«

»

Вер 19

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів с.Стара Ропа

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022р.                                   м. Старий Самбір                          № 1079

 

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів с.Стара Ропа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки

 

Відповідно до п.2 ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення безпечного та доступного освітнього середовища, Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти I-II ступенів села Стара Ропа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

 

Міський голова                                               Ігор ТРУХИМ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 18-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 06 вересня 2022р. №1079

 

Міський голова                         Ігор ТРУХИМ

 

 


 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

І-ІІ СТУПЕНІВ с.СТАРА РОПА

СТАРОСАМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2022-2026 роки

 

Стратегія визначає мету, зміст, завдання та проблеми закладу, конкретизує перелік основних напрямів і заходів реалізації стратегічних завдань. Основним стратегічним баченням розвитку є створення та функціонування закладу, у якому не тільки здобувається освіта та формується освітній компонент, а й створюються умови, за яких кожна дитина може реалізувати себе як особистість, може почувати себе вільно, безпечно та реалізувати свої індивідуальні здібності. Стратегія спрямована на виконання Конституції України; Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших законодавчих та підзаконних актів законодавства у сфері освіти і науки, рішень (розпоряджень) засновника або уповноваженого ним органу, власних установчих документів та для реалізації забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Стратегія розвитку закладу на 2022-2026 роки може змінюватися та доповнюватися.

Місія школи:створення безпечного і доступного освітнього середовища для всебічного розвитку та соціалізації учасників освітнього процесу, їх інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей на засадах загальнолюдських цінностей, зокрема цінностей Українського народу, Конституції і законів України.

Візія:заклад повинен стати простором психологічного комфорту всіх учасників освітнього процесу та їх соціального успіху, який мотивує: здобувачів освіти – до позитивних змін у навчанні; педагогічних працівників – до професійного росту, батьків – до активної свідомої співпраці.

Цінності:

Здоров’я

Гідність

Успішність

Доброчесність

Саморозвиток

Творчість

Партнерство

Усвідомлений патріотизм

Сприяння розвитку якостей випускника закладу:

 • здоровий спосіб життя.
 • висока освіченість і культура поведінки;
 • готовність до свідомого вибору професії;
 • здатність до саморозвитку, самоосвіти;
 • самореалізація в умовах сучасного життя,
 • толерантність, комунікативність, рефлектовність, емпативність;
 • вміння працювати в команді;
 • критичне мислення;
 • мотивація до праці;
 • моральна стійкість, громадянська позиція, усвідомлений патріотизм

 

Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання освітніх послуг; досягнення рівня освіченості, який відповідає потенційним можливостям та ступеню навчання кожної дитини шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – батьки здобувачів освіти – педагоги»; розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної особистості, формування сприятливого освітнього середовища на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямованого на зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання кожної особистості.

 

Завдання розвитку закладу на 2022 – 2026 роки :

 1. Формування безпечного та комфортного освітнього середовища для всіх учасників навчального процесу, облаштованого відповідно до принципів розумного пристосування.
 2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на всіх рівнях здобуття освіти.
 3. Надання освітніх послуг через різні форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж).
 4. Розкриття та розвиток здібностей, талантів, можливостей, пізнавальних інтересів здобувачів освіти, мотивації до оволодіння знаннями, самостійного набуття знань.
 5. Створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій.
 6. Формування цінностей та необхідних для самореалізації здобувачів освіти життєвих компетентностей.
 7. Виховання відповідальних громадян-патріотів України, здатних до свідомого суспільного вибору.
 8. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності з метою надання якісних освітніх послуг.
 9. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу, мотивація до фізичної активності.
 10. Створення психологічно комфортного середовища.
 11. Формування екологічної поведінки, бережливого ставлення до енергоресурсів усіма учасниками освітнього процесу.
 12. Формування штату закладу із кваліфікованих робітників.
 13. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно з Положенням про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.
 14. Застосування заходів морального та матеріального стимулювання педагогічних працівників.
 15. Запровадження педагогіки партнерства усіма учасниками освітнього процесу.
 16. Облаштування інклюзивного освітнього простору. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).
 17. Забезпечення закладу освіти необхідним обладнанням.
 18. Створення умов для якісного та здорового харчування.
 19. Запобігання будь-яким проявам дискримінації та булінгу
 20. Створення простору інформаційної взаємодії (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр).
 21. Впровадження політики академічної доброчесності.
 22. Перехід на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію закладу.
 23. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.
 24. Формування негативного ставлення до корупції
 25. Розвиток та удосконалення дистанційного навчання
 26. Продовження формування позитивного іміджу освітнього закладу;
 27. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Завдання:

