

 • доступ до бібліотечних матеріалів;
 • користування різноманітними навчальними програмами;
 • відвідування величезної кількості закладів, які мають власні аканти;
 • участь у оффлайнових та онлайнових семінарах, курсах, конференціях;
 • дистанційне навчання;
 • створення власних презентацій;
 • віртуальні екскурсії музеями і виставочними залами;
 • можливість інтерактивного спілкування з жителями будь-якого куточка планети;
 • ефективна обробка та збереження інформації та інше.

Можливість засобів ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач закладу освіти є підготовка здобувачів освіти до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства,  сформувати у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Разом з тим успішній діяльності сучасного закладу освіти сприяє інформатизація самого освітнього процесу та управління закладом.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями:

 • між підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян у галузі інформаційних технологій і недостатня підготовленість педагогічних кадрів;
 • між існуючими теоретичними передумовами інформатизації освіти та недостатньою розробленістю науково-методичних і практичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління закладом освіти;
 • проблема матеріально-технічного оснащення навчальних кабінетів засобами ІКТ.

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, вдосконалення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

 

ІІ. Мета та завдання

 

Мета: створення умов для цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників освітнього процесу, розвитку творчої особистості здобувача освіти і педагога.

На реалізацію основної мети спрямовані основні завдання діяльності:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до Освітньої програми;
 • розвиток здібностей та обдарувань здобувачів освіти, їх наукового світогляду;
 • внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі;
 • впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій в освітньому процесі та в управлінській діяльності закладу;
 • створення та вдосконалення єдиного інформаційного простору закладу та інтеграція його в систему відкритої освіти;
 • забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять інформаційно-бібліотечного центру (відео -, медіа тека);
 • впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій навчання;
 • впровадження засобів ІКТ у вивчення іноземної мови;
 • введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно-зорієнтованих технологій навчання та виховання;
 • впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, само презентації, ораторського мистецтва учнів;
 • запровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;
 • створення освітнього середовища, що сприятиме прагненню здобувачів освіти до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку;
 • підготовка до майбутньої професійної діяльності, яка має на меті допомогти здобувачам освіти, виходячи з їхніх природних здібностей та суспільних потреб, обрати професію.

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників освітнього процесу;
 • постійне поновлення та впорядкування інформаційних баз даних;
 • автоматизація збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;
 • можливість надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан та тенденції розвитку того або іншого напряму діяльності для прогнозування та прийняття управлінського рішення;
 • мотиваційний аспект набуття знань здобувачами освіти;
 • розвиток комунікативної активності здобувачів освіти;
 • формування у здобувачів освіти навичок ефективного спілкування іноземною мовою;
 • створення та постійне поновлення класними керівниками інформаційних блогів класів на google.com/blogger – залучаючи до цього всіх учасників освітнього процесу;
 • створення керівниками методичних об’єднань предметних кафедр Webсторінки предметної кафедри на сайті закладу;
 • формування у здобувачів освіти культури збереження і зміцнення свого здоров’я;
 • створення безпечного толерантного освітнього середовища;
 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти;
 • поновлення засобів ІКТ в навчальних кабінетах закладу, оснащення сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами;
 • сформувати інформаційну культуру учасників освітнього процесу;
 • підняти освітній процес в закладі освіти на новий якісний рівень.

 

ІІІ. Принципи функціонування ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Біличі

 

Діяльність ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Біличі базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації, широкого застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки партнерства.

Демократизація. Передбачає автономію (самостійність) закладу у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір’я між учасниками педагогічної діяльності.

Науковість. Передбачає наукове обґрунтування форм, методів і змісту навчання, здійснення завдань з урахуванням результатів наукових досліджень у педагогіці, психології та інших науках.

Гуманізація та гуманітаризація. Визначають завдання збереження й відновлення екології людини: її тілесного й духовного здоров’я, сенсу життя, особистої свободи, моральності, щастя, усебічного розвитку, прояву здібностей, обдарувань, талантів.

Культуровідповідність. Забезпечує збереження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти; орієнтує освіту на виховання людини культури шляхом інтеграції освіти в культуру й, навпаки, культури – в освіту.

Соціалізація. Полягає в забезпеченні оптимальних умов для засвоєння й відтворення особистістю соціального досвіду, що свідчить про нормальне, безболісне входження людини в життя суспільства: закладення в освіту механізмів адаптації, життєтворчості, рефлексії, виживання, збереження індивідуальності кожної дитини.

Неперервність, наступність та інтеграція. Забезпечують єдність усіх ланок освіти (від дошкільної до вищої), взаємодію школи з іншими закладами освіти й організаціями на основі співдружності, спрямованої на поглиблення, пробільність, конкретизацію освітнього процесу, його наступність і цілісність; набуття освіти впродовж усього життя за умови інтеграції та поглиблення набутих раніше знань.

Варіативність. Передбачає широкий вибір форм і засобів освіти й виховання як у навчальний, так і поза навчальний час для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів; розвиток факультативних курсів, гуртків, секцій, клубів, студій.

Індивідуалізація. Забезпечує розвиток здібностей особистості до самопізнання, саморегуляції, самоконтролю, самоорганізації.

Природовідповідність. Полягає в забезпеченні фізичного розвитку дитини, збереженні її здоров’я; особлива увага звертається на розвиток природних потреб, здібностей, виховання її екологічної свідомості.

Гармонізація родинної й шкільної освіти. Передбачає створення умов, за яких батьки виступають як перші вчителі й партнери; тісна співпраця з батьками для досягнення спільних цілей розвитку кожної дитини.

 

 1. IV. Зміст діяльності

 

Головна мета, завдання й принципи діяльності закладу зумовлюють необхідність модернізації змісту, методів і форм освітнього процесу.

Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки партнерства.

Заклад освіти працює відповідно до плану роботи школи.

Основним документом, що регулює освітній процес, освітня програма, частиною якої є робочий навчальний план, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.

Індивідуалізація та диференціація навчання в школі забезпечується реалізацією інваріативної та варіативної частин навчального плану. Відповідно до нього, педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, що допущені Міністерством освіти і науки України, науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники, обладнання, форми, методи й засоби навчання.

В основу змісту діяльності закладу покладено систему наук, які дозволяють формувати в учнів сприймання світу як єдиного цілого, розкривати роль кожної науки в розвитку світової культури й суспільства.

Організація освітнього процесу закладу базується на основі науково обґрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, методів, форм і засобів навчання й виховання.

Поряд із традиційними застосовуються інноваційні технології навчання, які роблять урок цікавим, змістовним, творчим, розвивальним, ведеться самостійна робота здобувачів освіти за індивідуальними навчальними планами, пошукова, науково-дослідницька діяльність.

Важливим складником змісту освіти мають стати новітні інформаційні технології навчання, які б забезпечили поряд із комп’ютерною грамотністю високу інформаційну культуру людини в сучасному суспільстві.

Навчальний заклад через педагогічну раду закладу визначає і впроваджує варіативний компонент освіти, й педагоги обирають ефективні форми й методи навчання та виховання, а також визначають зміст освіти відповідно до чинних варіантів програм .

Напрям діяльності школи з інформатизації управлінської діяльності є логічним провадженням роботи адміністрації школи з використання створеного у закладі освіти автоматизованого робочого місця директора школи та заступника  із навчально-виховної роботи,  передбачає визначення інших доцільних для автоматизації напрямів управлінської діяльності з метою розробки власного або апробації існуючого програмного забезпечення. У цьому напрямі діяльності буде здійснюватися постійне поновлення та своєчасний контроль за даними баз даних сайту школи, що дозволить створення розгалуженого інформаційного простору закладу освіти.

Основний зміст діяльності: 

 • модернізація автоматизованого робочого місця адміністрації школи;
 • апробація та розробка рекомендацій щодо впровадження програм для ефективного управління освітнім процесом;
 • задоволення інформаційних потреб учасників освітнього процесу, а також визначення прав, обов’язків та відповідальності між учасниками процесу збору, обробки й подання даних на всіх рівнях;
 • застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів;
 • дієва внутрішня система забезпечення якості освіти в школі;
 • апробація методів використання можливостей мережі Internetу навчальній діяльності, пошуку інформації;
 • апробація методів дистанційного навчання здобувачів освіти та педагогів.

 

Структура навчального року та режим роботи школи

 

Структура навчального року затверджується на засіданні педагогічної ради школи. Режим роботи школи визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням із територіальними установами Держспоживслужби.

В школі організовано навчання за інституційною (денна)та індивідуальною (педагогічний патронаж)формами. Навчання здійснюється в одну зміну. За заявами батьків в закладі створюються групи продовженого дня, інклюзивні класи, надаються корекційно-розвивальні заняття для дітей з особливими освітніми потребами, працюють гуртки .

 

 1. V. Основні шляхи реалізації Стратегії розвитку

 

Нормативні документи, що забезпечують умови діяльності закладу, визначений обсяг навчального матеріалу; кількість теоретичних, практичних і самостійних занять залежно від форм навчання; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; норми матеріально-технічного й фінансового забезпечення, норми фізичного та психологічного навантаження учасників освітнього процесу.

Науково-методичне забезпечення

Розробка теоретико-методологічних аспектів освіти в закладі, застосування спеціальних психолого-педагогічних технологій; упровадження нових форм організації та управління освітнім процесом.

Розробка науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників.

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу.

Розробка програмно-методичного забезпечення підготовки батьків.

Висвітлення проблем та напрацювань у науково-методичних виданнях, засобах масової інформації.

Робота навчального закладу спрямовується на розробку навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:

 • автоматизоване робоче місце директора та його заступників;
 • інформаційно-бібліотечний центр (медіа тека);
 • технічне оснащення засобами ІКТ навчальних кабінетів.

Розробка навчально-методичного забезпечення передбачає вирішення таких питань функціонування:

 • створення типового набору прикладних програм комп’ютерної підготовки вивчення навчальних предметів;
 • розробка напрямів застосування комп’ютерної техніки для реалізації навчальних планів;
 • раціональне використання комп’ютерного класу.

Діяльність закладу спрямована на:

 1. Підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на відпрацювання вмінь:
 • використання спеціальних програмних продуктів для проведення діагностичного й підсумкового тестування здобувачів освіти;
 • використання прикладних програмних продуктів та електронних підручників в освітньому процесі;
 • використання в освітній практиці мультимедійного забезпечення, власних навчальних електронних матеріалів та інформації із мережі Інтернет;
 • розвиток комунікативної компетентності;
 • використання інтерактивних технологій навчання та виховання учнів.
 1. Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними організаціями.
 2. Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.

ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Біличі реалізує освітні програми на І, ІІ рівнях загальної середньої освіти.

 

 1. VI. Управління навчальним закладом

 

Управління навчальним закладом здійснюється його засновником через гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про освіту», Статутом закладу.

Безпосереднє керівництво здійснюється директором.

Управління освітнім процесом у закладі базується на принципах творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх суб’єктів управлінської системи, плановості, демократизації, гуманізації, наукової організації праці, психологічного забезпечення.

Застосовуються нові управлінські технології, які базуються на законах менеджменту.

В основу соціально-педагогічної системи покладено корпоративний стиль управління.

У закладі діє громадське самоврядування – педагогічна рада школи.