 

 • Забезпечення комфортних і безпечних умов освітнього процесу.
 • Створення освітнього середовища, вільного від будь – яких форм насильства та дискримінації.
 • Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

 

SWOT-аналіз освітнього середовища

 

Вимога Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 1.  Заклад функціонує у двоповерховому приміщенні

2.        Проектна потужність закладу – 150 учнів.

3.        Кількість класів – 9, кількість учнів – 66.

4.        Вид опалення закладу – пічне

6.  Для задоволення потреб

дітей у закладі функціонують майстерня з обробки  дерева та металу,

спортивна кімната, бібліотека).

7.  Кількість комп’ютерів, задіяних в освітньому

процесі – 1, ноутбуки -4 НУШ, наявна мережа Інтернет.

8.  Проекторів та проекційних екранів – 1

9.  земельна ділянка 1,5 га

10.  Встановлено енергозберігаючі вікна та вхідні двері приміщення школи.

1.        Приміщення нетипові, недостатня кількість виробни-чих приміщень, навчальних приміщень, зношеність печей .

2.      Створення сучасного освітнього мотиваційного простору відповідно до універсального дизайну та розумного пристосування.

3.      Відсутнє приміщення харчоблоку,майстерні, спортивна кімната потребують капітального ремонту.

4.      Забезпечення сучасним обладнанням майстерні та спортзалу.

5.      Створення умов щодо дотримання пожежної

безпеки у приміщенні  школи : придбання вогнегасників, встановлення пожежної сигналізації, встановлення блискавкозахисту, обробка дерев’яних конструкцій даху

6.Облаштування спортивного майданчика та  твердим покриттям

7.Створення умов для дітей з ООП, створення

інклюзивного освітнього простору (архітектурна доступність, наявність пандусу, пристосований санвузол, навчально-

методичне забезпечення).

 

 

 

8.Відновлення твердого покриття шкільного подвір’я

9.Заміна дерев’яних вікон  на енергозберігаючі у майстернях і спортзалі

10.Встановлення огорожі навколо закладу

11.Окультурення території закладу.

12.Заміна шкільних меблів.

13.      Придбання комп’ютерної техніки для кабінетів та педагогів

14.Оснащення предметних кабінетів сучасним навчально-методичним обладнанням;

15. Створення на базі

бібліотеки інформаційно- ресурсного центру школи.

16.Капітальний ремонт даху та фасаду закладу освіти

17.Придбання мультимедійної дошки

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 1.  Проводяться комплексні заходи з протидії булінгу.

2.  Розробляється план заходів щодо протидії булінгу у закладі.

3.  Інформування школярів, їх батьків, учителів та інших учасників освітнього процесу про запровадження відповідальності за вчинення булінгу (цькування) та вироблення небайдужості до проблеми булінгу.

4.  На сайті школи оприлюд-нено порядок реагування на звернення про випадки булінгу, план заходів щодо попередження булінгу, зразок заяви щодо реагуван-ня на випадки булінгу.

5.  Здійснюється оцінка поширення булінгу в школі.

6.  Здійснюється розвиток навичок толерантного спілкування.

7.  Проводяться заходи щодо розвитку навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.

 

1.      Налагодження співпраці з громадськими та державними організаціями щодо

організації просвітницької роботи з попередження випадків булінгу.

  8.  Проводиться робота щодо формування знань з правил

безпечної поведінки в мережі Інтернет.

9.  Розроблено та оприлюднено правила поведінки для здобувачів освіти.