Основними функціями управління закладом є:

 • інформаційно-аналітична;
 • мотиваційно-цільова;
 • планово-прогностична;
 • організаційно-виконавча;
 • контрольно-діагностична;
 • регуляційно-корекційна.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НА 2022-2027 РОКИ

 

2.1. Напрям:   ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

№ з\п Об’єкт оцінки 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 На виході
Де розглядається це питання Подальші дії
1 Територія та приміщення закладу Підготовка приміщення до нового навчального року

Підготовка приміщення до опалювального сезону

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

Нарада при директору
2 Температурний режим у при-міщенні школи; Контроль температурного режиму по сезонах
3 Рівень освітлення Контроль за станом та якістю освітлення
4 Облаштування класних кімнат та приміщень Підготовка навчальних приміщень до нового навчального року Реконструкція внутрішніх туалетів, поточні ремонти Підготовка навчальних приміщень до нового навчального року Оснащення класних

кімнат інтерактивним устаткуванням

Оснащення  класних

кімнат

інтерактивним устаткуванням

Наради при директору Складання листа звернення до засновника
5 Місця для роботи та відпочинку педагогів Облаштування місць відпочинку для педагогів Облаштування місць відпочинку для педагогів
6 Обладнання класів Обладнання в рамках реалі-зації проєкту «Нова україн-ська школа» Оновлення матеріально – технічної бази навчальних приміщень Оновлення матеріально – технічної бази навчальних приміщень Оснащення  класних

кімнат інтерактивним устаткуванням

Оснащення  класних

кімнат кабінетів інтерактивним устаткуванням

Наради при директору Складання листа звернення до засновника
7 Виконання правил безпеки життєдіяльності Контроль  ведення журналу  реєстрації інструктажів, класних журналів сторінки інструктажів Контроль  ведення журналу  реєстрації інструктажів, класних журналів сторінки інструктажів Контроль  ведення журналу  реєстрації інструктажів, класних журналів сторінки інструктажів Робота із здобувачами освіти щодо пропаганди здорового способу життя. Моніторинг досліджень із питань обізнаності дітей щодо негативних чинників, які впливають на здоров’я. Наради при директору
8 Обладнання шкільних та спортивних майданчиків Оновлення шкільних та спортивних майданчиків Складання листа звернення до засновника
9

 

Організація харчування учнів та педагогів Удосконалення меню, контроль якості харчування Поточний ремонт приміщення їдальні Капітальний ремонт харчоблоку Контроль за якістю харчування Наради при директору
10 Мережа Інтернет   Розробка правил поведінки в інтернеті, робота по захисту персональних даних Організація системи інформаційної безпеки закладу Реалізація якісної дистанційної освіти Сприяння оптимальному використанню ІКТ в навчальній діяльності здобувачів освіти. Створення умов для взаємодії учасників освітнього процесу через єдиний інформаційний простір. Наради  при директору
11 Емоційно-психологічне середовище Бесіди щодо попередження конфліктів  Тренінги щодо попередження булінгу Проведення методичних заходів з метою розвитку комунікаційної культури та навичок ефективної комунікації педагогів. Педагогічний всеобуч «Гармонійний розвиток осо-бистості дити-ни у період дошкільного дитинства та старту шкіль-ного життя – основа подаль-шого її успіху в умовах без-перервної ос-віти впродовж дорослого життя» Профілактичні бесіди Наради при директору, педради
12 Відвідування учнями  освітнього закладу Аналіз відвідування.

Робота з батьками

Батьківські всеобучі,

Контроль за відвідуванням

Аналіз відвідування.

Робота з батьками

Батьківські всеобучі,

Контроль за відвідуванням

Батьківські всеобучі,

Контроль за відвідуванням

Педагогічні ради, наради при директору Робота з батьками
13 Доступність території та приміщення школи Ремонтні роботи санвузлів, заходи щодо реалізації універсального дизайну, облаштування ресурсної кімнати  Додаткові заходи щодо реалізації універсального дизайну Капітальний ремонт харчоблоку Заходи з модифікації та адаптації

приміщень

Нарада при директору Лист -звернення до засновника
14 ІПР Реалізація індивідуальної програми розвитку Круглий стіл

«Створення умов для навчання  дітей з особливими освітніми потребами»

Реалізація індивідуальної програми розвитку Реалізація індивідуальної програми розвитку Реалізація індивідуальної програми розвитку Засідання команди супроводу
15 Протоколи команди супроводу Проведення засідання за планом Засідання  команди супроводу
16 Інформаційний простір Оновлення картотеки та медіа теки

Оновлення матеріальної бази бібліотеки

 


2.1.1. Проєкт  «Інклюзивна освіта: крок за кроком»

 

Мета проєкту: покращити умови для дітей з особливими потребами отримання рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному навчальному середовищі. Діти з особливими потребами (6-10 років) будуть інтегровані у навчальний процес і соціальну спільноту за допомогою використання сучасних освітніх інклюзивних практик. Покращення якості навчання дітей з особливими потребами буде досягнуто шляхом об`єднання зусиль державних і громадських організацій, батьків та інших ключових осіб. Проект спрямований на покращення освітніх можливостей для дітей з особливими потребами відповідно до Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Довгостроковою метою проекту є успішна участь цих дітей у житті суспільства.

 

Завдання проєкту:

– покращити рівень підтримки дітей з особливими потребами в умовах загальної  початкової  та середньої базової освіти;

– підвищити рівень компетентності батьків дітей з особливими потребами;

– посилити спроможності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища.

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проєкту
1 Знайомство з інклюзивними  цінностями 2022 р. Адміністрація школи
2 Забезпечити підвищення квалі-фікації педагогічних працівників, психолога, які працюватимуть у інклюзивних класах 2022-2027 роки Адміністрація школи

 

3 Підготовка та складання плану інклюзивного розвитку школи 2022-2027 н.р. Адміністрація школи
4 Створення умов для навчання дітей з ООП 2022-2027 роки Засновник
5 Організувати та проводити засідання команд психолого-педагогічного супроводу Кожного семестру Адміністрація школи, психолог, вчителі-предметники, класний керівник
6 Забезпечити спостереження під час освітнього процесу 2022-2027 роки Адміністрація школи
7 Забезпечити консультаційну роботу (для батьків, учителів та дітей з ООП) 2022-2027 роки Адміністрація школи, психолог
8 Організувати виставку малюнків «Право очима дітей» Кожного року ЗДНВР, психолог

 

Методичні заходи на реалізацію проєкту
9 Семінар-тренінг для батьків «Розвиток закладу освіти на основі індексу інклюзії» 2022-2027 роки Адміністрація школи, психолог
10 Круглий стіл   «Робота вчителів початкових класів з дітьми із особливими освітніми потребами» 2023-2024 н. р. Вчителі початкових класів, психолог
11 Семінар – тренінг «Як навчати супергероїв?» 2024-2025 н. р. Вчителі, психолог, спеціалісти ІРЦ
12 Інтернет – семінар «Проблеми формування сприятливих умов для всебічного розвитку дітей з особливими потребами» 2025-2026 н. р. Адміністрація школи, вчителі, психолог, спеціалісти ІРЦ
14 Конференція «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти у ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Біличі 2026-2027 н. р. Адміністрація школи

 

Очікувані результати:

– покращення рівня підтримки дітей з особливими потребами в умовах загальної  початкової  та середньої базової освіти;

– підвищення  рівня компетентності батьків дітей з особливими потребами;

– посилення спроможності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища.

 

2.1.2. ПРОЄКТ «СТОПБУЛІНГ»

 

Проєкт « Стоп булінг » – попередження і профілактика випадків цькування серед дітей у школах,популяризація дружби,підтримки і взаємодопомоги у колективі.

Мета проєкту:

– визначити причини виникнення булінгу, впливу цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому;

 • опрацювати практичні методи виявлення постраждалих та булерів, методами профілактики і втручання;
 • ознайомити учнів з небезпечними наслідками цього явища;
 • довести, що того, хто може отримати і надати допомогу жертвам насилля поважають у суспільстві;
 • привернути увагу суспільства до цієї проблеми;
 • навчити учнів робити вільний вибір при повній поінформованості;
 • надати учням можливість продемонструвати власні здібності переконувати;
 • розвивати життєві компетенції учнів;
 • популяризувати ідеї проекту серед учнів школи, батьків та громадськості.

 

Завдання проєкту:

 • превенція негативних явищ серед підлітків.
 • Пропагування здорового способу життя серед підлітків.
 • Попередження ускладнення уже наявних проблем.
 • створення сприятливих соціально-педагогічних умов, за яких підлітки можуть усвідомити важливість збереження позитивного мікроклімату у школі.

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проєкту
1 Проведення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій 2022-2027 роки Заступник

директора з НВР,

класні керівники

2 Проведення місячника

«Правового виховання» та декади правових знань

Постійно Заступник

директора з НВР, класні  керівники

3 Проводити обстеження житло-побутових умов проживання дітей, які потребують підвищеної уваги, сімей, що опинилися у складних сімейних обставинах 2022-2027 роки Заступник директора з НВР, класні керівники, педагог – організатор
4 Проведення годин спілкування, просвітницькі заходи у рамках право просвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я маю право».

Провести Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу

2022-2027 роки Заступник

директора з НВР, педагог –

організатор

5 Організація змістовного дозвілля учнівської молоді у позаурочний час,

Проведення культурно –

мистецьких акцій, спортивних змагань, туристичних подорожей

2022-2027 роки педагог-організатор,

класні керівники

6 Проводити моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильств серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності Постійно Заступник

директора з НВР, практичний

психолог

7 Довести до відома всіх класних керівників наказ МОН України №844 від 25.12.2006 «Попередження насильства в сім’ї», Комплексний міжвідомчий план заходів із питань координації дій щодо попередження

насильства в сім’ї.

2022-2027 роки Заступник

директора з НВР

8 Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освітив частині збереження фізичного ,духовного, психічного здоров’я та, поваги до людської гідності дитини. 2022-2027 роки педагог-організатор,

класні

керівники

9 Під час проведення рейду

«Учитель і родина» з’ясувати умови проживання та виховання(категорійних) дітей в родинах з метою виявлення не

благодійних сімей та недопущення фізичного, психічного, сексуального і економічного насильства над дітьми.

2022-2027 роки педагог-організатор,

класні

керівники

10 У разі виявлення фактів насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним правоохоронним органам 2022-2027 роки педагог-організатор,

класні

керівники

11 Розробити та провести цикл заходів щодо вивчення та популяризації серед учнів та батьків конвенції ООН про права дитини 2022-2027 роки педагог-організатор,

класні

керівники

12 Формувати навички здорового способу життя серед дітей та молоді, запро-вадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей 2022-2027 роки педагог-організатор,

класні

керівники

14 Проводити соціально – психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем підліткового насильства та розробити рекомендації для попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед неповнолітніх 2022-2027 роки педагог-організатор,

практичний

психолог,

соціальний

педагог

15 Проводити лекційно –просвітницькі заходи в навчальному закладі з питань підготовки молоді до сімейного життя, планування сім’ї та попередження насильства в сім’ї. 2022-2027 роки педагог-організатор, практичний

психолог,

соціальний педагог

16 При необхідності надавати

постраждалим від насильства в сім’ї соціально-педагогічні, інформаційні послуги

2022-2027 роки педагог-організатор,

практичний

психолог,

соціальний

педагог

17 Надавати практичну допомогу у проведенні виховних годин,

Тренінгів в класних колективах школи з питань попередження домашнього насильства

2022-2027 роки педагог-організатор,

практичний

психолог,

соціальний

педагог

18 Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може виникнути реальна загроза вчинення насильства в сім’ї 2022-2027 роки педагог-організатор,

практичний

психолог,

соціальний

педагог

19 Провести з учнями бесіди, круглі столи на тему:

·          «Що робити, коли тебе ображають дорослі»;

·          «Насильство в сім’ї та як його уникнути»

2022-2027 роки педагог-організатор,

класні

керівники

20 Загальношкільна батьківська конференція на тему:

«Взаємодія сім’ї і школи –запорука успішного навчання виховання. Єдині вимоги у вихованні»

2022-2027 роки педагог-організатор,

практичний

психолог,

соціальний

педагог

21 Популяризувати заходи з питань сім’ї, родинного виховання на сайті закладу 2022-2027 роки педагог-організатор,

класні

керівники

22 Розробка індивідуального плану психолого-педагогічного супроводу учнів «Групи ризику» 2022-2027 роки Педагог – організатор,

класні

керівники

23 Залучення спеціалістів різних фахів та служб для проведення профілактичної роботи серед молоді 2022-2027 роки педагог-організатор,

практичний психолог,

соціальний педагог

24 Проведення заходів до Дня боротьби зі СНІДом 2022-2027 роки педагог-організатор, класні керівники
25 Всеукраїнський тиждень правознавства 2022-2027 роки педагог-організатор, класні керівники, учитель правознавства
26 Активізація роботи психологічної служби на виявлення дітей, які потребують психологічної підтримки, надання їм відповідної фахової   допомоги 2022-2027 роки педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог
27 Співпраця з працівниками юстиції, правоохоронних органів, служби у справах дітей з питань правової освіти та профілактики правопорушень 2022-2027 роки педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог
28 Організація контролю за відвідуванням учнями школи 2022-2027 роки педагог-організатор, класні керівники
29 Організувати в школі

написання есе на тему «Як довіряти і бути вдячним іншим»

2022-2027 роки педагог-організатор, класні керівники
30 Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» 2022-2027 роки педагог-організатор, класні

керівники

31 Проведення засідання Методичного об’єднання класних керівників на тему

«Організація та проведення профілак-тичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»

2022-2027 роки педагог-організатор,

класні

керівники

32 Розмістити на інформаційному стенді школи номери телефону гарячої лінії протидії булінгу 2022-2027 роки педагог-організатор, класні керівники
33 Провести загальношкільні батьківські збори батьків учнів1-4,5-7,8-9кл.на тему

«Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»

2022-2027 роки педагог-організатор, класні керівники
34 Години відвертого спілкування за участю представників

Поліції «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу»

2022-2027 роки педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог
35 Заняття шкільної ради старшокласників за участю соціального педагог на тему

«Не допускай насилля над ближнім»

2022-2027 роки педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог
36 Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу

Скажемо – НІ!»

2022-2027 роки педагог-організатор, класні керівники
37 Психолого-педагогічний

моніторинг виявлення учнів, що схильні до суїцидальних тенденцій

2022-2027 роки педагог-організатор,

практичний

психолог,

 

Очікувані результати:

 • збільшення кількості підлітків, охоплених програмою профілактики булінгу;
 • розробка та впровадження ефективних форм та методів роботи з підлітками у сфері превенції негативних явищ;
 • збільшення кількості підлітків, які ведуть здоровий та активний спосіб життя.

 

ПРОЄКТ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

 

Мета проєкту: створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
Організаційно-педагогічні заходи
1 Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про:

– інтелектуально – обдарованих дітей;

– творчо-обдарованих дітей;

– спортивно-обдарованих дітей;

– технічно обдарованих дітей

До 01.10 щороку ЗДНВР
2 Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на шкільному сайті Систематично ЗДНВР
3 Оформити і поповнювати портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки До 01.10 кожного року ЗДНВР
4 Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках  круглого столу «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху» До 15.12 кожного року систематично ЗДНВР, вчителі – наставники
5 Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах і практикумах. Постійно

 

Адміністрація школи
6 Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілак-тики стресів, розумових, емоційних перевантажень здобувачів освіти До 15.09 кожного року Психолог

 

7 Здійснення особистісно орієнтованого підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу 2022-2027 роки Педагоги, класні керівники

 

8 Координація дій з культурно-просвітницькими закладами регіону Постійно Адміністрація школи
9 Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням здобуття освіти обдарованих дітей. Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми» Постійно Керівники МО

 

10 Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процесу · на засіданнях МО під час участі в педагогічних семінарах 2 рази на рік Керівники МО Шкільний психолог

 

Соціально-психологічне забезпечення
11 Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей 2022-2024 роки Практичний

психолог

12 Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих учнів Постійно Практичний

психолог

13 Організація семінару для педагогів, спрямованого на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки для роботи з обдарованими дітьми Постійно Практичний

психолог

14 Проведення психологічних обстежень особливостей обдарованих дітей за методикою ПДО, Леонгарда, Шмішека, Кетелла. Постійно Практичний

психолог

15 Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітей Постійно Практичний

психолог

16 Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-дослідницької діяльності 2022-2027 роки Практичний

психолог

17 Залучення здобувачів освіти до соціологічних досліджень як форми наукової роботи Постійно Практичний

психолог

18 Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми Постійно Практичний

психолог

19 Підвищення рівня мотивації здобувачів освіти закладу як основа здобуття якісної освіти Постійно Психолог, вчителі, класні керівники
Педагогічний супровід
20 Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовці здобувачів освіти до участі у І етапі олімпіад з базових дисциплін Постійно ЗДНВР

 

21 Організація і проведення предметних олімпіад Жовтень кожного року ЗДНВР

 

22 Підготовка здобувачів освіти до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних олімпіад Постійно ЗДНВР, вчителі-предметники
23 Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах з предметів природного – математичного циклу («Кенгуру», «Левеня» та інші), філологічного циклу («Геліантус», «Грінвіч»  «Орлятко» тощо) Кожного року ЗДНВР, вчителі-предметники

 

24 На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Наші досягнення» за результатами участі здобувачів освіти у різних конкурсах, турнірах тощо Постійно кожного року Директор
25 Відзначати переможців та призерів олімпіад, творчо обдарованих здобувачів освіти на святі «Гордість школи» Травень кожного року Адміністрація школи, вчителі
26 Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей: 2022-2027рр. Заступник директора

 

27 Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного навчального року Травень щороку Керівники гуртків

 

28 Постійно організовувати зустрічі з успішними особистостями – випускниками  школи 1-2 рази на рік Заступник директора Класні керівники
29 Оформлення інформаційно-аналітичного документа: «Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми» Травень кожного року ЗДНВР Керівники МО
Методичні заходи на реалізацію проекту
30 Семінар «Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» 2022-2023 н. р., 2025-2026 н. р. ЗДНВР
31 Круглий стіл «Результативність роботи з обдарованими дітьми» 2025-2026 н.р. ЗДНВР
32 Нарада при директору «Робота з обдарованими: проблеми і перспективи» 2023-2024 н.р. ЗДНВР, вчителі-предметники
33 Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку здобувачів освіти як основа успішної освітньої діяльності» 2022-2023 н.р. ЗДНВР, психолог
34 Круглий стіл «Роль наставника у творчому зростанні здобувача освіти» 2024-2025 н.р. ЗДНВР

 

Очікувані результати:

– формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

– створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

– створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів;

– значні досягнення у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах районного, обласного, Всеукраїнського рівнів.


2.2. Напрям:   Система оцінювання здобувачів освіти

№ з\п Об’єкт оцінки 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 На виході
Де розглядається це питання Подальші дії
Система оцінювання здобувачів освіти та реалізація компетентнісного підходу до навчання Нарада при директору
1 Спостереження за навчальними заняттями з усіх навчальних дисциплін 6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9 Нарада при директору
Аналізи контрольних робіт 4,5,9 3,4,5,9 5,7,8,9 4,5,9 4,8,9
Впровадження системи формувального оцінювання Нарада при директору
1 Спостереження за навчальними заняттями з усіх навчальних предметів 5,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9
Відповідальність здобувачів освіти за результати свого навчання, здатності до самооцінювання
 1 Графік роботи курсів за вибором та факультативів Контроль за дотриманням Нарада при директору
2 Заохочення та стимулювання учнів Вручення грамот, дипломів, подяк
3 Спостереження за навчальними заняттями 5,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8 7,9 Нарада при директору
4 Щоденники 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 Нарада при ЗДНВР
Самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти Нарада при ЗДНВР
1 Спостереження за проведенням навчальних занять 5.7.8.9. 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9 Нарада при ЗДНВР
2 Відвідування ГКК 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9 Нарада при ЗДНВР

 


2.2.1. Проєкт «НОВА ШКОЛА – НОВІ МОЖЛИВОСТІ»

 

Зростання ролі соціально-гуманістичного, особистісно – громадського чинників у навчанні і вихованні молодого покоління, створення умов для саморозвитку дітей, осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей, широке впровадження комп’ютеризації, інформатизації, посилення кадрового потенціалу та поліпшення фінансування вимагає цілеспрямованого розвитку системи освіти.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитининеобхіднозрівнятистартовіможливостідітейнапочаткуїхньогожиттєвогошляху.Тому необхідно, щоб кожна дитина отримала якісну повну загальну середню освіту, продовжила навчання в вищих навчальних закладах, могла зробити свій внесок у розвиток країни.

 

Мета проєкту: створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дітей, спрямування освітнього процесу на практичність застосування знань, уміння оперувати ними.

 

Задачі проєкту:

 • проведення у закладі освітньої політики, що відповідає державним настановам, вимогам часу та побажанням населення;
 • створення умов для забезпечення доступної якісної освіти, незалежно від місця проживання і стану здоров’я;
 • розвиток та підтримка творчої, духовної особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей і бажань;
 • формування в учнів ключових, життєвих компетентностей ,виховання випускників, конкурентоспроможних на ринку праці.

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Назва заходу Термін

проведення

Відповідальні Примітка
1. Оновлювати банки даних на дітей з особливими освітніми потребами 2022-2027 роки Практичний психолог
2. Відповідно до соціальних запитів реалізовувати

Освітній процес: Типові навчальні плани, навчальні програми, умови навчання, забезпеченість підручниками

2022-2027 роки Адміністрація
3. Визначити форми роботи щодо психолого – педагогічного супроводу Дітей різних категорій На початок року Адміністрація, практичний

психолог,

педпрацівники

4. Організувати роботу консульт – пунктів для здобувачів освіти, батьків З  вересня 2022р. Адміністрація
5. Організувати 100% забезпечення шкільними підручниками 2022-2027 роки бібліотекар
6. Упроваджувати нові методи викладання та подачі матеріалу 2022-2027 роки Педагогічні працівники
7. Вибудовувати індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти, прогнозуючи їх Подальший поступ 2022-2027 роки Адміністрація, педагогічний

колектив

 

Очікувані результати:

 • створення умов для навчання всіх здобувачів освіти, незалежно від їхніх потреб;
 • успішна адаптація учнів у соціумі;
 • створення умов для розвитку здібностей здобувачів освіти.


 

 • Напрям: Педагогічна діяльність педагогічних працівників
№ з\п Об’єкт оцінки 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 На виході
Де розглядається це питання Подальші дії
Календарно-тематичні плани Ознайомлення, рекомендації Нарада при ЗДНВР Звіт
Контрольні роботи
1 Укр. мова 3,5,9 4,5,8 3,5,7,9 4,5,6 4,5,9 Нарада при ЗДНВР Наказ,звіт
2 Математика 4,5,7,9 3,7,9 4,6,8 3,5,9 3,5,8
3
Формування вчителем ключових компетентностей Педагогічна рада Наказ
1 Уроки укр .мови та літератури 6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9
2 Математики 6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9
3 Історії 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
4 Географії 6,8,9 7 6,7,9 6,8,9 7,9
5 Біології 6, 8,9 7 6,7,9 6,8,9 7,9
6 Хімії 8,9          7 7,9 8,9 7,9
7 Зарубіжної літератури 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
8 Іноземної мови 3,6,9 4,5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
9 Фізики 7,8 7,9 7,9 8,9 7,9
10 Природознавства 5 5
11 Мистецтва 8,9 9 8,9
12 Образотворчого мистецтва 5,6,7 5 6,7 5 6.7
13 Музичного мистецтва  5 6.7 5 6.7 5
14 Фізичної культури 6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 6,7,9
15 Трудового навчання. Технологій 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
16 Захисту України
17 Правознавства 9 9 9
18 ГО
Реалізація індивідуального підходу
1 Індивідуальні програми розвитку дітей з ОПП 5,7 5,7 5,7 5,7 Засідання команди супроводу Протокол
2 Взаємовідвідування уроків, виховних заходів з метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми з наступним аналізом. + + + + Засідання МО Протокол
   