 

 

3. Формування інклюзивного,

розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

1.    У школі забезпечено вільний доступ лише до 1-го поверху приміщення

2.  Є пандус

 

1.    Відсутня архітектурна доступність до приміщень

старшої школи.

2.  Відсутня можливість пересування між поверхами дітям з порушенням опорно- рухового апарату(

підйомники, ліфт).Відсутня кнопка виклику

3.  Відсутні санвузли для

дітей з порушеннями ОПА

4. Інклюзивний освітній простір не сформований.

5. Територія школи для перебування дітей з ООП не пристосована.

 

Проєкт «Сучасне освітнє середовище» Мета проєкту:

Створення комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці педагогів, освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства.

 

 

Зміст діяльності Відповідальні Термін виконання Індикатори Моніторинг
1. Створення сучасного освітнього мотиваційного простору відповідно до універсального дизайну та розумного пристосування Адміністрація, педагоги,

батьки

2023-

2026рр.

Середовище відповідає вимогам Спостереження за

середовищем, аналіз звітів директора

2. Приміщення майстерні, спортивної кімнати  потребують капітального ремонту; Засновник 2023-

2026рр.

Відремонтовані приміщення Аналіз звітів
3.Облаштування харчоблоку, наповнення його сучасним устаткування Засновник 2023-

2026рр.

Наявність харчоблоку, нового устаткування Аналіз звітів
4. Удосконалення системи здорового харчування Адміністрація, педагоги,

батьки

Постійно Система харчування відповідає вимогам Анкетування
5. Оснащення предметних кабінетів сучасним навчально-методичним обладнанням Засновник 2023-

2026рр.

Наявність сучасного навчального обладнання Аналіз звітів
6. Заміна шкільних меблів Засновник 2023-

2026рр.

Всі меблі відповідають вимогам Аналіз звітів
7. Придбання  комп’ютерної техніки у навчальних кабінетах та для педагогів Засновник 2023-

2026рр.

Достатня кількість

комп’ютерної техніки

Аналіз звітів
8. Забезпечення сучасним обладнанням майстерні та спортивної кімнати Засновник 2023-

2026рр.

Наявність сучасного обладнання Аналіз звітів
9. Створення умов щодо дотримання пожежної

безпеки у приміщенні школи.

Керівник

Засновник

 

2023-

2024рр.

Наявність пожежної сигналізації у приміщенні школи Аналіз актів обстеження
10. Заміна дерев*яних вікон на енергозберігаючі у приміщенні майстерні та спортзалу Засновник 2023-

2026рр.

Всі вікна замінені на

енергозберігаючі

Аналіз звітів
11. Створення на базі

бібліотеки інформаційно- ресурсного центру школи.

Засновник Керівник закладу

Адміністрація, педагоги,

батьки

2023-

2024рр.

Наявність сучасного

інформаційно- ресурсного центру

Спостереження
12. Встановлення огорожі  навколо закладу освіти Засновник 2023-

2024рр.

Територія закладу огороджена Спостереження
13.Окультурення території закладу Адміністрація, педагоги,

батьки

Постійно Територія закладу естетична та безпечна Спостереження
14. Відновлення твердого покриття шкільного подвір’я Засновник 2024-

2025рр.

Шкільне подвір*я має тверде безпечне покриття Спостереження
15. Облаштування спортивного майданчика твердим покриттям Засновник

 

2023-

2025рр.

Наявність спортивних та ігрових

майданчиків з твердим покриттям та навісами

Спостереження
16. Створення дієвої системи роботи з усіма учасниками освітнього процесу щодо

попередження та розв’язання проблем булінгу.

Адміністрація, педагоги,

батьки

Постійно Відсутність випадків булінгу Аналіз звітів
17. Налагодження

співпраці з громадськими та державними

організаціями щодо організації просвітницької роботи з попередження випадків булінгу.