Методичні розробки вчителів блоги, сайти, публікації Аналіз методичних розробок вчителів предметників. Популяризація досвіду. Проведення круглих столів та тренінгів з метою створення власних освітніх ресурсів Використання у практичній діяльності власних освітніх ресурсів Популяризація інформаційно-освітніх ресурсів працівників навчального закладу Засідання МО Протокол
Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності + + Педагогічна рада
Реалізація виховної мети уроку Нарада при директору Наказ
1 Уроки укр. мови та літератури 6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9
2 Математики 6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9
3 Історії 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
4 Географії 6,8,9 7 6,7,9 6,8 7,9
5 Біології 6, 8,9 7 6,7,9 6,8,9 7,9
6 Хімії 8,9          7 7,9 8,9 7,9
7 Зарубіжної літератури 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
8 Іноземної мови 3,6,9 4,5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
9 Фізики 8,9 7 7,9 8,9 7,9
10 Природознавства 5 5
11 Мистецтва 8,9 9 8,9 9
12 Образотворчого мистецтва 6,7 5 6,7 5 6.7
13 Музичного мистецтва  5 6.7 5 6.7 5
14 Фізичної культури 6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 6,7,9
15 Трудового навчання. Технологій 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
16 Захисту України
17 Правознавства 9 9 9
18 ГО
Виховні заходи, ГКК 1-9 Засідання МО класних керівників
Використання ІКТ Нарада при директору Звіт
1 Спостереження за навчальними заняттями

З усіх навчальних предметів

6,8, 3,4,5,9 5,7,8,9 5,8 6,7,8,9
2 Проведення інструктивно-методичних заходів з метою розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів. Обмін досвідом з використання інформаційних ресурсів Самоосвіта педагогічних працівників з окремих аспектів методичної проблеми Вивчення передових освітніх технологій Нові тенденції в дистанційній освіті Засідання МО Протокол
Педмайстерність вчителя
1 Досвід роботи вчителя Проведення декади педагогічної майстерності вчителів, що атестуються Проведення декади педагогічної майстерності вчителів, що атестуються Моніторинг особистого професійного зростання вчителів. Поширення позитивного досвіду вчителів-новаторів . Круглий стіл: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі» Засідання НМР Наказ
2 Фронтальне відвідування уроків зі наступним аналізом з метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми  розвитку комунікативних компетентностей Нарада при директору Звіт
3 Педагогічна рада «Вибір форм і методів навчання, а також взаємодія вчителів -предметників – шлях до оптимального навантаження та працездатності здобувачів освіти» Рішення
Публікації педагогічних працівників Ознайомлення із досвідом роботи вчителя. Вивчення публікацій. Засідання МО
Реалізація особистісно-орієнтованого підходу
1 Проведення семінару – практикуму з питань реалізації особистісно-орієнтованого навчання Вчителі початкових класів, вчителі природничо-математичних дисциплін Вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін, Вчителі художньо-естетичного циклу, класні керівники Вчителі фізичного виховання та основ здоров’я , вчителів початкових класів Вчителі художньо-естетичного циклу, класні керівники Педагогічна рада Наказ
2 Спостереження за навчальним заняттям 3,5,7,9 4,5,8,9 3,6,7 5,7,9 4,5,8,9 Нарада при директору Звіт
2.1 Уроки укр.. мови та літератури 5,7 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9
2.2 Математики 5,7,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9
3 Історії 5,7,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
4 Географії 7,9 7 6,7,9 6,8,9 7,9
5 Біології 7,9 7 6,7,9 6,8,9 7,9
6 Хімії 7,9          7 7,9 8,9 7,9
7 Зарубіжної літератури 7,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
8 Іноземної мови 3,7,9 4,5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
9 Фізики 8,9 7 7,9 8,9 7,9
10 Природознавства 5 5
11 Мистецтва 8,9 8,9 9
12 Образотворчого мистецтва 6,7 5 6,7 5 6.7
13 Музичного мистецтва  5 6.7 5 6.7 5
14 Фізичної культури 6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 6,7,9
15 Трудового навчання. Технологій 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
16 Захисту України
17 Правознавства 9 9 9
18 ГО
Реалізація педагогіки партнерства
1.Семінари – практикуми для молодих вчителів 1.Реалізація навчально-виховної мети уроку (ЗДНВР)

2.Розвиток творчих здібностей учнів засобами ІКТ (ЗДНМР)

3.Новини методичної літератури

(ЗДНВР)

1.Формувальне оцінювання в освітньому процесі (ЗДНВР)

2.Активні методи навчання (ЗДНМР)

3. Робота вчителя в он-лайн середовищі (ЗДНМР)

Засідання МО
 
3.         Співпраця з дошкільною групою Проведення загальних батьківських зборів «Дошкільна освіта і НУШ: як прокласти місток» Педагогічний всеобуч «НУШ: як прокласти місток?» Педагогічний всеобуч «Створення оптимальних умов для успішного навчання першокласника» (вч. початкових класів) Нарада при директору Звіт
3. Педагогічні ради з питань реалізації педагогіки партнерства між дошкільною освітою та НУШ Проведення педагогічної ради «Про сучасні аспекти взаємодії дошкільної освіти закладу, школи  і сім’ї щодо гармонійного розвитку особистості» Педагогічна рада Наказ
4.       Відвідування навчальних занять Нарада при директору Звіт
5.1 Уроки укр. мови та

літератури

6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 7,9
5.2 Математики 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9,
3 Історії 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
4 Географії 6,8,9 7 6,7,9 6,8,9 7,9
5 Біології 6, 8,9 7 6,7,9 6,8,9 7,9
6 Хімії 8,9          7 7,9 8,9 7,9
7 Зарубіжної літератури 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
8 Іноземної мови 3,6,9 4,5,7 6,7,9 5,6,8,9 7,9
9 Фізики 8,9 7 7,9 8,9 7,9
10 Природознавства 5 5
11 Мистецтва 8,9 9 8,9 9
12 Образотворчого мистецтва 6,7 5 6,7 5 6.7
13 Музичного мистецтва  5 6.7 5 6.7 5
14 Фізичної культури 6,8,9 5,7,8 6,7,9 5,6,8,9 6,7,9
15 Трудового навчання. Технологій 6,8,9 5,7 6,7,9 5,6,8,9 7
16 Захисту України
Академічна доброчесність
1 Відвідування уроків з усіх навчальних дисциплін 5,8.9 6,7, 5,8.9 6,7,1 5,8.9 Нарада при директору Наказ
2 Анкетування учнів 6,7 5,8,9 6,7 5,8,9 6,7
3 Круглий стіл «Запобігання та протидія академічному плагіату у ЗЗСО» +
4 Вебінар «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» +


2.3.1. Проєкт «Сучасний освітній дизайн»

 

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень, формування позитивного іміджу школи.

 

Завдання проєкту:

 • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;
 • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;
 • підвищення ефективності управління якістю освіти навчального-виховного комплексу;
 • підвищення конкурентоздатності закладу в соціумі громади;
 • пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;
 • упровадження нових та модернізованих форм та методів управлінської діяльності.

 

Шляхи реалізації проєкту:

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
Організаційно-педагогічні заходи
1 Теоретична, науково-мето-дична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату Постійно Адміністрація
2 Забезпечувати участь навчального закладу в інноваційній діяльності.

Створення ініціативної групи у закладі

2022-2023рр. ЗДНВР

 

 

Керівники МО

 

3 Запровадження інновацій в управлінні навчальним закладом Постійно Директор, ЗДНВР
4 Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології навчання» 2022-2024 рр. Керівники МО

 

5 Опрацювання освітніх сайтів з даної проблеми. Здійснення інформаційного забезпечення педагогів з інших питань запровадження освітніх ін-новацій (ознайомлення педаго-гічних працівників з іншими процесами, рекомендованими іншими матеріалами) 2022-2023 рр. Адміністрація школи
6 Вивчення педагогічного досвіду вчителів громади 2022 р. Керівники МО

 

7 Діагностування рівня під-готовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності 2022 р. ЗДНВР

 

8 Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи навчального закладу:

ü  рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції;

ü  надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку

2022-2023 н. р. ЗДНВР

 

9 Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій 2022-2023 н. р. Керівники МО

 

10 Проведення роботи з колективом навчального закладу щодо впровадження обраної технології навчання:

ü  психологічна і мотиваційна підготовка;

ü  теоретична підготовка.

2022-2023

н. р.

Керівники МО

 

11 Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна  діяльність 2022-2023

н. р.

ЗДНВР
12 Аналіз проміжних результатів напрацювань у практику роботи членів творчої групи 2022-2023

н. р.

Керівники МО

 

13 Управління процесом впровадження інноваційних знахідок 2023-2024

н. р.

ЗДНВР

 

14 Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

ü    засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

ü    творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;

ü    участь у науково-практичних конференціях;

ü    узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

ü    заняття на курсах підвищення кваліфікації;

ü    самостійна дослідницька творча робота над темою, проблемою.

2023-2024

н. р.

Адміністрація

 

15 Узагальнення досвіду роботи творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій 2025-2026 н. р. Керівники МО

Заступник директора

 

16 Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі 2024-2025н. р.
17 Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради 2024-2025н. р.
18 Моніторинг якості інноваційної діяльності 2024-2025 н. р.
19 Оприлюднення результатів інноваційного пошуку. Спільно із педагогічними працівниками висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації 2024-2025 н. р. Керівники МО

 

20 Проектування оновленого освітнього простору 2025-2026 н. р. ЗДНВР

 

21 Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз освітнього процесу, участь у методичних заходах) 2025-2026 н. р. ЗДНВР

 

22 Координація та супровід окремих інноваційних проектів За потребою Адміністрація школи
23 Проведення засідання педагогічної ради: «Вибір форм і методів навчання, а також вза-ємодія вчителів -предметників – шлях до оптимального наван-таження та працездатності здобувачів освіти» 2022-2023 н. р. ЗДНВР

 

24 Семінар: «Інновації в навчанні – шляхи впровадження» 2022-2023 н. р. ЗДНВР
25 Круглий стіл: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі» 2023-2024 н. р. Адміністрація школи
26 Педагогічна рада: «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання» 2025-2026 н. р. ЗДНВР

 

 

Очікувані результати:

 • інноваційна діяльність закладу спрямована на формування творчої особистості здобувачів освіти на основі зростання професіоналізму вчителя у застосуванні інноваційних технологій навчання;
 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;
 • відкритість закладу до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти;
 • ефективна організація науково-методичних структур колегіального управління;
 • запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації закладу;
 • удосконалення рівня освітніх послуг;
 • створити у педагогічному колективі власну модель інноваційного розвитку;
 • забезпечити розвиток інноваційної взаємодії та інтерпретацію закладу в світовий сучасний інформаційних простір.

 

Мета проєкту: створення умов для формування у дітей старшого дошкільного віку «дошкільної зрілості», як підґрунтя готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя; реалізація спільних планів, заходів щодо забезпечення наступності між  дошкільною групою при ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Біличі; реалізація інтерактивних форм взаємодії з батьками й громадськістю.