Адміністрація, педагоги,

батьки

Постійно Систематична співпраця з представниками громадських та державних організацій Аналіз звітів
18.Практикум «Надання

першої домедичної

допомоги»

Адміністрація,

педагоги,

технічний персонал,

2 рази на

рік

Практичні

навички з

надання першої домедичної

допомоги

Практичні

заняття

19.Навчання та перевірка знань з Охорони праці Адміністрація Жовтень 2023р. Працівники обізнані з правилами БЖ Протокол
20. Створення умов для дітей з ООП, створення

інклюзивного освітнього простору (архітектурна доступність, наявність пандусу, пристосований санвузол, навчально-

методичне забезпечення);

 

Засновник

 

 

 

 

 

2023-

2026рр.

Наявні умови

для дітей з ООП

Спостереження
21.Придбання мультимедійної дошки засновник 2023 Наявність дошки

 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

Завдання:

 

 • Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.
 • Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.
 • Спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

 

SWOT-аналіз системи оцінювання учнів

 

Вимога Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення
1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої системи оцінювання навчальних досягнень 1. У своїй роботі щодо оцінювання навчальних досягнень педагогічні працівники керуються

нормативними документами.

1. Не всі педагоги у своїй діяльності застосовують формувальне оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання.
2. Формувальне оцінювання використовується для учнів початкової школи. 2. Не всі вчителі оприлюднюють критерії оцінювання, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень
3. На початку навчального року, семестру, вивчення нового

розділу педагогічні працівники ознайомлюють учнів з критеріями оцінювання навчальних досягнень.

3. Не завжди освітній процес спрямовується на

формування і розвиток ключових компетентностей, а переважно на перевірку знаннєвого компоненту.

4. При проведенні контрольних видів робіт педагогічні

працівники ознайомлюють

здобувачів освіти з критеріями оцінювання.

4. Педагогічні працівники більшу увагу приділяють

обсягу засвоєних знань, а не тому, як ці знання використовуються для вирішення прикладних завдань.

5. При виставленні оцінки педагогічні працівники аналізують роботу, чітко

проговоривши сильні та слабкі сторони роботи учня.

5.Невелика частка вчителів, які застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу.
6. Аналіз роботи учня ґрунтується на позитивному підході, аналізується не лише

результат, а й процес вивчення навчального матеріалу

6.Потребує удосконалення система методик

формувального оцінювання.

7. Враховується індивідуальний поступ здобувача освіти.
2. Застосування внутріш-нього моніторингу, що передбачає систематич-не відстеження та коригування результа-тів навчання кожного здобувача освіти 8. Класними керівниками

ведеться моніторинг досягнень учнів класу (для ознайомлення батьків раз на місяць в щоденнику робиться звіт навчальних досягнень учня).

1. Не завжди вчителі проводять глибокий аналіз результатів моніторингових досліджень.
9. Педагогічними працівниками відстежується особистий поступ кожного учня, що

формує позитивну самооцінку, відзначають досягнення,

підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилятися. Учителі початкової школи з цією метою формують портфоліо учнів.

2. Інколи моніторинг навчальних досягнень носить формальний характер
10. Питання моніторингу навчальних досягнень учнів виноситься на засідання

педагогічної ради, нарад при директорові.

11. Адміністрацією школи передбачено річним планом моніторингові дослідження

якості знань здобувачів освіти:

3. Спрямовування системи оцінювання на формування у

здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

1.Педагогічними працівниками у співпраці з батьками

формується відповідальне ставлення учнів до результатів своєї роботи.

1.Незначна частина педагогів застосовують систему

оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентісного підходу

2.Вивчаються пропозиції щодо впровадження у закладі освіти електронного журналу та електронного щоденника 1.Потребує активізації робота з

батьками щодо формування відповідального ставлення здобувачів освіти до результатів навчання.

3.На уроках педагогічними працівниками використовуються прийоми самооцінювання та взаємооцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, що формує відповідальне ставлення до освітнього процесу. 2.Більшої уваги потребують прийоми самооцінювання та взаємооцінювання на уроках.
4.Під час канікул педагогічні працівники проводять консультування учнів, які мають проблеми в навчанні. Ведеться робота з обдарованими дітьми з метою якісної підготовки до

предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

3. Більшу увагу вчителям необхідно приділяти учням, що мають низький рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на

канікулах з даної категорією здобувачів освіти.