 

Завдання проєкту:

 • організувати освітній процес з урахуванням індивідуальних вікових і психологічних особливостей кожної дитини;
 • створити предметно-розвивальне середовище для ознайомлення дітей зі школою;
 • виявити у дітей старшого дошкільного віку сформованість навчальних навичок та вмінь, оцінити їх емоційне ставлення до майбутнього процесу в школі;
 • створювати умови для активної співпраці з дітьми, спрямованої на всебічний розвиток дитини;
 • забезпечувати умови безболісної адаптації першокласника;
 • створити психологічний комфорт під час перебування дитини в освітньому закладі, передумов для кращого входження в повноцінну освітню діяльність;
 • створити умови для підвищення особистісної компетенції батьків у питанні формування у дітей позитивної мотиваційної готовності до шкільного життя; залучити батьків взяти участь у проєкті;
 • надання допомоги сім’ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
1 Діагностичне обстеження дітей 2022-2023 н. р. Вчителі початкових класів (4 клас)
2 Формування творчої проектної групи педагогів, дітей і батьків «Готуємося  до школи!». Створення умов для реалізації спільного проєкту. 2022-2023 н. р. ЗДНВР, вчитель початкових класів (4 клас)
3 Аналіз інструктивно-методичних рекомендацій  щодо організації діяльності закладів освіти у новому навчальному році, забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. 2022-2024 н. р. Адміністрація школи
4 Екскурсії   до шкільної бібліотеки, майбутнього 1 класу, спортивного майданчику,  зустрічі першокласників із вихованцями дошкільної групи 2022-2023 н. р. ЗДНВР, вчителі початкових класів (4 клас)
5 Створення предметно-розвивального середовища в закладі освіти 2023-2026 р. р. Адміністрація школи
6 Проведення педагогічної ради «Забезпечення єдності, перспективності, наступності, мети, змісту, методів, форм навчання з урахуванням вікових особливостей  дітей в освітньому просторі двох суміжних ланок освіти» 2022-2023 н. р. ЗДНВР, вчителі початкових класів (4 клас)
7 Проведення педагогічної ради «Про сучасні аспекти взаємодії дошкільної та початкової освіти, сім’ї щодо гармонійного розвитку особистості» 2022-2023 н. р. ЗДНВР, вчителі початкових класів (4 клас)
8 Проведення круглих столів «Новий освітній простір для НУШ» , «Реалізація інтегрованого підходу та технології навчання молодшого школяра НУШ» та психологічних тренінгів  «Від дошкільника до школяра» , «Створення умов для навчання  дітей з особливими освітніми потребами» 2023-2024 н. р. ЗДНВР, практичний психолог, соціальний педагог
9 Проведення анкетування педпрацівників з питань забезпечення гармонічного розвитку особистості дитини з метою встановлення напрямків для підвищення їх майстерності 2022-2027 н. р. ЗДНВР, практичний психолог
10 Педагогічний всеобуч «НУШ: як прокласти місток?», «Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя», «Створення оптимальних умов для успішного навчання першокласника» 2024-2025 н. р. ЗДНВР, практичний психолог, вчителі початкових класів
11 Батьківський всеобуч «Що варто знати батькам про НУШ», «Поради для батьків майбутніх першокласників»,  «Психологічна готовність дитини до школи» 2022-2024 н. р. ЗДНВР, практичний психолог, вчителі початкових класів
12 Підготовка  рекомендацій для батьківпро готовність до школи 2022-2023н. р. ЗДНВР, практичний психолог, вчителі початкових класів
13 Консультування батьків щодо готовності дітей до навчання в школі. 2022-2026 н. р. ЗДНВР, практичний психолог, вчителі початкових класів
14 Взаємовідвідування занять та уроків учителями початкової школи та вихователем. 2022-2027 н. р. ЗДНВР,   вчителі початкових класів
15 Відкриті  виховні заходи в ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Біличі для майбутніх першокласників 2025-2026 н. р. ЗДНВР, педагог-організатор,  вчителі початкових класів
16 Проведення загальних батьківських зборів «Дошкільна освіта і НУШ: як прокласти місток» 2022-2023 н. р. ЗДНВР
17 Адміністративний контроль за адаптацією першо­класників. 2022-2026 н. р. Адміністрація
18 Організація медико -психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку учнів 1-х класів з метою вирішення проблеми адаптації. Здійснення моніторингу. 2022-2026 н. р. ЗДНВР, практичний психолог, вчителі початкових класів
19 Висвітлення інформації про співпрацю на сайті  закладу освіти Постійно ЗДНВР
20 Проведення інтернет -консультації, вебінарів, форумів для батьків

 

Постійно ЗДНВР, практичний психолог, вчителі початкових класів
21 Діагностика компетентності

учнів (порівняно з початком роботи)

Щорічно Практичний психолог
22 Комплектація 1 класу з урахуванням діагностики. Щорічно Адміністрація
23 Презентація проєкту 2026-2027 н. р. ЗДНВР

 

 Очікувані результати:

 • поєднання дошкільної та початкової ланки освіти;
 • забезпечення зв’язку вихованців і педагогів є
 • реалізація практики взаємовідвідування старшими дошкільниками сумісних занять, виховних заходів у закладі;
 • встановлення тісного взаємозв’язку між дошкільною групою та батьками;
 • розкриття  творчих здібностей учасників проєкту.

 

2.3.3. Проєкт «Плекаємо патріотів України»

 

Мета проєкту:сприяти вихованню у молодого покоління національно-патріотичних почуттів;поглибити знання вихованців з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;формувати повагу до культурного та історичного минулого України, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови; розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти вихованців; виховувати високі моральні якості особистості; стимулювати постійне зростання вихованців як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності; здатність до виконання громадянського обов’язку; забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

 

Завдання проекту:

 • підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві загалом та школі зокрема;
 • зорієнтувати виховну систему школи на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;
 • виявлення рівня сформованості в вихованців патріотичних і громадянських якостей;
 • розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери особистості;
 • впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;
 • інформувати всіх учасників навчального процесу про досягнення і нововведення у сфері національно – патріотичного виховання;
 • активізувати роботу педагогічного та учнівського колективу, органів учнівського самоврядування, батьківської громадськості з питань національно – патріотичного виховання;
 • активізувати форми масової національно – патріотичної діяльності (пошукова робота, тематичних заходів, пов’язаних із знаменними та пам’ятними датами);
 • вивчати та популяризувати серед освітянського загалу передовий педагогічний досвід з питань формування громадянина – патріота України.

 

Шляхи реалізації проєкту:

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
Підготовчий етап
1 Базовий етап, під час якого відбувається підготовка до реалізації проєкту, підготовка нормативних документів, розробка перспективних планів, моніторинг базової системи патріотичного виховання в закладі 2022-2023 н. р. ЗДНВР, практичний психолог, педагог-організатор
Формуючий етап  
2 Основний етап реалізації змісту проєкту, що передбачає впровадження системи заходів із патріотичного виховання учнів 2023-2026

рр.

ЗДНВР, педагог-організатор
3 Місячник патріотичного вихо-вання, що включає зустрічі з воїнами АТО/ООС, заходи з військово-патріотичної та оборонно-масової роботи, присвячених Дню захисника України, Дню Перемоги тощо Щорічно

 

 

ЗДНВР, педагог-організатор
4 Загальношкільні класні години, спрямовані на національно-патріотичне виховання Постійно Класні керівники
5 Проведення інтегрованих уроків історії та літератури з патріотичної тематики у навчальному закладі, бібліотеках, музеях Щорічно Вчителі-предметники
6 Реалізація патріотичного ви-ховання в позаурочній діяль-ності здобувачів освіти (клас-ні години, зустрічі з ветера-нами війни і праці, диспути, бесіди, вікторини, виставки малюнків, конкурси творів, екскурсії, ведення гуртків патріотичної спрямованості) Постійно ЗДНВР, педагог-організатор, класні керівники, вчителі-предметники
7 Патріотичне виховання в рамках роботи з батьками:

– батьківські збори громадянсько-патріотичної спрямованості;

– допомога в організації та проведенні позакласних заходів;

– залучення батьків до органі-зації екскурсій, походів, свят;

– спільних позакласних заходів (виставки, конкурси, екскурсії)

Постійно ЗДНВР, педагог-організатор, класні керівники
Діагностико-коригуючий та прогностичний етап
8 Етап вивчення результативності реалізації проєкту та прогнозування щодо напрямів його подальшого впровадження 2026-2027 н. р. ЗДНВР, педагог-організатор
9 Висвітлення досвіду роботи школи в ЗМІ 2026-2027 н. р. ЗДНВР, педагог-організатор

 

Очікувані результати:

 • сформованість у вихованців високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України;
 • виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;
 • забезпечення єдності навчання, виховання і психологічної підготовки учнів до захисту Батьківщини;
 • вироблення єдиних поглядів на проблему виховання громадянина, патріота;
 • формування компетентної особистості, орієнтованої на загальнонародні традиції, з усвідомленою громадянською позицією;
 • залучення до співпраці щодо реалізації проекту батьківський комітет, громадськість міста, позашкільні установи.

 

2.3.4. Проєкт «Добро починається з тебе»

 

Мета проєкту: виховувати у молодого покоління бажання творити добро; формувати навички самостійно приймати рішення; розвивати в учнів особистісні  риси доброти, людяності, толерантності, співчуття, уміння терпляче, і з розумінням ставитись до оточуючих; сприяти формуванню у дітей, підлітків та молоді вміння та бажання відчувати чужий біль, не бути байдужим до тих, хто потребує уваги й підтримки.

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМ
1 Шефство над пенсіонерами: вчителями школи, людьми похилого віку. (Привітання із Днем вчителя, Днем знань; виготовлення адресних листівок, оберегів, сувенірів з нагоди різних свят, виготовлення саморобних подарунків відповідно до основних свят календаря) Протягом року Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

2

2

Шефство над вихованцями дошкільної групи (показ дітям театралізованих вистав, вітання із Різдвяними святами, ігри,  проведення концертних програм) Протягом року Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

3

3

Проведення благодійних учнівських ярмарок, акцій з метою надання адресної допомоги. Протягом року Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

4

4

Благодійна акція «З кожного по книзі-шкільна бібліотека 1 раз на рік Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

5

5

Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС

 

2 рази на рік Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

6

6

Флешмоб  «Пам’ятайте героїв!» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 1 раз на рік Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

7

7

Збір пластикових кришечок для протезів воїнів АТО Постійно

 

Волонтери навчального закладу
8

8

Організація співпраці з волонтерами Протягом року Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

9

9

Виготовлення адресних листівок, оберегів, патріотичної символіки, сувенірів з нагоди різних свят воїнам ООС Протягом року Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

110 Проведення  заходів за участю волонтерів: благодійні акції, зустрічі з представниками громадських організацій та волонтерами зони АТО Протягом року Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

111 Збір продуктів харчування, предметів першої необхідності воїнам ООС Протягом року Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

112 Вшанування односельчан-воїнів  АТО до Дня Захисника України, Збройних сил України. Щороку Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

113 Організація заходів до річниці голодомору в Україні.Акція«Запали свічку пам’яті» Щороку Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

114 Організація загальношкільного конкурсу вітальних листівок, присвячених Дню Матері та Міжнародному Дню сім’ї Щороку Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

115 Індивідуальна допомога одиноким престарілим, людям, які потребують допомоги Протягом року Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

116 Тренінги для учнів середньої школи щодо шкідливості дії на організм алкоголю, наркотиків, нікотину 2 рази на рік Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

117 Благодійна допомога тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

 

Протягом року Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

ПОШУКОВО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ
118 Поглиблене вивчення історії рідного краю. Збір матеріалів про історичне минуле села Протягом року Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

119 Збір матеріалів для шкільного музею про загиблих героїв-земляків, події і учас-ників Другої світової війни; про події і учасників бойових дій на сході України. Протягом року Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

220 Похід «Історичними стежками рідного краю» 1 раз на рік Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

221 Тематичні, оглядові екскурсії  у краєзнавчі музеї, музеї бойової слави, до пам’ятних історичних місць Щороку Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

222 Створення літопису свого навчального закладу Постійно Педагог-організатор,

учнівське самоврядування

223 Упорядкування могил та пам’ятників Протягом року Педагог-організатор, волонтери навчального закладу
ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ
224 Збереження та відновлення природи рідного краю Постійно Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

225 Акція зі збору відпрацьованих батарейок Постійно Волонтери навчального закладу
226 Благодійна акція «Посади дерево» Щороку навесні Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

227 Благодійна акція «Збережемо птахів взимку!» (Виготовлення годівничок для зимуючих птахів) Щороку Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

228 Створення у навчальному закладі станцій сортування сміття Протягом року Педагог-організатор,

волонтери навчального закладу

 

Очікувані результати:

 • набуття учнями соціального досвіду в об’єднанні зусиль учнівського самоврядування у практичній діяльності й спілкуванні;
 • отримання можливості  для кожного учасника проєкту  відчути себе причетним до розв’язання загальної важливої проблеми, навчитись  ставити й вирішувати завдання, оцінювати власну діяльність та вміння брати на себе відповідальність;
 • сприяти  добровільному вияву милосердя, співчуття, благодійності;
 • надання реальної допомоги людям, які її потребують.