5.Досягнення учнів висвітлюються на шкільному стенді, сайті школи, сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

 

Проєкт «Система оцінювання навчальних досягнень»

Мета проєкту: формування відкритої, прозорої і зрозумілої системи оцінювання; удосконалення процедури внутрішнього моніторингу та коригування результатів навчання, формування у здобувачів освіти та їх батьків відповідальності за результати навчання.

Шляхи реалізації проєкту

 

Зміст діяльності Відповідальні Термін виконання Індикатори Моніторинг
1 Оприлюднення критеріїв

оцінювання на інформаційних стендах, у навчальних кабінетах.

Учителі- предметники 2022 р Критерії оцінювання

оприлюднені

Спостереження
2 Формування системи

оцінювання, спрямованої на реалізацію компетентісного  підходу.

Заступник директора з НВР

Учителі – предметники

2022-2023

рр.

Система оцінювання реалізує

компетентісний підхід

Аналіз критеріїв оцінювання
3 Вивчення стану викладання предметів Заступник директора з НВР Постійно, за

графіком, 2 рази на рік

Підвищення

якості викладання предметів

Накази
4 Проведення

глибокого аналізу результатів

моніторингових досліджень з навчальних предметів із зазначенням

чітких шляхів покращення якості знань учнів.

Голови МО, учителі- предметники Постійно, за

графіком, 2 рази на рік

Зростання якості знань здобувачів на 10% План заходів щодо покращення якості знань учнів
5 Активізація роботи з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання

здобувачів освіти.

Заступник директора з НВР

Класні керівники

Постійно Відповідальність батьків за результати навчання

здобувачів

Аналіз
6 Удосконалення системи

формувального оцінювання

Заступники директора з НВР Постійно Застосування формувального оцінювання на усіх уроках Система

формувального оцінювання

7 Більш активне впровадження прийомів

самооцінювання та взаємооцінювання на уроках.

Заступники директора з НВР

Учителі- предметники

Постійно Широке застосування прийомів самооцінювання та

взаємооцінювання

Спостереження за навчальними заняттями
8 Запровадження використання електронного журналу та електронного щоденника Адміністрація, педагоги 2023-

2024рр.

Діючий електронний журнал та електронний щоденник Аналіз
9 Більшу увагу вчителям

приділяти учням, що мають низький рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на канікулах з

даної категорією здобувачів освіти.

Учителі- предметники,

Класні керівники

Постійно Підвищення рівня знань здобувачів Індивідуальні заняття у учнями

 

Методичні заходи на реалізацію проєкту
1 Круглий стіл

«Освітній процес в закладі освіти: резерви

підвищення якості»

Заступник директора з НВР 2022р. Підвищення якості освіти Шляхи

підвищення якості освіти

3 «Види

оцінювання:

формувальне оцінювання,

самооцінювання, взаємооцінювання

Заступник директора з НВР 2023р. Застосування різних видів оцінювання Матеріали

 

ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Завдання:

 

 • Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
 • Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.
 • Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.
 • Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

 

SWOT-аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти

 

Вимога Сильні сторони, позитивні

тенденції

Слабкі сторони, проблеми,

що потребують вирішення

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей

здобувачів освіти

У педагогів наявне календарно-тематичне

планування, що відповідає освітній програмі закладу

Не виявлено вчителів, які розробили календарне планування самостійно у невідповідності до освітньої програми, умов роботи закладу
 Деякі педпрацівники створюють та використовують власні освітні ресурси, мають публікації професійної тематики та оприлюднені

методичні розробки

Менше третини вчителів використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними лініями.
Переважна більшість учителів використовують зміст предмету для

формування

загальнолюдських цінностей.

Вчителі не забезпечують індивідуальні освітні траєкторії для здобувачів

освіти, які цього потребують

Менше третини вчителів

використовують ІКТ в освітньому процес

Низьким є відсоток

педагогів, які беруть участь у конкурсах фахової майстерності.