 

 • Напрям: Управлінські процеси
№ з\п Об’єкт оцінки 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 На виході
Де розглядається це питання Подальші дії
1 Стратегія розвитку навчального закладу Створення коригування коригування коригування коригування Педагогічна рада, експертні групи
2 Річний план Реалізація напрямів Доповнення

коригування

Доповнення

коригування

Доповнення

коригування

Доповнення

коригування

Педагогічна рада, експертні групи
3 Моніторинг навчальних досягнень 5,7,9 6,8 8,9 5,6 7,8,9 Нарада при ЗДНВР
4 Організація семінарів та тренінгів «Шляхи підвищен-ня рівня мотивації саморозвитку здобувачів освіти, як основа успішної освітньої діяльності» Нарада при ЗДНВР
5 Матеріально – технічна база закладу Оновлення

санвузлів,

Проведення круглого столу «Новий освітній простір для НУШ» , Ремонт харчоблоку Нарада при директору
6 Психологічний клімат у колективі Анкетування учнів та педагогів Відвідування уроків з метою  вивчення психологічної атмосфері Анкетування учнів, батьків Проведення  шкільним психологом тренінгів
7 Сайт освітнього закладу Інформативне наповнення сайту освітнього закладу. Удосконалення освітнього сайту Постійне наповнення Нарада при директору
8 Кадрова політика Пошук співробітни-ків на сайтах праце-влаштування.Пошук майбутніх колег серед випускників педагогічних вишів Круглий стіл: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі» Робота по заповненні вакансій Педагогічна рада: «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання» Пошук співробіт-ників на сайтах працевлаштування

Пошук майбутніх колег серед випускників педагогічних вишів

9 Матеріальне та моральне заохочення Подяки активним учасникам культурно-масових заходів, олімпіад, конкурсів Нагородження грамотами, подяками.Спів-праця з заснов-ником, місцевими підприємцями щодо матеріального заохочення учнів та педагогів Співпраця з засновником, місцевими підприємцями щодо матеріального заохочення учнів та педагогів Співпраця з засновником, місцевими підприємцями щодо матеріального заохочення учнів та педагогів Співпраця з засновником, місцевими підприємцями щодо матеріального заохочення учнів та педагогів Збори трудового колективу
10 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Підтримка добровільної сертифікації педагогічних працівників Участь у русі вчительських (не)конференцій EdCamp Україна Проходження підвищення кваліфікації за графіком Проходження підвищення кваліфікації за графіком Участь у русі вчительських (не)конференцій EdCamp Україна Нарада при ЗДНВР
11 Правила поведінки Оформлення куточків «Правила поведінки» Оновлення інформації щодо правил поведінки у закладі Контроль за станом відвідування уроків та виховних заходів Нарада при ЗДНВР
12 Права та обов’-язки учасників освітнього процесу Всеобуч «Права та  обов’язки учасників освітнього процесу» Нарада при ЗДНВР
13 Управлінські рішення Врахування інтересів педагогічних працівників, батьків та учнів Педагогічні ради
1 Оперативні наради Підсумки навчально-виховної роботи за тиждень, місяць, семестр Наради при директору
2 Педагогічні ради Обговорення трудових питань
3 Батьківські збори Обговорення питань навчально-виховної роботи у закладі
14 Громадське самоврядування Затвердження плану

роботи, структури  оновленого учнівського самоврядування

Робота по створенню громадської організації батьків закладу Поглиблення співпраці закладу освіти та батьків
15 Участь закладу в житті громади Участь у загально-громадських святах, участь у громад-ських проектах, волонтерська діяльність Участь у загально-громадських святах, участь у громадських проектах, волонтерська діяльність
16 Розклад занять Оновлення та удосконалення розкладу занять інваріантної та варіативної складової Наради при директору
17 Режим роботи закладу Встановлення режиму роботи відповідно до особливостей навчального року Педагогічна рада
18 Реалізація питання академічної доброчесності Ознайомлення із особливостями дотримання правил академічної доброчесності. Спостереження за навчальними заняттями Дотримання правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу Контроль за дотриманням правил академічної доброчесності  Батьківський всеобуч про академічну доброчесність Педагогічна рада
19 Питання боротьби з корупцією Бесіди з учасниками освітнього процесу з питань антикорупційного законодавства Перегляд відеофільмів з питань запобігання корупції Ознайомлення з діяльністю анти-корупційних органів Класні години, батьківські збори

 

 • ПРОЄКТ«ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ–ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

 

Основними напрямами інноваційної управлінської діяльності є:

 • Концептуальність управління, його інтенсифікація;
 • Адаптивність управління;
 • Психологізація управлінського менеджменту;
 • Відповідність місії закладу і функції управління;
 • Інформаційне забезпечення процесу управління;
 • Дослідження динаміки розвитку навчального закладу з усіх напрямків діяльності на основі моніторингових процедур;
 • Реалізація принципів особистісно зорієнтованого управління школою;
 • Демократизація управління шляхом впровадження адаптивної моделі державно – громадського управління.

Щоб бути ефективним, управління закладом освіти має спиратись на сучасні наукові підходи, перспективний педагогічний досвід. Сучасна наука пропонує філософські моделі управління, які ґрунтуються на теорії управління людськими ресурсами.

Показники управління освітнім процесом:

 1. Рівень управління процесом створення належних навчально-матеріальних,навчально-методичних,санітарно-гігієнічних умов навчання та виховання школярів.
 2. Організаційна робота з комплектування класів.
 3. Рівень управлінської діяльності захоплення дітей і підлітків якісною середньою освітою.
 4. Управління створенням умов для варіативності навчання.
 5. Рівень керівництва роботою з підвищення ефективності та результативності навчально-виховної роботи, підвищення інтересу учнів до навчання.
 6. Рівень керівництва роботою з обдарованими дітьми.
 7. Управління виховною роботою.
 8. Рівень управління роботою з фізичного розвитку школярів.
 9. Якість ведення документації з навчально-виховної роботи.

10.Рівень аналізу результативності освітнього процесу в динаміці.

 

Мета проєкту:

– підготувати модель ефективного управління розвитком закладу освіти з урахуванням вимог часу;

– удосконалити форми внутрішньошкільного контролю з метою збору об’єктивної інформації

Завдання проєкту:

 • Спрямувати педагогічний колектив на розвиток закладу;
 • Уникати стереотипів під час управління навчальним закладом, під час освітнього процесу;
 • Упровадити систему адаптивно-громадської моделі управління;
 • Удосконалити зворотній зв’язок щодо контролю за виконанням управлінських рішень.

 

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
 

1

Активізувати діяльність громадського управління закладом: батьківський комітет, учнівське самоврядування 2022-2023 н. р. Адміністрація, профспілковий комітет
 

2

Презентувати діяльність Педагогічного колективу перед громадськістю під час щорічного звіту керівника, аудиту школи 2022-2027 роки Адміністрація, профспілковий комітет
 

3

Визначати щорічно на основі результатів професійної діяльності групи педпрацівників, які працюють у режимі:

-оперативного контролю (на довір’ї);

-супроводження управлінського моніторингу (консультації, індивідуальна допомога);

–              науково – методичного

супроводження;

–              на діагностично-корекційній основі(постійний контроль)

2022-2027 роки Заступник

Директор з

НВР, педагогічні працівники

4 Формувати з вчителів, які мають високий науково-методичний рівень підготовки та результа-тивність з їх впровадження, консультаційну групу з питань інноваційної діяльності 2022-2027 роки Профспілковийкомітет,

Педагогічні працівники

5 Планувати висвітлення актуаль-них питань на засіданні педаго-гічної ради, загальношкільній  конференції 2022-2027 роки Заступник директора з

НВР, керівники МО

6 Здійснювати дієвий тематичний контроль за реалізацією державних та відомчих документів в освітній галузі 2022-2027 роки Заступник директора з

НВР, керівники МО

7 Забезпечити глибоке вивчення раз у 5 років стану викладання навчальних предметів Постійно Заступник директора з НВР, керівники МО

 

Очікувані результати:

 • розвиток закладу;
 • підвищення якості освітніх послуг.

 

 • ПРОЄКТ«СУЧАСНА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА –ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

 

Мета проєкту: забезпечення у закладі належних умов для навчання й виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, матеріально-технічних і педагогічних вимог універсального дизайну.

Завдання проєкту:

 • Продовжити проведення енергозберігаючих заходів щодо заміни освітлення, реконструкції опалювальної системи.
 • Поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі закладу;
 • Поліпшити умови експлуатації й утримання приміщень закладу;
 • забезпечити навчальні кабінети сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі й комфортні умови для організації освітнього процесу.

Пріоритети проєкту:

 • виконання заходів щодо модернізації матеріально-технічної й навчально-інформаційної бази закладу.

Вирішення завдань проєкту забезпечуватиметься шляхом:

 • капітального ремонту приміщень, водоканалізаційних мереж та опалення;
 • модернізації матеріально-технічного забезпечення закладу;
 • забезпечення участі учасників освітнього процесу конкурсах, турнірах, виставках, змаганнях тощо;
 • оснащення закладу новими комп’ютерами;
 • підвищення якості надання освітніх послуг.

Очікувані результати:

 1. Створення безпечних і комфортних умов навчання та життєдіяльності закладу відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.
 2. Оновлення навчальної та матеріально-технічно баз закладу.
 3. Забезпечення дотримання критеріїв доступності закладу щодо:
  • Доступності прилеглої території до будівлі закладу;
  • без бар’єрного входу та безперешкодного руху в приміщеннях;
  • доступності до дверних і відкритих прорізів;
  • пристосованості для використання санвузлів, місць відпочинку та усіх без винятку приміщень у закладі;
  • піклування про безпечне перебування в закладі дитини-інваліда.

 

ПРОЄКТ

 

В основу компетентнісного підходу(як нової освітньої парадигми)не можуть бути покладені знання, вміння та навички. У сучасному змісті освіти вони розглядаються не як мета та основа освіти, а як засіб, матеріал моделювання знання, необхідного завтра. Таким чином, знання, вміння та навички стають допоміжним компонентом змісту освіти, інструментом досягнення освітніх цілей та завдань.

Успіх інноваційних змін, у першу чергу залежить від учителя, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності дог гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості.

Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі освіти має вирішити удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів та підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня.

 

Завдання проєкту:

 • забезпечити навчальний заклад кадрами відповідно до освітніх потреб;
 • створити умови для творчого розвитку професійної компетентності;
 • забезпечити сприятливий моральний мікроклімат у колективі.

 

Задачі проєкту:

 • забезпечити якісну світу через висококваліфікованих працівників;
 • реалізувати творчий потенціал педагогічних працівників;
 • формувати позитивну мотивацію до знань в здобувачів освіти через упровадження педагогами інноваційних форм і методів навчання;
 • забезпечити використання інформаційно-комунікативних технологій у освітній процес з метою формування інформаційної компетентності.

 

Шляхиреалізаціїпроєкту:

Заходи Терміни Відповідальні Примітка
1. Дотримуватись діючої нормативної бази щодо педагогічної діяльності: прийом, звільнення, відпустка, атестація 2022-2027 роки Адміністрація,

Профспілковий комітет

2. Проаналізувати забезпеченість педагогічними працівниками

Освітнього процесу відповідно до прогнозованої кадрової політики

На кінець року Адміністрація,

Профспілковий

комітет

3. Створити умови для підвищення рівня загальної професійної компетентності, методичної грамотності педагогічних працівників 2022-2027 роки Адміністрація, профспілковий комітет
4. Проводити атестацію педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 2022-2027 роки Адміністрація, профспілковий комітет
5. Неухильно дотримуватись перспективного плану проходження атестації, курсів підвищення кваліфікації 2022-2027 роки Заст.директор з НВР,

Педагогічні працівники

6. Створити умови для професійного зростання педагогічних кадрів: участь у фахових конкурсах, методичних заходах, вивчення передового педагогічного досвіду, творчі звіти, поширення власного, розробки у фахових журналах 2022-2027 роки Профспілковийкомітет,

Педагогічні працівники

7. Формувати навички самопрезентації, самоаналізу педагогічної діяльності 2022-2027 роки Заст. директора з НВР, кер.МО
8. Підтримувати здоровий морально-психологічний клімат у педколективі, сприяти його згуртованості та працездатності: свята, виїзні дні відпочинку, зустрічі 2022-2027 роки Адміністрація,

профспілковий комітет

9. Створювати безпечні умови праці згідно з законом «Про охорону праці» 2022-2027 роки Заст.Директора зНВР,

профспілковий

комітет

10. Організувати оновлення, поглиблення методичних знань та умінь з педтехнологій та інновацій 2022-2027 роки Заст.директор зНВР,

КерівникиМО

11. Проводити практичні заняття з метою підвищення рівня професійної компетентності Постійно Заст.директора зНВР,

КерівникиМО

12. Довестидо100%рівень

активного користувача ПК педагогічних працівників

до2027р. Заст.директора зНВР,

Керівники МО

13. Стимулювати педагогічних працівників до підвищення рівня професійної майстерності:

премія, заохочення, позачергова атестація, тижневе навантаження

2022-2027 роки Адміністрація, профспілковий комітет
14. Удосконалити форми методичної роботи, запроваджувати інноваційні: квести, методичні ринги, ярмарки педагогічних ідей 2022 р. Заст.директора з НВР
15. Удосконалити систему розробки педагогічних сайтів,блогів 2023 р. Заст.директора з НВР,

Керівники МО

16. Спрямувати роботу педагогічних працівників на розробку авторських програм, методичних посібників (на добровільних засадах) 2022-2027 роки Адміністрація, керівники МО

 

Очікувані результати:

 • висококваліфіковані педагогічні працівники, які беруть активну участь у фахових конкурсах, методичних заходах;
 • викладання навчальних дисциплін учителями відповідно до фаху за дипломом;
 • володіння інформаційно-комунікативними технологіями, висвітлення досягнень в мережі Інтернет, створення власних сайтів;
 • використання інноваційних форм роботи, які є запорукою ефективності освітнього процесу;
 • взаємозв’язок з навчальними закладами, сприяння ефективній профорієнтаційній роботі, реалізація кадрової політики в повному обсязі.