Активізації потребує робота з поширення досвіду вчителями школи через укладання методичних

посібників, друк у фахових та Інтернет-виданнях.

2.Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників Педагогічні працівники закладу обирають різні форми і напрямки

підвищення професійної майстерності

В поодиноких випадках педагогічні працівники здійснюють інноваційну роботу. Окремі педагоги ініціюють або реалізують

освітні проєкти.

Впровадження технологій

дистанційного та змішаного навчання.

3. Налагодження співпраці із здобувачами освіти, їх батьками, працівниками

закладу

У закладі освіти наявні методичні об’єднання, практикується наставництво. Близько половини здобувачів освіти вважають, що їх думка має значення.

Близько половини

педагогічних працівників

формують партнерські взаємини, застосовують особистісно орієнтований підхід
Більшість батьків задоволені комунікацією з

педпрацівниками

Недостатньо високим є відсоток батьків, які

цікавляться життям школи, класу, є активними учасниками освітнього процесу.

4. Організація педагогічної діяльності та навчання

здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

Педагогічні працівники не в повному обсязі володіють культурою академічної

доброчесності

Не всі учні та батьки розуміють сутність поняття

академічної доброчесності та відповідальність за її порушення.

 

Проєкт «Фахова компетентність педагогічних кадрів» Мета:

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників, покращення якості викладання навчальних предметів, відповідальності за свою професійну діяльність;

забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в громаді.

Завдання проєкту:

 • сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;
 • забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;
 • створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;
 • сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Шляхи реалізації проєкту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Індикатори Моніторинг
1 Корегування календарного планування у відповідності до освітньої програми, умов роботи закладу 2022-2026

роки

Адміністра ція школи Календарне планування складене відповідно до освітньої програми Календарне планування педагогів
2 Впровадження сучасних освітніх технологій, використання можливостей мережі Інтернет, спрямованих на оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними лініями. 2022-

2026рр.

Адміністра ція школи, педагогічн ий колектив Збільшення відсотка використан- ня сучасних технологій в освітньому процесі Каталог сучасних освітніх технологій
3 Розроблення індивідуальних освітніх траєкторії для здобувачів освіти, які цього потребують За потреби Заступник  з НВР,

педагоги

Наявність індивідуал ь-них освітніх траєкторій Індивідуаль-н і освітні траєкторії
4 Активізація використання ІКТ в освітньому процесі постійно Заступник  з НВР,

педагоги

Збільшенн я % вікористан ня ІКТ Спостере-жен ня, аналіз
5 Застосування технологій

дистанційного та змішаного навчання

2022-

2026рр

Заступник  з НВР,

педагоги

Технології дистанційн ого та

змішаного навчання

Спостере-жен ня, аналіз
6 Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в міжатестаційний період постійно Адміністра ція школи Постійна самоосвіта та своєчасне підвищенн я

кваліфікаці ї

План

підвищення кваліфікації

7 Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно- експериментальної та інноваційної діяльності, поширення власного

досвіду

постійно Адміністра ція школи Збільшенн я частки участі

педпрацівн иків у професійни х конкурсах, інновац.дія льності, пошир.

досвіду

План заходів Аналіз звітів
8 Організовувати освітній процес на засадах педагогіки партнерства, особистісно орієнтованого підходу постійно Адміністра ція школи Партнерськ і стосунки учні – вчителі –

батьки

Спостережен ня
9 Оновити та модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково- методичною літературою та

інформаційно-компютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності

педагогічних працівників школи

До 2024

року.

Адміністра ція школи Наявний сучасний методкабіне т Спостережен ня
10 Формувати культуру академічної доброчесності у всіх учасників освітнього процесу. постійно Адміністра ція школи Дотримання

принципів академічно ї

доброчесно сті усіма учасникам и освітнього процесу

Спостережен ня
11 Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників постійно Адміністра ція школи Моральне та матеріальне стимулюва ння Накази про відзначення та

преміювання

Методичні заходи на реалізацію проєкту
1 Круглий стіл «Академічна доброчесність – важливий

складник освітньої реформи»

2022-2023

н.р.