 

 • ПРОЄКТ «ЗАКЛАД ОСВІТИ – ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ»

 

Реформування системи освіти потребує постійного оновлення технологійтаїхприскореноговпровадженнядляшвидкоїадаптаціїдополітичних,економічнихітехнологічнихзмін у світі.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення предметів цього циклу до навчальних планів усіх рівнів освіти.

 

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу ,пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень.

 

Завдання проєкту:

 • Удосконалення форм і методів навчання, побудова освітнього процесу на засадах новаторських освітніх технологій;
 • Розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;
 • Підвищення ефективності управління якістю освіти у закладі;
 • Підвищення конкурентоздатності закладу у соціумі села.
 • Пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів;
 • Управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів;
 • Упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Шляхи реалізації проєкту:

 

Заходи Термін Відповідальні Примітка
1. Створення сприятливого психологічного мікроклімату в колективі для впровадження інноваційних технологій: психологічна, мотиваційна, теоретична підготовка Постійно Адміністрація, профспілковий комітет
2. Запровадження інновації в управлінні закладом 2022-

2027 роки

Адміністрація
3. Створення картотеки з проблеми

«Інноваційні технології навчання»

2022-2027 роки Заступник директора з НВР,

Керівники ШМО

4. Вивчення педагогічного досвіду учителів закладу, міста, країни 2022-2027 роки Заступник директора з НВР
5. Організація роботи на діагностико-прогностичній основі, виявити рівень готовності колективу до впровадження інновацій 2022-2027 роки Адміністрація, практичний психолог
6. Упровадження нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

·        засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

·        творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;

·        участь у науково-практичних конференціях;

·        узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

·        заняття на курсах підвищення кваліфікації;

·        самостійна дослідницька,

творча робота над темою, проблемою

2022-2027 роки Педагогічний колектив
7. Вивчення й узагальнення стану

роботи з упровадження інноваційного розвитку у закладі, розробляти рекомендації і поради щодо впровадження в практику роботи закладу інноваційних

технологій

2022-2027 роки Адміністрація,

Керівники МО

8. Проведення моніторингу якості

Інноваційної діяльності

Червень

щороку

Педагогічний

колектив

9. Презентація результаті інноваційного пошуку, позитивного досвіду, запровадження інноваційних технологій у засобах

Масової інформації

Червень

щороку

Адміністрація

Профспілковий

комітет

10. Проєктування освітнього простору відповідно до вимог сучасності 2022-2027 роки Адміністрація,

педколектив

 

Очікувані результати:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;
 • відкритість закладу до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти;
 • запровадженняінноваційноїдіяльностівроботіпедагогів,адміністраціїзакладу;
 • удосконалення рівня освітніх послуг;
 • створеннявпедагогічномуколективівласноїмоделіінноваційногорозвитку;
 • забезпеченнярозвиткуінформаційноївзаємодіїтаінтеграціязагальноосвітньогонавчальногозакладуусвітовийінформаційнийосвітнійпростір.

 

 

 

 

 

Предмети

                 
 

 

2021/2022

 

 

2022/2023

 

 

2023/2024

 

20124/

2025

 

 

2025-2026

 

2026-2027

 

2027-2028

 

2028-2029

 

2029-0230

1 Українська  мова та література, 5-9 класи  березень березень березень березень
2 Іноземна мова (англійська мова) лютий лютий
3 Зарубіжна  література, 5-9 класи листопад жовтень
4 Історія України, всесвітня історія, 7-9 класи грудень листопад
5 Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти, 5 клас квітень квітень квітень
6 Історія України. 6 клас квітень квітень квітень
7 Основи правознавства,  9 клас квітень квітень
8 Математика, 5-6 класи лютий лютий
9 Алгебра, 7-9 класи лютий лютий березень
10 Геометрія, 7-9 класи лютий лютий січень
11 Інформатика 5-9 класи жовтень жовтень
12 Біологія, 7-9 класи  

 

листопад листопад лютий
13 Географія, 6-9 класи березень  

 

листопад грудень
14 Природознавство, 5 клас січень січень
15 Фізика, 7-9 класи грудень лютий листопад
16 Хімія, 7-9 класи лютий
17 Образотворче мистецтво, 5-7 класи квітень жовтень
18 Музичне мистецтво, 5-7 класи листопад січень листопад
19 Мистецтво, 8-9 класи квітень
20 Трудове навчання. 5-9 класи жовтень листопад січень
21  Основи здоров’я, 5-9 класи січень лютий
22 Фізична культура, 5-9 класи  травень лютий квітень
23 Фізична культура, 1-4 класи жовтень жовтень
24 Початкові класи, 1-4 класи  жовтень листопад жовтень
25 Курси за вибором, індивідуально-групові заняття, факультативні курси, Гуртки, секції. грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

26 Інклюзивне навчання грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

грудень

травень

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Перспективне планування роботи на 2022-2027 Рр.

 

2.1. Етапи реалізації Стратегії розвитку закладу

 

І етап. Концептуально-організаційний (2022-2023 н. р.)

 

Мета: ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями методичної проблеми школи «Формування життєвих компетентностей учнів через реалізацію в освітньому процесі інноваційних педагогічних проєктів», визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми.

 

Завдання і пріоритетні напрями діяльності закладу

 

2022-2023 н.р.

 

 1. Забезпечити реалізацію права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до навчальних планів.
 2. Розвивати здібності та обдарування дитини, її наукового світогляду оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.
 3. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій інтерактивних методів навчання.
 4. Створити належні умови для адаптації до навчання в початковій та основній школах учням 1-х, 5-х класів.
 5. Діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхи реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів.
 6. Аналіз рівня інформатизації закладу до початку реалізації проблеми.
 7. Визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників.
 8. Створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників.
 9. Створення системи інформаційних ресурсів ( розробки уроків, методичної літератури, мультимедійні проекти, баз даних бібліотеки, медіатеки тощо).
 10. Висвітлення тематичної інформації серед учасників освітнього процесу.
 11. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
 12. Побудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти освітнього закладу.
 13. Підготувати гідного представника свого народу, патріота держави, який усвідомлює та пишається цим, розуміє свою етнічну відмінність від представників інших народів, любить рідну землю, мову й культуру, дбає про її поступ і готовий до захисту її від чужих посягань, переконаний, що найповніший розквіт нації можливий лише у власній державі.

 

Шляхи реалізації:

 

Вид роботи Виконавець Форма узагальнення
Моніторинг рівня володіння ІКТ, рівня комунікативної компетентності педагогіч-ними працівниками. Адміністрація, психолог Нарада при директору
Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників в рамках «Інноватика в школі», «Сучасні заклади освіти»:

1. Проведення онлайн навчання для педагогічного колективу закладу  за навчальним курсом:

– розробка Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в освітньому закладі;

– створення культури інноваційного розвитку;

– обмін ідеями та досвідом;

– впровадження проєкту;

– аналіз поточних результатів, Стратегія розвитку.

2. Розробка рекомендацій на основі аналізу результатів першого року етапу.

Керівники МО, ЗДНВР, Звіти
Вивчення передових освітніх технологій. Заступники директора, керівники МО Творчі звіти
Організація співробітництва з вищими навчальними закладами  ЛОІППО та ДДПУ ім. І.Франка Адміністрація Семінари, конференції, педагогічна рада
Проведення спільних заходів з навчальними закладами, які працюють за аналогічною проблематикою. Адміністрація Семінари, конференції, круглі столи тощо
Розробка інструкцій, методичних рекомендацій, порад з питань реалізації проблеми. Адміністрація Засідання педагогічної ради, наради, МО, методичні збірники
Моніторинг рівня технічного забезпечення навчального закладу. Адміністрація План розвитку матеріально-технічної бази освітнього закладу
Висвітлення інформації щодо реалізації методичної проблеми на сайті освітнього закладу. Адміністрація Сайт освітнього закладу
Створення динамічних, творчих, аналітичних груп, спрямованих на реалізацію проблеми. Адміністрація Робота в групах
Розробка та затвердження схеми інформаційного простору закладу. Адміністрація План роботи освітнього закладу
Вивчення основної проблематики комунікативної активності здобувачів освіти. Психолог, соціальний педагог Нарада при директорові
Розвиток соціальної та комунікативної активності здобувачів освіти. Педагогічні працівники Освітня діяльність
Формування в учнів навичок використання ІКТ пріоритетного у навчальній діяльності з метою саморозвитку, самоосвіти. Вчителі, класні керівники Освітня діяльність
Проведення заходів із профілактики безпечного користування Інтернетом. Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, інше

 

Очікуванні результати: сформувати позитивне ставлення учасників освітнього процесу до реалізації методичної проблеми; мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми.

 

ІІ етап. Реалізація проблеми (2023-2024н. р.)

 

Мета: створення ефективного механізму реалізації проблеми, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхів впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання та виховання здобувачів освіти.

 

Завдання і пріоритетні напрями діяльності закладу 2023-2024 н. р.

 

 1. Розвиток інформаційної культури та комп’ютерної грамотності вчителів.
 2. Розвиток комунікативних компетентностей учасників освітнього процесу.
 3. Створення, ведення та поповнення банку даних вчителів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології.
 4. Вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадженням технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів.
 5. Практичне застосування інформаційних технологій в освітньому процесі та  управлінській діяльності закладу.
 6. Формування безпечного толерантного освітнього середовища.

 

Шляхи реалізації:

 

Вид роботи Виконавець Форми узагальнення
Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників. Проведення дистанційного навчання для педагогічного колективу закладу за навчальним курсом:

–          планування навчання на основі констатуючого дослідження;

–          створення культури інноваційного розвитку;

–          обмін ідеями та досвідом;

–          впровадження проєктів;

–          аналіз поточних результатів.