ЗНВР. Поняття академічно ї

доброчесно сті

Матеріали круглого столу
6 Ключові компетентності

здобувачів освіти – сучасна парадигма результату освітнього процесу

2024р. ЗНВР Фомування ключових компетент ностей Матеріали
7 Новий освітній контент та трансформація викладацького менталітету 2025р. ЗНВР Новий освітній контент Матеріали
8 Дистанційне навчання: вихід із зони комфорту чи нові можливості для педагогів 2026р. ЗНВР Дистанцій не навчання Матеріали

 

Очікувані результати:

стабілізація кадрового складу закладу освіти;

підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;

підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження соціального статусу вчителя.

 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Завдання:

 

 • Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.
 • Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.
 • Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників.
 • Організація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.
 • Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

 

 • підвищення ефективності освітнього процесу на основі планування діяльності та результатів моніторингу, здійсненого в закладі;
 • приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства;

 

SWOT-аналіз управлінських процесів

 

Вимога Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення
1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей У закладі наявна стратегія розвитку, що враховує всі напрями діяльності Діяльність педагогічної ради частково спрямовується на реалізацію річного плану та стратегії
Річний план реалізує стратегію розвитку, розробляється у співпраці педагогічних працівників Потребує розбудови внутрішня система

забезпечення якості освіти

Керівництво закладу планує розвиток матеріально-

технічної бази, звертається до засновника

До комплексного

самооцінювання освітньої

діяльності слід залучати всіх учасників освітнього процесу.

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм Більшість учасників освітнього процесу задоволені загальним

психологічним кліматом закладу

Керівництво закладу

доступне для спілкування з

 

учасниками освітнього процесу
Керівництво закладу вчасно розглядає звернення та вживає заходи реагування
Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення

інформаційних ресурсів

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку

педагогічних працівників

Штат укомплектовано кваліфікованими кадрами Керівництво закладу не застосовує заходи матеріального заохочення
Переважна більшість

педагогічних працівників працюють за фахом

У закладі освіти розроблено, але не оприлюднено орієнтовний план

підвищення кваліфікації

У закладі освіти створені умови для підвищенні кваліфікації, позачергової атестації, добровільної сертифікації
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, конструктивна співпраця учасників освітнього процесу, взаємодія з місцевою громадою Переважна більшість учасників освітнього процесу вважають, що їхні права не порушуються Залучати до вирішення питань діяльності закладу органи громадського самоврядування
Переважна більшість учасників освітнього процесу вважають, що їхні пропозиції враховуються під час

прийняття управлінських рішень

У закладі освіти

індивідуальні освітні траєкторії не розроблені і не реалізуються

Керівництво закладу

підтримує конструктивні освітні ініціативи

Розклад занять сформований відповідно до освітньої програми та відповідає

санітарно-гігієнічним нормам

5. Формування та реалізація політики академічної доброчесності У закладі освіти проводяться поодинокі заходи щодо

забезпечення академічної доброчесності

Недостатня кількість освітніх

та інформаційних заходів щодо формування негативного ставлення до корупції

 

 

 

Проєкт « Управлінські процеси закладу освіти»

Мета управлінської діяльності : координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Основні завдання:

1.Управління якістю освіти на основі інноваційних технологій та освітнього моніторингу. 2.Удосконалення системи планування діяльності та моніторингу виконання поставлених цілей.

 1. Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти
 2. Сприяння професійному розвитку педагогічних кадрів
 • Удосконалення механізмів забезпечення академічної доброчесності, негативного ставлення до корупції

 

Шляхи реалізації проєкту

 

з/п

Зміст заходу Термін

реалізації

Виконавці Індикатори Моніторинг
1. Колективне розроблення річного плану відповідно до стратегії розвитку Травень- серпень кожного року Адміністрація, педагогічний колектив Колективно розроблений річний план за всіма

напрямками

Наявність річного    плану, який      реалізує стратегію

розвитку

2. Спрямування діяльності

педагогічної ради на реалізацію річного плану та стратегії розвитку закладу

Протягом навчального року Керівник закладу, заступник Вирішення питань річного плану та стратегії розвитку Протоколи педрад
3 Розбудова внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

Постійно Керівник закладу, заступник, Ініціативна

група

Наявність

дієвої    системи забезпечення

якості освіти

Акти

самооцінювання якості освіти та освітньої

діяльності

4 Залучення всіх учасників освітнього процесу до комплексного самооцінювання

освітньої діяльності

Постійно Керівник закладу, заступник, Ініціативна група Участь усіх учасників освітнього процесу в самооцінюванні Матеріали самооцінювання Анкети,

інтерв*ю тощо

5 Застосування заходів морального та матеріального заохочення

педагогічних працівників

2020-

2026рр.

Адміністрація Моральне та матеріальне заохочення

педпрацівників

Накази про преміювання
6 Розроблення,

затвердження та оприлюднення

орієнтовного плану підвищення кваліфікації

педагогічних працівників

Щороку січень Заступник,

педагогічний колектив

Наявність

оприлюдненого плану

підвищення кваліфікації

План

підвищення кваліфікації

7 Залучення до вирішення питань діяльності закладу органів

громадського самоврядування

Постійно Адміністрація, Представники громадських об’єднань Збільшення відсотка участі громадського самоврядування у діяльності

закладу

Аналіз звітів
8 Розроблення та реалізація

індивідуальних освітніх траєкторій

За потреби Учителі предметники Забезпечення особистісно орієнтованого

підходу

Індивідуальні навчальні плани
Методичні заходи щодо реалізації проєкту
1 Система заходів щодо забезпечення академічної

доброчесності

2022-2026

рр.

Адміністрація 100%

обізнаність із принципами академічної

доброчесності, дотримання правил

академічної

доброчесності

План заходів
2 Проведення освітніх та інформаційних заходів щодо

формування негативного

ставлення до корупції

2022-2026

рр.

Адміністрація Негативне ставлення до корупції у

більшості учасників

освітнього процесу

План заходів

 

Очікувані результати реалізації стратегії

 

Створення умов для здійснення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, попередження булінгу.

Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентісного підходу в контексті положень «Нової української школи».

Розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Створення простору інформаційної комунікації, широке застосування інформаційно- комунікаційних технологій.

Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу. Удосконалення мотиваційного середовища дитини.

Особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг.

Підвищення професійної майстерності педагогів, впровадження інновацій, реалізація освітніх проєктів, участь у професійних конкурсах та сертифікації; накопичення особистого педагогічного досвіду (створення авторських програм, методичних розробок тощо).

Автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова, фінансова).

Формування функціонуючої моделі моніторингу та самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.

Залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою розвитку закладу освіти.

Зростання позитивного іміджу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг.

 

Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії розвитку

 

Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягатиме в збиранні, фіксації та аналізі даних про такі індикатори розвитку школи:

відсоток учнів та кількість класів, які навчаються на достатньому та високому рівнях навчальних досягнень;

кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) оцінювання та за результатами внутрішньошкільних, а також зовнішніх моніторингових досліджень;

середньостатистичний показник кількості учнів у класі;

відсоток учнів, що вступили на навчання в вищі навчальні заклади, у т.ч. за обраним профілем;

відсоток педагогічних працівників – авторів навчальних програм та посібників;

кількість педагогічних працівників, які впроваджують інновації та беруть участь у реалізації освітніх проєктів, пройшли сертифікацію.

звіти за результатами моніторингових досліджень та підсумки самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу.

висновки про імідж та конкурентноздатність школи на ринку освітніх послуг;

Систематичний аналіз отриманих даних дозволить встановити проміжні та кінцеві результати реалізації цієї Стратегії, своєчасно виявити відхилення від очікуваних результатів і провести необхідну корекцію, забезпечити ефективне використання ресурсів школи, мінімізувати ризики та негативні наслідки впровадження передбачених у Стратегії заходів.

 

 

 

 

Директор                                                                           І.Брона

 

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

протокол педагогічної ради

ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Стара Ропа

№ 4 від 14.06.2022 року

print

Pin It on Pinterest