Адміністрація Звіти
Психолого-педагогічна підтримка процесу впровадження методичної проблеми. Адміністрація, психолог Консультації, психолого-педагогічні семінари-практикуми
Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоров’язбережувальних технологій. Адміністрація Індивідуальні консультації, бесіди, семінари
Робота із здобувачами освіти щодо пропаганди здорового способу життя. Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний-педагог

 

Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми тощо
Проведення методичних заходів з метою розвитку комунікаційної культури та навичок ефективної комунікації педагогів. Адміністрація Засідання педагогічної ради, наради, МО тощо
Проведення інструктивно-методичних заходів з метою розвитку інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів. Адміністрація Засідання педагогічної ради,, наради, МО тощо
Самоосвіта педагогічних працівників з окремих аспектів методичної проблеми. Вчителі Творчі звіти
Впровадження навчальних програм з ІКТ підтримкою. Педагогічні працівники Навчальні заняття, виховні заходи
Проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток комунікативних компетенцій здобувачів освіти. ЗДНВР, класні керівники План роботи школи
Проведення та залучення до участі здобувачів освіти у тренінгових заняттях з розвитку особистісних складових:

 1. Толерантність;
 2. Висока комунікативність;
 3. Творча активність;
 4. Рефлективність;
 5. Емпативність;
 6. Сенситивність.
Психолог, соціальний- педагог, класні керівники План роботи
Використання інтерактивних технологій навчання з метою розвитку комунікативних компетентностей. Вчителі Наказ
Проведення уроків, виховних заходів із запровадженням ІКТ. Педагогічні працівники План роботи закладу, календарні плани
Фронтальне відвідування уроків зі наступним аналізом з метою визначення рівня практичного розв’язання проблеми вчителями освітнього закладу. Адміністрація Наради, засідання МО
Взаємовідвідування уроків, виховних заходів з метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми з наступним аналізом. Учителі-предметники Засідання МО
Формування у здобувачів освіти навичок оптимального використання ІКТ в навчальній діяльності. Педагогічні працівники Навчальні заняття
Формування у здобувачів освіти комунікативних компетентностей. Педагогічні працівники Освітня діяльність
Участь педагогічних працівників у тематичних конкурсах, підготовка здобувачів освіти до участі у тематичних конкурсах. Адміністрація, педагогічні працівники Педагогічні ради, засідання МО
Оптимізація роботи медіатеки, бібліотеки, створення єдиного інформаційного середовища.

 

Адміністрація, бібліотекар школи Педагогічна рада
Організація просвітницької роботи з батьківською громадою з тематики методичної проблеми. Класні керівники Батьківські збори, батьківський лекторій
Накопичення інформаційних ресурсів (розробки уроків, виховних заходів, методична література, мультимедійні проекти, бази даних шкільної бібліотеки, медіатека). Адміністрація, керівники МО Методичний кабінет
Інформативне наповнення сайту освітнього закладу. Адміністрація Сайт
Аналіз результатів, проміжне коректування планів. Адміністрація Педагогічна рада

 

Очікуванні результати: особистісне сприйняття та засвоєння учасниками освітнього процесу сутності та науково-теоретичних засад методичної проблеми, практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду, підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів.

ІІІ етап. Набуття досвіду (2024-2025 н. р.)

 

Мета: апробація напрацьованого в особистій практиці, рефлексія особистої діяльності.

 

Завдання і пріоритетні напрями діяльності закладу 2024-2025 н. р.

 

 1. Розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в освітній процес.
 2. Діагностування, аналіз проміжних результатів.

 

Вид роботи Виконавець Форма узагальнення
Моніторинг особистого професій-ного зростання вчителів. Заступник директора Портфоліо, творчі звіти
Систематизація інформаційних ресурсів закладу. Адміністрація Медіатеки та інше
Впровадження навчальних програм з ІКТ-підтримкою. Вчителі закладу Педагогічна рада
Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом. Адміністрація Науково-практичні семінари, консультації
Організація системи інформаційної безпеки закладу. Вчителі інформатики Освітня діяльність
Поширення позитивного досвіду вчителів-новаторів . Адміністрація, вчителі Освітня діяльність
Сприяння оптимальному використанню ІКТ в навчальній діяльності здобувачів освіти. Адміністрація, вчителі Освітня діяльність
Організація та проведення виховних, навчальних занять заходів спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва здобувачів освіти. Педагогічні працівники Освітня діяльність
Сприяння застосуванню здобувача-ми освіти комунікативних компетентностей. Адміністрація, вчителі Освітня діяльність
Сприяння та залучення учнів до участі у інтернет-проєктах, інтернет-олімпіадах. Вчителі, класні керівники, керівники гуртків Освітня діяльність
Використання засобів сучасних інформаційних технологій у проєктно-дослідницькій і конкурсній діяльності здобувачів освіти. Вчителі, класні керівники, керівники гуртків Освітня діяльність
Створення умов для самореалізації здобувачів освіти. Вчителі, класні керівники, керівники гуртків Освітня діяльність
Інформаційне наповнення сайту навчального закладу. Адміністрація Сайт школи
Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблем здорового способу життя і здоров’язбережувальних технологій. Адміністрація, Індивідуальні консультації, бесіди, семінари
Робота із здобувачами освіти щодо пропаганди здорового способу життя. Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми тощо

 

Очікувані результати: підвищення професійної майстерності, творчого потенціалу, педагогів, використання набутого досвіду, реалізація програми в практиці всіх структурних ланок школи. Позитивний імідж навчального закладу.

 

 1. IV. Узагальнення результатів (2025-2027 рр.)

 

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми, проектування

 

Завдання і пріоритетні напрями діяльності закладу 2025-2027 рр.

 

 1. Моніторинг результатів.
 2. Комплексний аналіз результатів дослідження.
 3. Узагальнення та оформлення матеріалів.
 4. Впровадження результатів дослідження.
 5. Створення єдиного інформаційного простору навчального закладу.

 

Вид роботи Виконавець Форма узагальнення
Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням. Адміністрація Матеріально-технічна база навчального закладу
Практичне застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі. Педагогічні працівники Освітня діяльність
Впровадження дистанційної освіти. Адміністрація Освітня діяльність
Створення умов для взаємодії учасників освітнього процесу через єдиний інформаційний простір. Адміністрація, класні керівники Електронний журнал
Створення безпечного толерантного освітнього середовища в навчальному закладі. Учасники освітнього процесу Освітня діяльність
Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників освітнього процесу. Учасники освітнього процесу Освітня діяльність
Моніторинг очікуваних результатів . Адміністрація, вчителі Педагогічні ради
Організація співробітництва 1з закладом здоров’я. Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми
Забезпечення педагогічних працівників матеріалами з проблеми здорового способу життя і здоров’язбережуваль-них технологій. Адміністрація Індивідуальні консультації, бесіди, семінари
Робота із здобувачами освіти щодо пропаганди здорового способу життя. Вчителі, класні керівники, психолог, соціальний педагог Бесіди, класні години, батьківські збори, семінари-практикуми, інше
Моніторинг досліджень із питань обізнаності дітей щодо негативних чинників, які впливають на здоров’я. Адміністрація Виховна діяльність

 

Очікуванні результати: підвищення педагогічної майстерності вчителів, підвищення якості освітнього процесу, поширення досвіду роботи навчального закладу.

 

2.2. Мережа класів та контингент учнів (прогнозований)

 

Навчальний рік Кількість класів Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022-2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2023-2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2024-2025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2025-2026 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2026-2027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Контингенти учнів по класах (прогнозований)
Навчальний рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022-2023 5 11 7 12 17 11 17 11 12 103
2023-2024 10 5 11 7 12 17 11 17 11 101
2024-2025 12 10 5 11 7 12 17 11 17 102
2025-2026 8 12 10 5 11 7 12 17 11 93
2026-2027 12 8 12 10 5 11 7 12 17 94

 

2.3. Курси підвищення кваліфікації

 

Навчальний рік Кількість працівників
2022 24
2023 24
2024 24
2025 24
2026 24
2027 24

 

 • Атестація педагогічних працівників

 

Навчальний рік Кількість працівників
2022-2023 8
2023-2024 6
2024-2025 2
2025-2026 5
2026-2027 2

 

2.5. План-графік вивчення стану викладання  предметів на 2021-2026 р.

 

Предмет Семестр
2022-2023 н. р.
1 Вивчення системи роботи вихователя ГПД Протягом року
2 Вивчення системи роботи вчителів української мови та літератури Протягом року
3 Вивчення системи роботи вчителя зарубіжної літератури Протягом року
4 Вивчення системи роботи вчителів початкових класів Протягом року
5 Вивчення системи роботи вчителя образотворчого мистецтва Протягом року
2023-2024 н. р.
6 Вивчення системи роботи вихователя ГПД Протягом року
7 Вивчення системи роботи асистентів вчителів Протягом року
8 Вивчення системи роботи вчителів англійської мови Протягом року
9 Вивчення системи роботи вчителя фізичного виховання Протягом року
10 Вивчення системи роботи вчителя біології та основ здоров’я Протягом року
11 Вивчення системи роботи вчителя музичного мистецтва Протягом року
2024-2025 н. р.
12 Вивчення системи роботи вихователя ГПД Протягом року
13 Вивчення системи роботи вчителя історії Протягом року
14 Вивчення системи роботи вчителів початкових класів Протягом року
15 Вивчення системи роботи асистента вчителя Протягом року
16 Вивчення системи роботи вчителя математики Протягом року
17 Вивчення системи роботи вчителя фізики Протягом року
18 Вивчення системи роботи вчителя трудового навчання Протягом року
2025-2026 н. р.
19 Вивчення системи роботи вчителя основ правознавства Протягом року
20 Вивчення системи роботи вчителів початкових класів Протягом року
21 Вивчення системи роботи соціального педагога Протягом року
22 Вивчення системи роботи вчителя основ здоров’я Протягом року
23 Вивчення системи роботи вчителя української мови Протягом року
24 Вивчення системи роботи вчителя зарубіжної літератури Протягом року
25 Вивчення системи роботи вчителів математики Протягом року
26 Вивчення системи роботи вихователя ГПД Протягом року
2026-2027 н. р.
27 Вивчення системи роботи вчителя фізичного виховання Протягом року
28 Вивчення системи роботи вчителя хімії, природознавства Протягом року
29 Вивчення системи роботи вчителя інформатики Протягом року
30 Вивчення системи роботи вчителя біології Протягом року
31 Вивчення системи роботи вчителя історії Протягом року
32 Вивчення системи роботи вчителя географії Протягом року
33 Вивчення системи роботи вчителя англійської мови Протягом року
34 Вивчення системи роботи вчителя початкових класів Протягом року
35 Вивчення системи роботи вчителя мови Протягом року
36 Вивчення системи роботи шкільного бібліотекара Протягом року

 

2.6. Зміцнення матеріальної бази та планування господарської діяльності

 

Роки Придбання Ремонтні роботи
2022-2023 ü  меблі та обладнання в рамках реалізації проєкту «Нова українська школа»;

ü  меблі та обладнання для ресурсної кімнати;

ü  інтерактивні дошки та проектори;

ü  професійні мікрофони;

ü  фотоапарат

ü  капітальний ремонт харчоблоку;

ü  ремонт актового залу;

ü  поточні ремонти;

ü  ремонт спортивного майданчика;

ü  заміна стелі в класній кімнаті.

ü  встановлення огорожі;

ü  облаштування місць відпочинку для учнів;

ü  відмостка навколо школи;

 

2023-2024 ü  оновлення меблів в шкільній їдальні;

ü  оновлення спортивного інвентаря;

ü  комп’ютерна техніка;

ü  меблі в класні кімнати ;

ü  реконструкція внутрішніх туалетів;

ü  заміна підлоги по класах

ü  встановлення пандусу

ü  накриття сходів

ü  встановлення ринв

ü  перекриття школи

2024-2025 ü  облаштування зони відпочинку у закладі ü  капітальна реконструкція сходів перед входом у навчальний заклад;

ü  заміна підлоги

ü  поточні ремонти

ü  ремонт шкільної котельні

2025-2026 ü  обладнання для харчоблоку;

ü  комп’ютерна техніка;

ü  інтерактивні дошки та проектори

ü  заміна асфальтного покриття на території школи бруківкою;

ü  поточні ремонти;

ü  капітальний ремонт майстерні

2026-2027 ü  обладнання для шкільної бібліотеки;

ü  поповнення бібліотечного фонду;

ü  меблі та обладнання для ресурсної кімнати;

ü  капітальний ремонт внутріш-нього подвір’я навчального закладу.

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                    Оксана МАКОГОН

 

 

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

Протокол засідання педагогічної ради  ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Біличі

№  6 від « 15 »  червня  2022

 

print

Pin It on Pinterest